ִִ

בבית משפט השלום    

                          תא 33892/07

 

בתל אביב

                           בש"א

 

המבקש  :                   טיב שתיל בע"מ ח.פ. 511741928

(התובע)                   

על-ידי באי כוחה עו"ד נועם קוריס ו/או עו"ד חגית רונן .

 

מרח' מלצ'ט 1א', תל אביב 65215

ת.ד 6210, תל אביב 61061

                                    טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

 

 

- נ ג ד -

 

המשיבה:                    בנימין נורית ת.ז.51335966  

(הנתבעת )                  

           מושב מנוחה 34 ד.נ. לכיש צפון 79535

 

בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה

 

1.                   ביום 16.5.07 הוגש ע"י המבקש כתב תביעה כנגד המשיב.

 

2.                   ביום 22.5.07 נמסר כתב התביעה על נספחיו למשיבה, מצ"ב אישור המסירה מסומן באות א'

 

3.                   חרף חלוף הזמן, המשיבה לא שילמה את סכום התביעה  ולא הגישה  כתב הגנה, במועד ובכלל.

 

4.                   אשר על כן, על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה על ידי המשיבה, מתבקש כבוד בית המשפט לחייב את המשיבה לשלם למבקש כדלקמן:

 

4.1     סך של 16,583 ₪, בצירוף ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה (16.5.07) ועד לתשלום בפועל.

 

4.2     אגרת בית המשפט ששילם המבקש בסך של 372 ₪, בצירוף ריבית והצמדה עד ליום התשלום בפועל וכן את הוצאותיו הנוספות של המבקש בקשר עם התביעה.

 

4.3     שכר טירחת עורכי דין והוצאות משפט שהוציא המבקש בהליך זה, לרבות הוצאות דברי דואר, דברי דפוס, איסוף, דוחות והנה"ח .

 

5.                   מצ"ב פסיקתה לפס"ד המבוקש.

 

6.                   מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו. 

                                                                                                            _____________

                                                                                                                             חגית רונן, עו"ד

                                                                                                                 בא כוח המבקש

 

 

 

 

בבית משפט השלום    

                          תא 33892/07

 

בתל אביב

                           בש"א

 

המבקש  :                   טיב שתיל בע"מ ח.פ. 511741928

(התובע)                   

על-ידי באי כוחה עו"ד נועם קוריס ו/או עו"ד חגית רונן .

 

מרח' מלצ'ט 1א', תל אביב 65215

ת.ד 6210, תל אביב 61061

                                    טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

 

 

- נ ג ד -

 

המשיבה:                    בנימין נורית ת.ז.51335966 

(הנתבעת )                  

           מושב מנוחה 34 ד.נ. לכיש צפון 79535

 

 

      פסיקתה

 

 

הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד ובכלל, ולא סתרה את יסודות פרשת התביעה שבכתב התביעה והמוצגים שהציג התובע להוכחת תביעתו, על כן הנני לחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן:

 

  1. סך של 16,583₪, בצירוף ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

 

  1. החזר אגרת בית המשפט ששולמה ע"י התובעת בסך של 372 ₪ בצירוף ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

 

  1. שכר טרחת עורכי הדין בגין הליך זה על פי סכום התביעה המקורי בסך ___________, ובצירוף מע"מ כדין בסך______. ובצירוף ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.

 

  1. הוצאות שהוציאה התובעת בהליך זה לרבות בגין דברי דואר, דברי דפוס, איסוף, דוחות והנה"ח לצורך הוכחת תובענה זו ובסך הכל _________, ובצירוף ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.

 

 

 

 

____________                                                                                 ______________

              תאריך                                                                                               שופט/רשם

                                                                                                                 בית משפט השלום

                        בתל אביב

 

 

 

 

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.