בבית הדין האזורי לעבודה

בתל אביב יפו

 

 

 

בעניין:

 

 

 

התובע:                         ישראל ששון ת.ז.

                                        

באמצעות באי כוחה, עורכי הדין נועם

קוריס ו/או עו"ד ליאת לרנר ו/או עו"ד גיא תותי

 

 

מרח' מלצ'ט 1א' , תל  אביב  60000

ת.ד. 6210, תל אביב 61061       

טל': 077-7904008, פקס': 03-5741845

           אתר: WWW.KURISLAW.COM

 

 

 

 

                                               - נ ג ד -

 

הנתבעים:             1.       איתי פאר (אלקה") ת.ז. 34220418

                       

  מרח' בבלי 7, תל אביב

             

                                2.       הללויה השקעות יזמות והפקות בע"מ ח.פ. 513887034

                                                           

הזמנה לדין

אל: איתי פאר, מרח' בבלי 7 ת"א.

הואיל והתובע/ת הגיש/ה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן/ת להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

אם לא תעשה/י כן, תהא לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

15.7.07 FORMTEXT  

 

 

תאריך

 

חתימת פקיד בית המשפט

 

עו"ד  FORMTEXT  

רחוב  FORMTEXT  

 FORMTEXT      FORMTEXT  

פרטי עורך הדין וכתובת מלאה

 

 

מס' תיק

 

בפני כב' השופט

 

הכתב

 

נקבע ליום

 

                 

אל:  FORMTEXT  

המען: רחוב  FORMTEXT  

 

(בקור 1) אני

 

 

מצהיר שבתאריך

 

 

 

באתי למענו של הנ"ל  FORMCHECKBOX  ואיש לא נמצא בבית

 

עובד רשות הדואר

 

שנה חודש יום

 

בשעה

 

 

(בקור 2) אני

 

 

מצהיר שבתאריך

 

 

 

באתי למענו של הנ"ל  FORMCHECKBOX  ואיש לא נמצא בבית

 

עובד רשות הדואר

 

שנה חודש יום

 

בשעה

 

 

(בקור 3) אני

 

 

מצהיר שבתאריך

 

 

 

באתי למענו של הנ"ל  FORMCHECKBOX  ואיש לא נמצא בבית

 

עובד רשות הדואר

 

שנה חודש יום

 

בשעה

 

 

אם לא מסרת - ציין הסיבה במשבצת המתאימה

 FORMCHECKBOX   ומסרתי את הכתב לידיו

 FORMCHECKBOX  העתיק מקום מגוריו לכתובת בלתי ידועה

 FORMCHECKBOX   מסרתי את הכתב למורשה של הנמען

 FORMCHECKBOX  הכתובת לא נכונה

 FORMCHECKBOX  לא נדרש

 FORMCHECKBOX   בהעדרו מסרתי את הכתב ל __________________

 FORMCHECKBOX  סרב לקבל

שהוא/יא בן/ת משפחתו/ה הגר/ה עימו ונראה/ית לי שמלאו לו/ה 18 שנה

 FORMCHECKBOX  הנמען לא ידוע במען שצויין לעיל

 FORMCHECKBOX   מאחר ולא נמצא אדם בבית בבקור השלישי הדבקתי הכתב על דלת דירתו

 FORMCHECKBOX  ציין כל סיבה אחרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חותמת

 

 

 

 

 

 

 

חתימת

רשות הדואר

שם הדוור (המוסר)

 

תאריך

 

שם הדוור

 

חתימת הדוור

המקבל

 

 

 

                                   

עובד רשות הדואר תלוש כאן והחזר

 

עו"ד  FORMTEXT  

רחוב  FORMTEXT  

 FORMTEXT      FORMTEXT  

פרטי עורך הדין וכתובת מלאה

 

 

מס' תיק

 

בפני כב' השופט

 

הכתב

 

נקבע ליום

 

אל:  FORMTEXT  

המען: רחוב  FORMTEXT  

 

(בקור 1) אני

 

 

מצהיר שבתאריך

 

 

 

באתי למענו של הנ"ל  FORMCHECKBOX  ואיש לא נמצא בבית

 

עובד רשות הדואר

 

שנה חודש יום

 

בשעה

 

 

(בקור 2) אני

 

 

מצהיר שבתאריך

 

 

 

באתי למענו של הנ"ל  FORMCHECKBOX  ואיש לא נמצא בבית

 

עובד רשות הדואר

 

שנה חודש יום

 

בשעה

 

 

(בקור 3) אני

 

 

מצהיר שבתאריך

 

 

 

באתי למענו של הנ"ל  FORMCHECKBOX  ואיש לא נמצא בבית

 

עובד רשות הדואר

 

שנה חודש יום

 

בשעה

 

 

אם לא מסרת - ציין הסיבה במשבצת המתאימה

 FORMCHECKBOX   ומסרתי את הכתב לידיו

 FORMCHECKBOX  העתיק מקום מגוריו לכתובת בלתי ידועה

 FORMCHECKBOX   מסרתי את הכתב למורשה של הנמען

 FORMCHECKBOX  הכתובת לא נכונה

 FORMCHECKBOX  לא נדרש

 FORMCHECKBOX   בהעדרו מסרתי את הכתב ל __________________

 FORMCHECKBOX  סרב לקבל

שהוא/יא בן/ת משפחתו/ה הגר/ה עימו ונראה/ית לי שמלאו לו/ה 18 שנה

 FORMCHECKBOX  הנמען לא ידוע במען שצויין לעיל

 FORMCHECKBOX  מאחר ולא נמצא אדם בבית בבקור השלישי הדבקתי הכתב על דלת דירתו

 FORMCHECKBOX  ציין כל סיבה אחרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חותמת

 

 

 

 

 

 

 

חתימת

רשות הדואר

שם הדוור (המוסר)

 

תאריך

 

שם הדוור

 

חתימת הדוור

המקבל

 

 

 

                                   

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.