ִִ

 

בבית משפט לתביעות קטנות                                                  תק 235/08

 

ב          ח        י        פ          ה                    

                                                                                               

 

 

התובע:                       חליל סעיד ת.ז. 28245942

(המשיב)

                                    ת.ד. 2405 דלית אל כרמל

 

 

                                    - נ ג ד -

 mhcrh        אפי      

 

הנתבע 1:                        קוריס לרנר, משרד עורכי דין

(המבקש)                       מרח' פינסקר 21 בתל אביב

                                        ת.ד. 6210 תל אביב, מיקוד 61061

                                        טל' 077-7060058 פקס 077-7060059

 

 

בקשה לסילוק התביעה כנגד הנתבע מס' 1 על הסף

 

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו מכוח פרק ח' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 ולסלק את התובענה על הסף, , והכול מהנימוקים כדלקמן:

 

א.     מבוא

 

1.                  המבקש הנו הנתבע מס' 1 בתובענה אשר הנו משרד עורכי דין ושיקרא מעתה והלאה בבקשה זו "עורך הדין"

 

2.                  המשיב בבבקשה זו, התובע בתובענה, מר חליל סעיד יקרא מעתה והלאה בכתב הגנה זה "מר סעיד"

 

3.                  שמו של עורך הדין שורבב אל כתב התביעה ללא סיבה נראית לעין, מבלי שכתב התביעה יגלה כלפיו עילה כולשהי וכל מטרת הוספת עורך הדין הנה העמסת הליכים והוצאות מיותרות, הא ותו לא.

 

4.                  משרד עורכי דין אשר נשכר על ידי חב' פאל וינטק לצורך משלוח מכתב התראה לתובע כלל אינו צד ישיר לסכסוך.

 

5.                  לבקשת מרשתו שלח עורך הדין מכתב התראה, בו מצויין כי הפנייה נעשית בשם חב' פאל ויינטק בלבד.

 

6.                  אף מכתב התביעה לבדו עולה כי אין בין עורך הדין לבין מר סעיד כל יריבות ועל כן יש לסלק את התביעה על הסף, ככל שזו נוגעת לעורך הדין.

 

7.                  בתי המשפט כבר הבהירו בעבר אי מתי יש לסלק תובענה על הסף כאשר לא אחת נקבע שיש לסלק תובענה על הסף במקרה בו כתב התביעה אינו מגלה עילה נגד הנתבע לאמור:

 

"העדר עילת תביעה הוא, איפוא, פגם המתגלה על פני כתב התביעה עצמו, מקריאת המסמך וללא חקירה ודרישה בעובדות"

 

....

 

"במקרה כזה, סוף התביעה להידחות, ותביעה שסופה להידחות, אפילו יוכיח התובע את כל העובדות שהסתמך עליהן, מה הטעם לגבות ראיות להוכחתה ולשמיעה ?"

 

ראה י. זוסמן, "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית בע"מ 384

 

8.                  בתובענה הנדונה, עולה כי טענותיו של מר סעיד הנן כנגד חב' בזק בלבד וכלל אין בפיו כל טענה כנגד עורך הדין.

 

9.                  אף ללא צורך בחקירה ודרישת העובדות ניתן ללמוד במהרה כי עורך הדין אינו צד לסכסוך בין מר סעיד לבין חב' בזק וכי שמו שורבב לתובענה ממניעים זרים.

 

10.               משכך, בכדי למנוע בזבוז משאבים והוצאות מיותרות מוטב לסלק את התביעה כנגד עורך הדין כבר עתה, עת ברור כי אף אם יוכיח מר סעיד את תביעתו, לא יהיה תעלה בידיו כל עילה כנגד עורך הדין.

 

11.               כאן המקום לציין כי מקום מושבו של עורך הדין הנו בתל אביב וכי ניסיונו של מר סעיד לגרור את עורך הדין להתדיינות מיותרת וחסרת טעם, בפני בית המשפט הנכבד בחיפה קמה ממניעים זרים ותוך ניצול לרעה של הליכי המשפט.

 

12.               משברור הוא שכתב התביעה אינו מראה כל עילה כנגד עורך הדין הרי שיש לסלק את כתב התביעה כנגד עורך הדין כבר עתה לאמור:

 

"תקנה 100 (1) מיועדת למנוע בזבוז זמן שהיה נגרם על ידי בירור המשפט שתוצאתו ידועה מראש, ולעקור תביעה מן השורש, בטרם תישמע"

 

ראה י. זוסמן, "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית בע"מ 384

 

13.               כך, כבמקרה שלפנינו, יש לסלק את התובענה ככל שזו מופנית כלפי עורך הדין כבר עתה, טרם יתבזבז זמנו היקר של בית המשפט הנכבד ויתווספו הוצאות מיותרות  על כתפי הצדדים.

 

14.               ויודגש כי עורך הדין יטען כי אינו צד ישיר לסכסוך ובמידה וקיים סכסוך כלשהו הרי שהסכסוך הנו בין מר סעיד לבין בזק בלבד.

 

 

15.       בהתאם לאמור בבקשה  זו ודרך התנהלותו של התובע מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על סילוק התביעה על הסף וכן להשית על התובע הוצאות בגין בקשה זו.

 

 

 

                                                                                                                            __________________

                                                                                                               קוריס לרנר ושות'

                                                                                                                משרד עורכי דין

                                                                                                          - המבקש  -                                            

 

 

 

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.