"טופס 1

(תקנה 7א(ב))

 

 FORMDROPDOWN  ב הרצליה

מדבקת זיהוי תיק (תינתן בבית המשפט)

 

 

פתיחת הליך אזרחי

(לפי תקנה 7א (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984)

תאריך: _________

 

סמן במשבצת המתאימה

הליך:

 FORMCHECKBOX  תובענה 1

 FORMCHECKBOX  ערעור

 FORMCHECKBOX  הודעה לצד שלישי בתיק  FORMTEXT            

 FORMCHECKBOX  תביעה שכנגד בתיק  FORMTEXT            

 FORMCHECKBOX  בקשה בכתב בתיק  FORMTEXT            

סוג התיק:

 FORMCHECKBOX  א (אזרחי)

 FORMCHECKBOX  הפ (המרצת פתיחה)

 FORMCHECKBOX  עז (עזבונות)

 FORMCHECKBOX  ענ (ערעור נכים)

 FORMCHECKBOX  ברע (בקשת רשות ערעור)

 FORMCHECKBOX  מא (מעמד אישי)

 FORMCHECKBOX  עמה (ערעור מס הכנסה)

 FORMCHECKBOX  עש (ערעור שונה)

 FORMCHECKBOX  ב (בקשה בכתב)

 FORMCHECKBOX  עא (ערעור אזרחי)

 FORMCHECKBOX  עמח (ערעור משפחות חיילים)

 FORMCHECKBOX  פשר (פירוקי חברות פשיטת רגל)

סדר דין:

 FORMCHECKBOX ר (רגיל)

 FORMCHECKBOX מ (מקוצר)

 FORMCHECKBOX ד (מהיר)

נושא התובענה2: קוד: 11 תיאור: ערעור על החלטת דן יחיד בבית משפט השלום

סכום התובענה:130,834  ש"ח.

מגישי התובענה:

שם המשפחה/חברה/מוסד

מס'חברה

מען

מס' טלפון

טיב שתיל בע"מ

511741928

מושב שרשרת 21, ד.נ. הנגב

 

                           

נגד 3:

שם המשפחה/חברה/מוסד

מס' זהות/ח.פ.

מען

מס' טלפון

                חכמון עופר

                  חכמון שולמית

27832641

22474506

מושב בית עזרא

מושב בית עזרא

 

בעניין עזבון המנוח/ה 4:

תאריך פטירה:

סעדים:

הסעד

קוד5

תיאור

סעד עיקרי

1

תביעה לסכום קצוב למעט פיצוי בשל נזקי גוף

סעדים נוספים

 

 

סעדים נוספים

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

סעדים נוספים

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

           

 FORMCHECKBOX  סמן אם הוגשה בקשה לפטור מאגרה

 FORMCHECKBOX  סמן אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה

 FORMCHECKBOX  סמן אם מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים6

 FORMCHECKBOX  סמן אם מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור  (כן  FORMCHECKBOX   לא  FORMCHECKBOX )

     אם חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור - ציין את פרטיהם:

       FORMTEXT            

פרט בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

מספר התיק

שם התיק

תיאור

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

 FORMTEXT            

פרט באי כח לפי סדר ההופעה בתובענה ( אם מגיש התובענה מיוצג):

 

שם עורך הדין

מספר רשיון

מס' פקס

מס' טלפון

בכ 1

נועם קוריס

38527

077-7060059

077-7060058

בכ 1

חגית רונן

46601

077-7060059

077-7060058

שים לב - אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעלי הדין, בלא הסבר מניח את הדעת - עלולה התובענה להימחק.

השם:

נועם קוריס

חתימה:

 

 

1

לרבות בקשה בכתב שהוגשה לפני פתיחת התיק העיקרי.

2

לפי רשימה של נושאי תובענה המפורטת מעבר לדף (במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא המחייב).

3

נא לרשום את פרטי כל בעלי הדין שכנגד, ככל הידוע.

 

4

בתיקי עזבונות בלבד.

5

לפי רשימת סעדים שפרסם מנהל בית המשפט (ילקוט הפרסומים התשנ"ז, עמ' 3752; התשנ"ח, עמ' 4627).

 

במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא המחייב.

6

אם מתבקשת מסירה אישית לחלק מהנתבעים, יש לצרף רשימה.

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.