ִִ

 

בבית משפט השלום                                                                      1506/05

 

ב ת  ל           א ב י ב                                                      

                                                                                                                                   

 

המבקש:                     טיב שתיל בע"מ

(התובע)                      ממושב שרשרת 21 ד.נ הנגב

 

באמצעות באי כוח, עורכי הדין נועם

קוריס ו/או ליאת לרנר ו/או נועה מנור

ו/או אח'

 

                                    מרח' מלצ'ט 1א', תל  אביב  63805

                                    ת.ד. 6210,           תל אביב        61061       

            טל': 077-7060058, פקס': 077-7060059

 

            - נ ג ד -

 

המשיב:                      שלמה יצחק, ת.ז 056225923

(הנתבע)                       מושב מיטב מס' 22, מיקוד 19360

                                       

                                        ע"י ב"כ עו"ד אלברק יוסף

                                        מרח ' רזיאל 3, ת.ד 951, נתניה

                                        טל': 09-8617282, פקס: 09-8621239

 mhcrh        אפי      

 

            תגובה לבקשת ביטול פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד

 

 

בית המשפט הנכבד יתבקש לדחות את בקשת ביטול פס"ד שניתן במעמד צד אחד ולהורות על השארת פסק הדין שניתן ביום 26/10/05 בעינו, והכל כדלקמן:

 

1.         דברי המשיב בדבר אי ידיעת הגשת התביעה ומתן פסק הדין שכנגדו חסרי שחר ואינם עולים בקנה אחד עם העובדה שעל טופס אישור המסירה שניתן בדואר רשום בתאריך 12.01.06 חתומה לא אחרת מבת משפחתו של המשיב, הגב' איילת שלמה.

 

             מצ"ב אישור מסירה מיום 12.01.06 מסומן כנספח א'.

 

2.         המשיב ממשיך בדרך שבא הוא נוהג כלפי המבקש, ומתעלם התעלמות מוחלטת מכל בקשה ו/או פנייה לתשלום החוב, המשיב ממשיך לנהוג בהתנהגות זו גם בין כותלי בית המשפט בטענה שלא התקבלו לידיו מסמכי התביעה ו/או הזמנה לדין, אך טענה זאת כאמור מופרכת וחסרת כל בסיס עובדתי.

 

3.         כבוד השופטת בהחלטתה מיום ה 15.04.07 חיזקה את דברי המבקש וענתה לב"כ המשיב על טענתו בדבר אי קבלת המסמכים, וכתבה בהחלטתה " תשומת לב ב"כ המבקש (שלמה יצחק)     כי מדובר במסירה שבוצעה באמצעות דואר ישראל – מוסד ניטרלי ואשר על המבקש הנטל לזמן את פקיד/ה שביצעו את המסירה שכן קיימת מסירה כדין".

 

4.         לאור בקשת ב"כ במשיב לבטל את פסק הדין מן הטענה שקיים כנגד המשיב  צו כינוס נכסים, הריני לציין כי טענה זאת אינה רלוונטית למועדי החוב נשוא התיק שכן החוב נצבר טרם ניתן צו כינוס הנכסים כנגד המשיב.

 

8.         על כן משניתנה למשיב האפשרות להתגונן כנדרש כנגד התובענה והוא אינו בחר בדרך זו אלא בדרך של התעלמות מהתובענה, מתבקש בית המשפט הנכבד להשאיר את פסק הדין בעינו ולדחות את בקשת המשיב.

    

             המבקש יפנה לספרו של הד"ר י. זוסמן, "סדר הדין האזרחי", מהדורה שביעית, 1995, עמ' 738, " לא היה פגם בהחלטה אשר מבקשים לבטלה, תלוי המבקש בחסדו של בית המשפט. במקרה כזה אין זכות קנויה בידיו לדרוש את הביטול"

 

9.         בהתאם לאמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על דחיית הבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ולחייב את המשיב בהוצאות ובשכ"ט בקשה זו.

 

10.       מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  _________________

                                                                                                              נועם קוריס, עו"ד

                                                                                                               ב"כ         המבקש

 

 

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.