ִִ

בבית משפט השלום                                                                               ת.א. 68690/07

בתל אביב    -     יפו

 

 

הנתבעת:           גב' ליאת לרנר

            המבקש

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין נועם קוריס

ו/או גיא תותי ו/או פרח סופר-קיסליוק ו/או אח'.

 

מרח' פינסקר 21 תל אביב 61061

ת.ד. 6210

טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

-         נ ג ד –

 

התובעת:           יערה בוקשטיין

            המשיבה                                      

באמצעות ב"כ עוה"ד י. רסלר ושות'

 

משד' דד המלך 28, תל אביב

טל' 03-6954284 פקס' 03-6919437

 

         

בקשה לסילוק על הסף

 

לאור הודעת המשיבה כי היא דוחה את הצעת בית המשפט הנכבד למחיקת תביעתה ללא הוצאות, המבקשת, גב' ליאת לרנר (להלן: "המבקשת") מתכבדת להגיש בקשתה לסילוק על הסף כדלקמן:

 

רקע

 

עובדות שאינן מוטלות במחלוקת:

 

1.                   המבקשת שכרה את דירה מס' 8 בבניין שברח' בן יהודה 126 בתל אביב ושילמה את מלוא שכר הדירה לתקופת השכירות שעד 03/08

 

2.                   טרם השכרת הדירה, החתימה על החוזה ומסירת מלוא תשלומי שכר הדירה ערכה השוכרת את כל הבדיקות הסבירות משוכרת סבירה, לגבי הדירה אותה עמדה להשכיר וכפי שיפורט.

 

3.                   המשיבה לא עשתה כל פעולה להזהיר את המבקשת ו/או כל שוכר סביר אחר לגבי טענותיה.

 

4.                   המשיבה טוענת כעת כי קיימת מחלוקת בנוגע לבעל זכויות הקניין בדירה והעידה כי מתנהלים הליכים משפטים לגבי זכויות הבעלות, כמו גם לגבי התשלומים שכבר שולמו על ידי המבקשת לאחיה של המשיבה, בפני בית המשפט הנכבד לענייני משפחה.

 

5.                   המשיבה פנתה אל המבקשת לראשונה לקראת סיום תקופת השכירות על פי החוזה ולאחר שהמבקשת התגוררה בדירה במשך כמעט כשנה.

 

עובדות שהתבהרו לאחר הגשת כתב ההגנה:

 

6.                   הסכסוך האמיתי (lis) הנו בין המשיבה לבין אחיה בדבר זכות הבעלות בדירה, המבקשת כאן אינה כלל  צד לסכסוך זה.

 

7.                   הסכסוך העומד בפני בית משפט זה, מסתכם בשאלה:

 

 

"האם המבקשת פעלה כשוכרת סבירה וערכה את הבדיקות הסבירות טרם שכרה את הדירה".

 

8.                   המשיבה כבר תבעה מאת אחיה את שכר הדירה שהמבקשת שילמה, במסגרת הליכים בפני בית המשפט לענייני משפחה.

 

9.                   הגב' מרים בנאיגבי שהנה צד ד' לעניין, פנתה גם היא בדרישה אל המבקשת.

 

מצ"ב פניית הגב' מרים בנאיגבי מסומנת באות א'

 

10.               עו"ד שלזינגר אשר שימש כב"כ המורישה במשך תקופה ארוכה וכן כמנהל העיזבון הכולל גם את דירה מס' 8 לעיל, העיד ביחס לדירות עצמן כי :

 

"מדברים שאמרה לא אחת יערה בוקשטיין סער הוסמך על ידה לטפל בעניין מטעם שניהם כאחד"

 

מצ"ב מכתבו של מנהל העיזבון מסומן באות ב' (ראה שורות 10-12)

 

טענות המבקשת

 

11.               המבקשת טוענת כי ערכה את כל הבדיקות הסבירות (ואף האפשרויות) שעל שוכר סביר לערוך טרם כניסתו לחוזה השכרת דירה ובין היתר:

 

11.1                       המבקשת ביקרה בדירה מספר פעמים טרם כריתת ההסכם.

 

11.2                       המבקשת שוחחה עם השוכרת ששכרה לפניה את הדירה למשך 4 שנים תמימות וקיבלה את אישורה שסער השכיר לה את הדירה והתנהל מולה בכל הקשור לשכירות הדירה.

 

השוכרת העידה בפני המבקשת כי סער הוא האדם הנכון להשכיר לה את הדירה.

 

11.3                        המבקשת שוחחה עם מתווכת הנדל"ן הגב' שרית זוהר, אשר במשך למעלה מעשור מטפלת בבניין שברח' בן יהודה 126 ולרבות דירה מס' 8 בו, אשר אישרה בפניה כי מר סער בוקשטיין הוא האדם ממנו ניתן להשכיר את הדירה.

 

11.4                        המבקשת שוחחה עם עו"ד שלזינגר, אשר שימש במשך שנים כב"כ המורישה ואשר מונה בהתאם לצוואת המורישה למנהל עזבונה, עו"ד שלזינגר העיד בפני המבקשת כי סער הוא הבנאדם הנכון להשכיר ממנו את הדירה.

 

11.5                        המשיבה אינה רשומה כבעלת זכות כולשהי בדירה אצל רשם המקרקעין ואף אין כל הערת אזהרה לזכותה אצל הרשם.

 

11.6                        המבקשת התגוררה בדירה במשך כמעט כשנה והמשיבה לא עשתה כל מעשה בכדי ליידע את המבקשת מראש ו/או בדיעבד בדבר טענותיה כלפי אחיה.

 

11.7                        המבקשת שוחחה עם שכנים שונים בבניין אשר העידו בפניה כי סער הנו האדם הנכון לשכור ממנו את הדירה.

 

11.8                        המבקשת תטען כי עד יום זה לא טענה כנגדה המשיבה ולא הסבירה מה עוד לטענתה הייתה יכולה לעשות המבקשת, כשוכרת סבירה, טרם שכירת הדירה מאחיה של המשיבה.

 

 

 

 

11.9                        המבקשת תטען כי מאחר ואפילו רוכש סביר (כדוגמאת הגב' בנאיגבי) בדק את הנתונים והגיע למסקנה כי סער הנו אף בעל זכות הבעלות בנכס, הרי שהמבקשת עמדה ללא ספק בדרישות המופחתות לבדיקה סבירה של שוכר סביר.

 

11.10                    המבקשת תטען כי קיבלה את מפתחות הדירה ממר סער בוקשטיין, עם חתימת ההסכם ותשלום דמי השכירות.

 

11.11                    המבקשת תטען כי בפני בית משפט נכבד זה, במסגרת סעיפים 3 ו- 4 לנספח ב' של כתב התביעה עצמו, טענה המשיבה כי נתנה לאחיה יפויי כוח להשכרת הדירה.

 

 

12.               המבקשת תטען כי הבדיקות שערכה כולן אישרו בפניה שסער הינו האדם הנכון לשכור ממנו את הדירה וכי לא הייתה בידיה כל דרך נוספת לבדק בכדי לגלות האם יש טענות כולשהן לגבי הדירה.

 

13.               המבקשת תטען כי המשיבה לא פעלה כבעלי נכס סביר, וככל שהיו טענות בידיה לגבי מעשיו של אחיה בדירה הרי שאין לה, לאור התנהגותה על מי להלין פרט לעצמה שכן לא עשתה כל פעולה להזהיר שוכר סביר, ובין היתר לא עשתה כדלקמן:

 

13.1.1      המשיבה לא הותירה כל אזהרה או שלט בפתח הדירה על כך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.2      המשיבה לא הודיעה לדיירת שהתגוררה בדירה לפני המבקשת על כך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.3      המשיבה לא הודיעה למתווכת הנדל"ן על כך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.4      המשיבה לא הודיעה למנהל העיזבון על כך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.5      המשיבה לא הודיעה למבקשת על כך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.6      המשיבה לא העבירה את הנכס לזכותה אצל רשם המקרקעין.

 

13.1.7      המשיבה לא רשמה הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין.

 

מצ"ב עותק מפרטי המידע הנוגעים לדירה, אצל רשם המקרקעין מסומן באות ג'

 

13.1.8      המשיבה לא הודיעה ברבים בכל דרך שהיא, על כך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.9      המשיבה לא הותירה כל אזהרה או שלט בפתח הבניין לכך שאחיה אינו מורשה עוד לפעול בשמה.

 

13.1.10   המשיבה לא החליפה את המנעול על דלת הדירה ולא דאגה אף שיהא בידיה עותק מפתחות הדירה.

 

13.1.11   המשיבה לא עשתה כל מעשה המעיד על בעלותה ו/או חזקתה בדירה.

 

14.               המבקשת תטען כי המשיבה כבר הגישה תביעה בנוגע לדמי השכירות ביחס לדירה מס' 8 בבניין שברח' בן יהודה 126 בתל אביב בגין התקופה שבין 03/07-03/08, המבקשת תטען כי ערכאה אחרת כבר דנה בעניין זה וכי על לו לבית המשפט הנכבד לקיים הליכים מקבילים.

 

15.               עוד בעניין זה, המבקשת תטען כי על בית המשפט הנכבד להימנע מהאפשרות הסבירה שיתקבלו פסיקות סותרות אצל הערכאות השונות הדנות בעניין דמי השכירות של דירה 8 ברח' בן יהודה 126 בתל אביב, לתקופה  03/07-03/08.

 

ראה דברי ב"כ התובעת בע"מ 1 שורות 13-14 לפרוטוקול הדיון מיום 16.03.08

ראה  דברי ב"כ התובעת בפרוטוקול דיון בעילה דומה מיום 18.03.08

 

מצ"ב פרוטוקול דיון בת.א. 067767/07 מסומן באות ד'

 

16.               המבקשת תטען כי המשיבה פנתה אל בית המשפט הנכבד בתביעה לפי דיני היושר והצדק (עשיית עושר ולא במשפט), אך התנהלותה של המשיבה באופן כללי, ובעיקר הסתרת המידע בדבר התביעה הנוספת המתנהלת באותו העניין בפני בית המשפט לענייני משפחה מלמדת על חוסר תום לב קיצוני המגיעה לכדי הטעייה מכוונת של בית המשפט הנכבד, ובכל מקרה מאיין את זכותה של המשיבה לבקש מבית המשפט סעדים על פי דיני היושר.

 

17.               המבקשת תטען כי אינה בעלת הדין הנכונה מול המשיבה, המבקשת תטען כי תביעת המשיבה הנה קטנונית וקנטרנית.

 

 

 

טענות המשיבה

 

18.               המשיבה טוענת כי היא בעלת זכות הבעלות בדירה, המבקשת אינה טוענת לזכויות בעלות בדירה, על כן אין בפי המשיבה עילה כלפי המבקשת בעניין זה.

 

19.               המשיבה טוענת כי מסרה יפויי כוח לאחיה אך ביטלה אותה לקראת סיום תקופת השכירות.  (במסגרת סעיפים 3 ו- 4 לנספח ב' של כתב התביעה)

 

20.               המשיבה טוענת כי יש לערוך בדיקות טרם השכרת נכס, המשיבה אינה מפרטת אילו בדיקות.

 

"אם אני רואה תריסים מוגפים אני אבדוק" ראה דברי ב"כ התובעת בע"מ 1 שורה 11 פרוטוקול הדיון מיום 16.03.08.

 

 

הבסיס המשפטי

 

 

העדר עילת תביעה

 

21.               המבקשת תטען כי אף אם תוכיח המשיבה את האמור בכתב תביעתה, הרי שלא תהיה עדיין זכאית לכל סעד מעמה, זאת לאור התנהלותה הבלתי סבירה של המשיבה, לעומת התנהלותה הסבירה של המבקשת, כפי שפורט כאן.

 

22.               פסיקות בית המשפט כבר דנו והכריעו כי כאשר גם הוכחת כל האמור בכתב התביעה לא יזכה את התובע בסעד, הרי שמדבר בתביעה מחוסרת עילה.

 

"לצורך כך חייב הנתבע להניח, כי יעלה בידי התובע להוכיח את כל אשר טען בכתב התביעה, היינו את כל העובדות המהותיות, אשר פירש בו בהתאם לתקנה 9(5) ותקנה 71(א)." 

 

                   וגם:

 

"במקרה כזה, סוף התביעה, לאחר שתתברר, להידחות, ותביעה שסופה להידחות, אפילו יוכיח את כל העובדות שהסתמך עליהן, מה הטעם לגבות ראיות להוכחתה, ולשמעה ? כלפי תביעה כזו, מן הראוי שהנתבע יעלה את הטענה של חוסר עילה..."

 

                וגם:

 

"תקנה 100(1) מיועדת למנוע בזבוז זמן שהיה נגרם על ידי בירור משפט שתוצאותו ידועה מראש, ולעקור תביעה מהשורש בטרם תשמע."

 

 

                        ראה י זוסמן, "סדרי הדין האזרחי" מהדורה 7 בע"מ 384.

 

 

התביעה טורדנית וקנטרנית

 

23.               המבקשת תטען כי תובענת המשיבה הנה תובענה טורדנית וקנטרנית ואין בה דבר, המבקשת תטען כי מטרתה האמיתית של התובענה כנגדה הנה שיפור מצבה של המשיבה בדיון אותו יזמה בפני בית המשפט לענייני משפחה.

 

24.               בית המשפט כבר הכריע בעבר מהי תביעה הראויה להימחק עקב טורדנותה וקנטרנותה, כבמקרה זה וכדקלמן:

 

"והוא הדין בבעל בית שביקש מביהמ"ש המחוזי הצהרה על ביטול שכירות מחמת שלא נרשמה בספרי האחוזה, על אף היותה שכירות לתקופה של 3 שנים, ולאחר מכן הלך לבית משפט השלום ובו דרש פינוי באותה עילה. עם הגשת התביעה השנייה נעשה המשפט הראשון, שהיה מיועד לקבלת הצהרה בלבד, מיותר וטורדני, כיוון ששופט השלום היה ממילא נאלץ לפסוק באותה השאלה ממש"

 

ראה המרצה ת"א 419/46, ראה גם י. זוסמן, שם בע"מ 398-399.

 

 

תקנה 101 (א) 3 – כל נימוק אחר

 

25.               בית המשפט הנכבד מתבקש לסלק את התובענה גם על פי סמכותו לפי תקנה 101(א)3, בכדי למנוע את המשך בזבוז זמנו היקר, כמו גם משאביה של המבקשת, אל מול תובענה אשר מלכתחילה ברור שסופה להידחות כדלקמן:

 

"בלשון בית השמפט העליון, בבארו את מטרת תקנה 101: ' רצונו של המחוקק היה שבית המשפט לא יבזבז זמנו לריק ולא יעסוק בטענות שאין בהן ממש, כאשר הוא נוכח לדעת שהתובע לא יוכל להצליח בתביעתו נוכח כישלונו בשאלה המשפטית המכרעת"

 

ראה ע"א 14/61 (פס"ד ט"ו 1840), ראה גם י. זוסמן, שם בע"מ 417.

 

סילוק התובענה כסעד מן הצדק

 

26.               בית המשפט רשאי (יש הטוענים מחוייב) לסלק תובענות אשר תחושת הצדק מבקשת את סילוקן כדלקמן:

 

"כבר אמרנו, כי לא רק על יסוד תקנה 100 ושאר התקנות, כי אם גם על יסוד הכוחות שהוענקו לבית המשפט מטבע ברייתו מוסמך הוא למחוק כתב תביעה"

 

                   ראה י. זוסמן, שם בע"מ 400.

 

27.               בית המשפט הנכבד מתבקש לסלק את התובענה שהועמדה בפניו גם עקב העובדה כי בית המשפט לענייני משפחה הנו בעל הסמכות לדון בה, לאחר שהוגשה כבר תובענה לבית המשפט לענייני משפחה כאמור, בגין אותם דמי השכירות בדיוק, עוד טרם פניית המשיבה לבית משפט נכבד זה.

 

 

 

מן הכלל אל הפרט

 

28.               המשיבה עומדת בתביעתה על כך שהיא הינה בעלת זכויות הקניין בדירה ולמעשה כל מטרת התובענה הנה ניסיון להשיג אימרות אגב בפני בית המשפט הנכבד אשר ישמשו לה לעזר במסגרת דיונים אחרים אותם היא מנהלת עם בעלי דין נכונים.

 

29.               כבר עתה ועוד טרם ניהול הוכחות ברור כי המבקשת פעלה כשוכרת סבירה ואילו המשיבה, ככל שהנה בעלת זכות הקניין בדירה התרשלה והטעתה את המבקשת ושוכרים סבירים אחרים בהתנהלותה זו.

 

30.               בבואו לדון בתיק הנדון, מוציא בית המשפט הנכבד גם מסר לציבור בדבר התנהלותו הסבירה של שוכר סביר והתנהלותו הסבירה של בעל נכס סביר, כבר עתה עולה תמונה ברורה כי התובענה המוגשת הנה קטנונית וטורדנית.

 

31.               התובעת אף הודתה במהלך הדיון בפני בית המשפט כי הגישה כבר תובענה בגין אותם דמי השכירות בדיוק, קודם להגשת תביעה זו, אל בית משפט אחר הדן בנושא.

 

32.               כבר בשלב זה ברור, כי אף עם יוכחו העובדת המוכחשות בכתב התביעה, עדיין תדחה התביעה.

 

33.               המשיבה אף כשלה כשלון משפטי, עת לא הציגה בפני בית המשפט במה פעלה לטענתה המבקשת שלא בצורה סבירה ואילו בדיקות עוד יכלה המבקשת לערוך טרם השכירה את הדריה ושילמה את תמורת דמי השכירות.

 

סוף דבר

 

34.               לבקשה זו מצורף תצהירה של המבקשת המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה.

 

35.               לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד, למחוק ו/או לדחות את התביעה על הסף ככל שהיא נוגעת לנתבעת.

 

36.               בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את התובעת בהוצאות משפט ריאליות ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

 

 

                                                                                                ___________________

                                                                                                     נועם קוריס, עו"ד

                                                                                                         ב"כ המבקשת

 

 

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.