ִִ

בבית משפט השלום הרצליה           

                               מספר תיק: 26-02143-07-05

                                   בפני ראש ההוצאה לפועל שרון גלר אהרוני

לשכת ההוצאה לפועל

                                              

                           

 

 

המבקש  :                   לוי סלומון, ת.ז. 65779423

 

 

מרח' האיריס 47, קרית גת

                                   

 

- נ ג ד -

 

המשיב:                   לוגסי אלברט, ת.ז. 067750935

 

על-ידי ב"כ עו"ד נועם קוריס ו/או עו"ד ליאת לרנר ו/או עו"ד נועה מנור ו/או חגית רונן

 

מרח' מלצ'ט 1א', תל אביב 65215

ת.ד 6210, תל אביב 61061

                                    טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

 

תגובה לבקשה לביטול הליכים

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את בקשת החייב, מן הטעמים הבאים:

 

 

1.                   כנגד מר לוי סלומון (להלן: "החייב") הוגשה בקשה לביצוע שטר  ביום 25.02.07, מצ"ב הבקשה מסומנת באות א'

 

2.                   החייב יצר קשר עם משרדי ב"כ הזוכה וביקש לשלם את החוב בשיעורים של 500 ₪ לחודש.

 

3.                   ב"כ הזוכה הודיע כי במידה וישולמו התשלומים במלואם ובמועדם לא ינקטו בתיק הליכים נוספים פרט לאלה שננקטו.

 

4.                   במפורש הבהיר הזוכה כי הליכים שכבר ננקטו בתיק ובעיקר הליכי המימוש של הכספים שנתפסו בבנק פועלים ימשכו כסדרן עד לתשלום מלוא החוב.

 

 

5.                   מן הדין ומן הצדק לדחות את בקשת החייב. 

 

                                                                                                            _____________

                                                                                                                 נועם קוריס, עו"ד

                                                                                                                 בא כוח       הזוכה

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.