ִִ

בבית משפט השלום                                                                               ת.א. 11690/08

ב י   ר   ו  ש  ל  י   ם

 mhcrh        אפי      

 

הנתבעים:         1.         סידס ליאור

            המבקשים         2.         סידס ענבל

 

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין נועם קוריס

ו/או גיא תותי ו/או אח'.

 

מרח' פינסקר 21 תל אביב 61061

ת.ד. 6210

טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

-         נ ג ד –

 

התובע:             רפי דדוש

            המשיב             

באמצעות ב"כ עוה"ד יעקב פודים ו/או יהונתן פודים

 

מרח' כורש 14ד, ירושלים

טל' 02-6249286 פקס' 02-6231378

 

 

בקשה לסילוק על הסף מאת הנתבעים 1 ו- 2

 

המבקשים יהיו מיוצגים בהתאם ליפוי הכוח המצורף על ידי באי הכוח כאמור לעיל, הנתבעים 1 ו- 2 , מר ליאור סידס והגב' ענבל סידס (להלן: "המבקשים") מתכבדים להגיש בקשה לסילוק על הסף ומבקשים הארכת מועד להגשת כתב הגנה, עד לאחר ההכרעה בבקשתם לסילוק על הסף, והכל כדלקמן:

 

בית המשפט הנכבד מתבקש למחוק ו/או לדחות את התובענה בתיק זה על הסף שכן אף מקריאת כתב התביעה בעצמו והנספחים המצורפים לו עולה כי אין למשיב עילת תביעה כנגד המבקשים כדלקמן:

 

1.              בכתב התביעה מציין התובע כי לא נערך בינו לבין המבקשים מסמך בכתב, לא הסכם ולא הזמנת עבודה.

 

2.             אף מהנספח שצורף לכתב התביעה עצמו עולה כי אין בין המשיב למבקשים כל התחייבות בכתב.

 

3.             עסקת המקרקעין לא יצאה אל הפועל.

 

הבסיס המשפטי

 

4.             סעיף 9 (א) לחוק המקרקעין, דרישה להזמנה בכתב (תיקון תשס"ד) קבוע במפורש כי:

 

"מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך. אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים..."

 

5.             המשיב מדגיש בתביעתו כי לא נערכה הזמנה בכתב ולמרות הפרשנות שנתן לאי צירוף הזמנה חתומה בכתב אל תביעתו הרי שאף לא ביקש סעד מן היושר לפי עילת עשיית עושר ולא במשפט.

 

6.             בתי המשפט השונים דנו בסוגיה לא פעם ומגמה אחידה בפסיקה מלמדת כי הוראות  חוק המתווכים בנושא זה הנן מחייבות ויש לפרשן ככתבן.

 

7.             כך למשל נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין שניתנו בבתי המשפט ברחבי הארץ, ובאופן גורף כדלקמן:

 

"עקיפתה של המסקנה הנ"ל, באמצעות העלאת עילה של הפרת התחייבות לחתום על מסמך בכתב, או עילה של חוסר תום לב באי חתימתה של התחייבות, מצג שווא לחתום על התחייבות וכיו"ב, תרוקן דרישת הכתב מכל תוכנה, ועל כן אין לקבלה."

 

ת.א. (ת"א) 64282/01 , על ידי כבוד השופט אטדגי.

ראה גם, ת.א.(הרצליה) 3584/04 ראובן אלון נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ (טרם פורסם, מצ"ב

 

8.             בתי המשפט אף לא היססו לדחות תובענות מסוג זה על הסף כדלקמן:

 

"חזקה על התובעת, כמי שקיבלה רישיון לעסוק בתיווך ואמורה להיות מודעת לחשיבות מילוי דרישות החוק והתקנות בהקשר זה (הן מבחינה ציבורית והן מבחינת האינטרס שלה לזכות בדמי תיווך, שהיא תקפיד במילוי התנאים הפשוטים הדרושים"

 

מצ"ב בש"א 1399/00 בתיק עיקרי 6657/98 (ירושלים) אדר דני נכסים בע"מ נ' יעקב וירצ'ק (לא פורסם).

 

סוף דבר

 

1.              בקשה זו נסמכת על טיעונים משפטיים והאמור בכתב התביעה בלבד.

 

2.              לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד, למחוק ו/או לדחות את התביעה על הסף ככל שהיא נוגעת למבקשים.

 

3.              בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את התובע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

 

 

                                                                                                ___________________

                                                                                                     נועם קוריס, עו"ד

                                                                                                          ב"כ המבקש

 

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.