בבית משפט השלום                                                                                           ת.א. 43908/05

בתל אביב      -   יפו

  

התובעת:                                   ביטוח ישיר איי. די. איי

                                    באמצעות עו"ד א. גולדרט ואח'

                                    מרח' ז'בוטינסקי 35 ר"ג

                                    טל' 03-7521882 פקס' 03-5750322          

 

                                     - נ  ג  ד  - 

 

הנתבעים :                                1.         מר אמנון פישמן

                                   

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין נועם

קוריס ו/או ניר בר ו/או תבור גולדמן

ו/או און צוק ו/או אהרון בלזר ו/או

איתן נאור ו/או ליעד לוין ו/או ניר פלסר

ו/או  רינת  כץ ו/או אדוה דר ו/או צבי

שפר ו/או טלי עידאן ו/או אלעד זילברשטיין.

 

                                                            מרח' בן יהודה 32, תל  אביב  63805

                                                            ת.ד. 6210,           תל אביב        61061       

                                                            טל': 03-5268726, פקס': 03-5268727

 

                                                            2.         אלדן השכרת רכב בע"מ

                       

                                                            מרח' ההשכלה 20 בתל אביב

 

כתב הגנה מטעם הנתבע מס' 1

 

 

הנתבע מס' 1 אשר יהא מיוצג בתובענה זו על ידי באי הכוח לעיל, בהתאם לייפוי הכוח המצורף, מתכבד להגיש כתב הגנה בהליך הנדון, אשר בסיומו יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התובענה במלואה והכל כדלקמן:

 

פתח דבר

 

1.                   הנתבע יטען כי הגב' ליטל ועקנין, נהגת הרכב המבוטח על ידי התובעת (להלן: "התובעת") היא אשר גרמה לתאונת הדרכים.

 

2.                   הנתבע יטען כי רכב התובעת היה במצב נסיעה בעת קרות התאונה.

 

3.                   הנתבע יטען כי התובעת לא נשמעה לתמרור "תן זכות קדימה", התפרצה בנסיעתה אל תוך הצומת ופגעה בחלק האחורי של רכבו.

 

4.                   הנתבע יטען כי לאחר קרות התאונה הודתה התובעת בפניו כי התאונה נגרמה ברשלנותה ואף חתמה את שמה ליד תשריט התאונה אותו צייר הנתבע והמעיד כי התובעת היא זו אשר גרמה לתאונה באופן בלעדי.

 

מצ"ב תשריט התאונה החתום על ידי התובעת מסומן באות א'

מצ"ב תכתובות בנדון מסומנות באותיות ב' ו- ג'

 

5.                   הנתבע יטען כי לעותק כתב התביעה אשר נמסר לידיו לא צורף כלל תצהיר מטעם התובעת, כנדרש בתובענות בסדר דין מהיר ועל כן יש לסלק את התובענה על הסף.

 

הנתבע יטען כי על התובעת היה לצרף תצהיר תמיכה בעובדות וכן תצהיר גילוי מסמכים, משלא עשתה כן יטען הנתבע כי יש לסלק את התובענה על הסף.

 

6.                   הנתבע מכחיש את כל האמור בכתב התביעה למעט הנושאים ו/או העובדות בהם הוא מודה במפורש בכתב הגנתו.

 

התייחסות פרטנית לסעיפי התביעה.

 

7.                   מאושר האמור סעיף 1 לכתב התביעה.

 

8.                   מאושר האמור בסעיף 2 לכתב התביעה, תוך הסתייגות מהגדרת הרכב הנתבע כרכב פוגע, הנתבע יחזור וידגיש כי התאונה נגרמה עקב רשלנותה הבלעדית של התובעת והיא אף הודתה בכך.

 

9.                   מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה, הנתבע יטען כי התאונה נגרמה כאשר רכבה של התובעת פגע בחלקו האחורי של רכבו, עת לא צייתה התובעת לתמרור תן זכות קדימה.

 

הנתבע יטען כי משהנזק לרכבו נגרם בחלקו האחורי ואילו הנזק לרכבה של התובעת נגרם בחזית הקדמית, הרי שאין גרסתה של התובעת יכולה להתקיים כלל וכלל, שכן אילו היתה גירסתה של הנתבעת אמיתית, הרי שהנזקים ברכבים היו אחרים מאלו אשר נגרמו.

 

10.               מוכחש האמור בסעיפים 4-6 מכל וכל וכפי שתואר לעיל.

 

11.               מוכחש מחוסר ידיעה האמור בסעיף 7 לכתב התביעה.

 

12.               מבלי לגרוע מהכחשת החבות, מוכחש הנזק האמור בסעיף 8 לכתב התביעה, הנתבע יפנה אל דרישת התשלום של התובעת מיום 20.06.05 והמצורפת כנספח ג' לכתב הגנה זה.

בדרישת התשלום של התובעת דרשה היא סכום נמוך בהרבה מזה שדורשת היא כעת.

 

13.               מוכחש האמור בסעיף 9 לכתב התביעה, הנתבע יטען כי אינו חב בשום חבות כלפי התובעת.

 

14.               מוכחש האמור בסעיף 10 לכתב התביעה הן לגופו והן מכיוון שהמסמכים הנטענים בו לא צורפו במלואם לכתב התביעה.

 

סוף דבר

 

15.               לכתב ההגנה מצורפים כחלק בלתי נפרד מהימנו תצהיר תמיכה בעובדות ותצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבע.

 

16.               בהתאם לאמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לסלק את התובענה על הסף או לדחותה לגופה ולחייב את התובעת בהוצאות המשפט ובשכ"ט עורכי הדין של הנתבע.

 

 

                                                                                                ______________________

                                                                                              נועם קוריס , עו"ד 

                                                                                                            ב"כ הנתבע מס' 1

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה| מפת האתר|תקנון |צור קשר| עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטי I  תקשורת I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה לפועל | קישורים | קריירה | English | תקנון | עו"ד | עורכי דין | צור קשר | עורך דין


Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.