ִִ

בבית משפט השלום                                                                                           ת.א. 05/________

בהרצליה

 

 

התובעים:                     1.         הרצל פורת ת.ז. 72244874

                                    2.         הקוטל בע"מ ח.פ.513183830

                                   

שניהם באמצעות באי כוחו, עורכי הדין

נועם קוריס ו/או ניר בר ו/או תבור גולדמן

ו/או און צוק ו/או אהרון בלזר ו/או

איתן נאור ו/או ליעד לוין ו/או ניר פלסר

ו/או  רינת  כץ ו/או אדוה דר ו/או צבי

שפר ו/או טלי עידאן ו/או אלעד זילברשטיין.

 

                                                            מרח' בן יהודה 32, תל  אביב  63805

                                                            ת.ד. 6210,           תל אביב        61061       

                                    טל': 03-5268726, פקס': 03-5268727

 

 

                                     - נ  ג  ד  - 

 

 

הנתבע :                                    יוסי חביביאן

 

                                                            משד' הורדים 18/18 קרית מלאכי

 

                                               

                                               

מהות התביעה:              עוולות מסחריות, גניבת עין, נזיקית

 

סכום התביעה:              100,000 ₪ לצרכי אגרה בלבד.

 

כתב תביעה

 

בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע כי הנתבע גרם לכך ששירותי ההדברה שנתן ייחשבו בטעות לשירותים אותם נותנים התובעים על ידי שימוש בשמה של התובעת ועל ידי ניצול המוניטין הרב של התובעים.

 

בית המשפט יתבקש לקבוע כי על הנתבע לשלם לתובעים פיצויים בסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק, בעבור כל אחד מן הפרסומים המהווים גניבת עין.

 

תביעה זו מוגשת בהתאם לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט 1999, סעיפים 1(א), 2, 4, 11, ו- 13.

 

1.                 התובע הנו תושב ראשון לציון והנו מדביר מוסמך בעל רישיון מס' 599 מטעם המשרד לאיכות הסביבה (להלן: "התובע").

 

2.                 התובע הנו בעל המניות היחיד ומנהלה של התובעת דרכה הוא מנהל את עסקיו בהדברת כל מיני המזיקים זה למעלה מ- 20 שנה.

 

3.                 חברת הקוטל בע"מ (להלן: "התובעת") עוסקת בהדברת מזיקים שונים ומאוגדת כחברה בע"מ בהתאם לכל דין.

 

4.                 מר יוסי חביביאן, (להלן: "הנתבע") הנו בעל רישיון מטעם משרד איכות הסביבה שמספרו 1583 שנכנס לתוקף מיום 28.04.04 ואשר עשה ועושה שימוש בשמה של התובעת ובמוניטין הרב של התובעים, בכדי להטעות את הציבור ובכדי לקדם את עסקיו תוך פגיעה ממשית בתובעים.

 

מצ"ב פרטי רישיון הנתבע כאמור באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה מסומנים באות א'

 

  1. התובעת הנה חברת הדברת מזיקים מובילה בעלת מוניטין רב בתחום הדברת המזיקים אשר שמה הולך לפניה זה עשרות בשנים ואשר משקיעה עשרות אלפי שקלים בשנה על מנת לקדם את עסקיה בפרסומים שונים ובמבצעי שיווק ותדמית נרחבים.

 

מצ"ב מקצת מפרסומי התובעת המעידים על השקעתה הרבה בפרסום מסומנים באותיות ב1- ב4

 

  1. במהלך שנת 2004 החל הנתבע לפרסם בכל רחבי גוש דן את שירותיו תוך הטעייה מכוונת ועל ידי שימוש בשמה של התובעת במטרה לגרום לציבור לחשוב שהשירות שיקבלו יהיה מאת התובעת.

 

ראוי לציין כי התובע הנו תושב ראשון לציון וכי חברת הקוטל ידועה במיוחד בעיר ראשון לציון, עקב מגורי התובע בה.

 

מצ"ב העתק מקצת מהפרסום המטעה מסומן באותיות ג1'-ג'2

 

  1. התובעים פנו פעמים רבות לנתבע בדרישה לחדול מהשימוש בשמם ובמוניטין שצברו אך זה סירב לדרישתם וטען בפניהם שיש די והותר ביקוש לשירותיהם וכי מכל מקום נתח השירותים שייגזל מהם הנו נמוך יחסית.

 

  1. התובעים התרעמו על סירבו של הנתבע לחדול מגניבת העין ומההטעיה המכוונת ופנו שוב אל הנתבע באמצעות מכתב מאת בא כוחם.

 

מצ"ב העתק מכתב בא כוח התובעים מצורף כנספח ד'

 

  1. הנתבע כלל לא השיב למכתב ולא חדל ממעשיו.

 

10.  בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבע לשלם לתובעים תשלום ללא הוכחת נזק בסכום של 100,000 ₪ בגין כל פרסום ובסך הכל סך של 200,000 ₪.

             

11.  לבית משפט נכבד זה מוקנית הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו, בהתאם לסכומה ולמקום ביצוע העוולה (גוש דן).

 

12.  אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבע לשלם לתובעים סכום של 200,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין של התובעים, בצירוף מע"מ.

 

 

נועם קוריס, עו"ד

 

 

בא    כח   התובעים

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.