ִִ

המשיבים: 1. שלומית עין דור
2. עיזבון המנוחה ליזה יעקובוב ז"ל

בקשה דחופה לעיכוב כלל הליכי הוצאה לפועל

בשם המבקשים: עו"ד יניב גלבוע

החלטה
mhcrh        אפי      

לפני בקשה דחופה לעיכוב כלל הליכי הוצאה לפועל בתיק 03-08853-06-1 בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וזאת עד להכרעה בבקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית משפט זה (בש"א 6133/07).
1. הבקשה שלפני היא תולדה של פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים ביום 3.5.05 בע"מ 701/05 (להלן: פסק הדין), בגדרו התקבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים ונקבע כי המשיבה 1 זכאית לקבל מן המשיבה 2 (עיזבון המנוחה יעקובוב) ומיורשיה (וביניהם המבקשות שלפני) סכום של 450 אלף ש"ח.
בהמשך לפסק דין נפתחו תיקי הוצאה לפועל נגד המבקשות והחלו מתנהלים הליכים לגביית הסכום שנפסק בפסק דין. המבקשות הגישו ביום 12.7.07 בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין (בש"א 6133/07). כן הוגשה בקשה מטעם המבקשת 2 לבית המשפט המחוזי לביטול פסק הדין מן הטעם כי פסק הדין ניתן בהיעדר הגנה מצידה ומבלי שהומצא לה כדין כתב הערעור. נוסף על כך, כעולה מן החומר שצורף לבקשה, הוגשה ביום 8.5.07 בקשה בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים מטעם המבקשת 2 שכותרתה "בקשה לסגירת התיק - העדר יריבות. לחילופין, בקשה דחופה ביותר בטענת פרעתי ובקשה דחופה לעיכוב כלל הליכי הוצל"פ עד להחלטה עניינית בבקשות שלעיל". מן החומר שצורף לבקשה לא ברור אם ניתנה החלטה בבקשה זו.
2. דין הבקשה שלפני להידחות. החיוב הכספי הוטל בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. לפיכך, ככל שמבוקש עיכוב ביצוע פסק הדין, על המבקשות להקדים ולהגיש בקשה לעיכוב ביצוע לבית המשפט המחוזי (תקנות 467 - 468 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984). בצד האמור, ככל שמשיגות המבקשות על החלטה שניתנה בגדרי הליכי ההוצאה לפועל (בנפרד מעצם החיוב בפסק הדין), עומדת להן האפשרות לנקוט בהליך מתאים לפי סעיף 80 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967. למותר לציין כי איני מחווה דעה ביחס לסיכויי איזה מן ההליכים האמורים, ככל שיינקטו.
נוכח האמור, הבקשה שלפני אינה מגלה עילה והיא נדחית בזה.

ניתנה היום, א' באב התשס"ז (16.7.07).בשא 07 / 6216 ורה ראובני נ' שלומית עין דור [פדאור (לא פורסם) 07 (22) 471], עמוד 1
                                                                                                             

                                                                                                             


 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.