ִִ

בעניין:


 

 

משטרת ישראל


 

 

 


 

 

 

 


 

 

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

מפקח זאב חכים


 

 

מבקש


 

 

 

 


 

 

נ  ג  ד


 

 

 


 

 

 

 


 

 

גולן שמאי – על ידי עורך דין שרון נהרי


 

ג'קי מונסנייגו – על ידי עורך דין אודיז


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

חשודים


 

 


 

פרוטוקול


 

 


 

ב"כ המשטרה: לגבי גולן שמאי – מפנה לעדות. שורה 24 במסמך. זה סעיף 1 לדו"ח החסוי.


 

מגיש הודעה ת/1


 

מגיש דו"ח חסוי ת/2


 

מגיש הודעה ת/3


 

מגיש זכ"ד ת/4


 

מגיש זכ"ד ת/5


 

 


 

החשוד 1:


 

לפני יומיים-שלושה הכניסו לי מישהו לתא שאמרו שהוא מדובב. הוא נכנס עם סכין לתא, לקח לי ביגוד. הפחיד אותי בכל מיני מעשי רצח שהוא ביצע. יש את הפרוטוקול שלו. הזכרתי סתם שמות של אנשים שלא קיימים, רק כדי שיעזוב אותי. כל החקירה שלהם פתאום מסתמכת על הדבר הזה. דבר דבר שלא היה. הוא לקח לי דברים מהתא. הפחיד אותי בתא. הוא סיפר לי סיפורים על גופות שקבר. העללתי על אנשים שלא קשורים בשום דבר כמו שאני לא קשור, של אנשים חפים מפשע. אני רוצה לעדכן את זה. אם זו שיטת החקירה, להפחית אותי ברציחות.


 

חקירה נגדית לב"כ הנאשם 1:


 

ש.ת. בפני בית המשפט הפרטים על המדובב.


 

ש. אתם הטחתם בפניו אתמול בחקירה את ההקלטות שנשמעו במהלך השיחות ביניהם.


 

ת. הוטחו בפניו ראיות שקשורות.


 

ש. אני מציג בפניך את הפרוטוקול שהוצג גם ללקוח שלי. מציג אותו לבית המשפט. כשבדקתי את המספר במזכירות גיליתי שמדובר בפרוטוקול שהוא אולי מזוייף. זה של המדובב. האם הפרוטוקול אמיתי או מזוייף.


 

ת. מבקש לא להתייחס לעניין זה בשלב זה.


 

ש. אני מבקש שהחוקר יגיב לכך. האם הפרוטוקול אמיתי?


 

ת. בשלב זה מבקש לא להתייחס למהימנות הפרוטוקול. יש כאן מיזכר שמתייחס לכך.


 

ב"כ המשטרה: אני מגיש לבית המשפט מיזכר. ואומר לבית המשפט שהמיזכר מיום 27.11.02 מתייחס לפרוטוקול שהסניגור, עורך דין נהרי, שאל אותי לגביו.


 

זכ"ד מוגש ומסומן ת/6


 

מסמך שנראה כמו פרוטוקול של בית משפט מוגש ומסומן ת/7


 

 


 

המשך חקירה נגדית:


 

ש. האם אתם הכנתם את הפרוטוקול הזה בהתייעצות עם עורך דין.


 

ת. הכל מונח לפני בית משפט.


 

 


 

עו"ד אודיס: אין ולא צריך להיות שום חיסוי על פעולה שבבסיסה עומדת תעודה ציבורית על פי פקודת הראיות, מסמך שעל פניו אנחנו כבר מבינים שהפכו את בית המשפט, כב' השופטת ליצקין, לשמש שחקן בתחבולה משטרתית. הפכו את עורך דין מירוז לחלק מתחבולה משטרתית. הפרו את אמון הציבור במערכת המשפט, כחלק מתחבולה משטרתית. אם הדבר הזה נעשה נחצו כל הקווים ביחס לתחבולות חקירה. מה יאמר אזרח על כך שמחר ירד השופט ויוציא תעודת שופט. זוהי פגיעה באמינות בית המשפט. האם תעודה ציבורית, פרוטוקול של בית משפט, האם אין לנו כאן מהדורה משופרת של פרשת אוחנה, זיופים של מסמכי בית משפט אבל הפעם על ידי המשטרה. אם על זה החוקר רוצה חסיון, אוי ואבוי שיקבלו חסיון על מעשים כאלו שמזמן עברו לא רק את גבול הטעם הטוב, גבול הסבירות, אלא כל קו אדום ביחס לתחבולות. זה לא חסיון ועל זה אין לחסות. לכן אנו מבקשים לברר את הנקודה הזו עד תום. בסיכומים אדבר על משמעות הדברים האלה בתיק.


 

 


 

ב"כ המשטרה: כל הקשור למסמך זה – עדיין מדובר בפעולת חקירה, בשלב הארכת המעצר, טרם הוגש כתב אישום, זה חלק מחומר חסוי לפני הסניגור. כל הקשור לכשירות ההליך, בבוא היום יהיה דיון שיתייחס לעצם התהליך הזה. כל דבר בחומר החקירה כרגע אם ייחשף, משעדיין לא סיימנו את החקירה – יפגע בחקירה. יכול להיות שעצם האישור הזה, הרשום במזכר, אין יכולת השפעה או פגיעה בחקירה. אבל אנו סבורים שכל פרט היוצא מהחקירה כרגע שלא בשליטת צוות החקירה ולא נאמר לנחקרים במהלך החקירה, בשלב כה רגיש טרם הוגש כתב אישום, וכשעוד לא הסתיימה החקירה וכשיש עוד מעורבים שנעצרו, עלול לפגוע בחקירה. אחרי שהוגש כתב אישום וכשהחל ההליך הפומבי ידון כשירות ההליך.


 

בתשובה לשאלת בית המשפט אני מאשר ששתי המילים המופיעות בזכ"ד ת/6 בשורה שלישית מלמטה והזכ"ד כולו מתייחס לשני העמודים המסומנים ת/7.


 

החלטה


 

 


 

בית המשפט רשאי להיענות לבקשה שלא לחשוף תשובה של שוטר במהלך הדיון אם מתן התשובה בגלוי או גילוי העובדות או המידע בנוכחות החשוד וסניגורו עלולים לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר (ראה סעיף 15 (ה) לחוק).


 

לאחר שקראתי את הזכ"ד ת/6 המתייחס לפרוטוקול ת/7, אני סבור שללא כל קשר להוראת חוק או פסק דין או אמירה של בית משפט גבוה ממני, הרי שיש אינטרס ציבורי חשוב ועליון, לחשוף הן את הזכ"ד ת/6 והן את מה שטוענים שהוא פרוטוקול ת/7. אודה ואומר שכאשר קיבלתי לידי את הזכ"ד ת/6 הוא נשמט מידי כאילו אני מחזיק גפרור בוער. הדברים ידועים לגבי תחבולות בחקירה. ואולם יש קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא בית המשפט, וכפועל יוצא שלטון החוק במדינתנו.


 

על כן, ולאור דבריי אלה, אני מודיע למשטרה שאני מתכונן לחשוף את הזכ"ד ת/6 וכן את מה שנראה כפרוטוקול בית המשפט ת/7 כאשר האינטרס הציבורי בגילוי מלא של המסמכים הללו, גובר על פני כל אינטרס ציבורי אחר, וגם על אותה פגיעה נטענת באיזה שהיא זווית של החקירה בתיק זה.


 

ניתנה היום כ"ז בכסלו, תשס"ג (2 בדצמבר 2002) במעמד הצדדים


 

 


 

                                                                               


 

 

 

 

 

 

גלעד נויטל, שופט


 

 


 

 


 

ב"כ המשטרה: אני מבקש להתייעץ עם מפקדיי בקשר למה שאני יכול לבצע לגבי החלטת בית המשפט. אני אתייעץ מיידית.


 

 


 

לאחר הפסקה


 

 


 

ב"כ המשטרה: לאחר התייעצות עם מפקדיי אנחנו עומדים על התנגדותנו לא לחשוף את החומר.


 

עו"ד אודיס: מבקש לחייב את איש המשטרה להודות או להכחיש את פיברוק הפרוטוקול בהמשך להחלטה קודמת של בית המשפט, גם על פי כל עקרונות החיסוי שאנו מכירים אין שום הצדקה לחסיון הזה. דבר היות המדובב היא עובדה שהוטחה בשני החשודים אין בה סוד והעובדה שהחוקר יצטרך להגיד שנכון שהפרוטוקול הוא מזויף או לא, לא פוגעת בהמשך החקירה  משום זווית שהיא.


 

ב"כ המשטרה: כל הפרוטוקול ת/7 מתחילה ועד סוף מזוייף ולא אמיתי.


 

החלטה


 

 


 

ב"כ המשטרה אמר לבית המשפט שהם עומדים בהתנגדותם לגילוי החומר.


 

הוא לא הוסיף מעבר לכך (ראה למשל סעיף 15(ה) סיפא לחוק המעצרים). בנסיבות אלה, אני דוחה את בקשת המשטרה שלא לחשוף את המסמך ת/6 ואת המסמך ת/7, ומורה לבא-כוח המשטרה להשיב לשאלות הסניגורים בעניין שני המסמכים הללו.


 

 


 

ניתנה היום כ"ז בכסלו, תשס"ג (2 בדצמבר 2002) במעמד הצדדים


 

 


 

                                                                               


 

 

 

 

 

 

גלעד נויטל, שופט


 

 


 

חקירה נגדית לעו"ד נהרי:


 

ש. מה רשום במזכר ת/6?


 

ת. אני מקריא – "אני היום שוחחתי עם עורך דין ניסים מרום מפמתא והנ"ל באישור פרקליטת מחוז תל אביב אישר לי למסור למדובב המופעל בתיק זה כנגד גולן שמאי פרוטוקול פיקטיבי ולפיו הוארך מעצרו ובלבד שלא תופיע חתימה על המסמך ושם השופט ישונה השם 'מ. לידסקי'. על החתום – רפ"ק גוב".


 

ש. חוץ מהפרוטוקול המזוייף הזה שהוצג לחשוד בתא התחדש עוד משהו בחקירה?


 

ת. מפנה את בית המשפט לדו"ח החסוי. מבקש להתייחס לפרוטוקול – הפרוטוקול גופא, אינו מתייחס לעצם החקירה. ההתייחסות בפרוטוקול היא כביכול דיון בהארכת מעצרו של המדובב, דיון שלא היה, כפי שבוצע לכאורה בבית המשפט. מטרתו של הפרוטוקול היתה להוסיף על מהימנות המדובב, אך אין לה נגיעה, לדעתנו, לעצם החקירה או כל פרט הקשור בחקירת החשוד.


 

ש. האם בנוסף להתפתחות האחרונה בהארכת המעצר הרביעית בעניין שתי הודעות שונות משני מקורות שונים, האם יש התפתחות נוספת בחקירה?


 

ת. מפנה את בית המשפט לדו"ח החסוי בסעיף 2, את המיזכר שמגבה אותו הגשתי לבית המשפט (ת/4). כמו כן מפנה לדו"ח החסוי הקודם).


 

 


 

משיב לשאלות סניגורו של החשוד 2:


 

ש. מתי נערכה השיחה של החשוד הראשון עם המדובב? זה לפי התאריך על הפרוטוקול המזויף?


 

ת. המדובב שהה עם החשוד 1 שלושה לילות – מה-25 – 26. במשך שני לילות הוא ישב ודיבר עם המדובב ללא הפרוטוקול הזה. זה מראה לגבי השפעת הפרוטוקול.


 

ש. אני מבין שבבסיס התשובה שלך עכשיו עומדת ההנחה שברור מאילו שהתאריך על הפרוטוקול המזוייף הוא התאריך של הדפסתו. דהיינו – 27.11.02.


 

ת. נכון.


 

ש. מי הדפיס את הפרוטוקול?


 

ת. צוות החקירה.


 

ש. איפה?


 

ת. במשרד.


 

ש. האם ביקשתם רשות מכב' השופטת לידסקי להשתמש בשמה?


 

ת. קיבלנו אישור מהפרקליטות, כפי הרשום בת/6, בידיעת פרקליטת מחוז תל אביב לרשום את הפרוטוקול הזה תחת הנחיות מפורטות לשינוי הפרטים ההכרחיים.


 

ש. האם תבנית הפרוטוקול הזה הועברה לכם כמו שהיא מהפרקליטות?


 

ת. תבנית זו לא נוגעת לעצם החקירה. היא מתייחסת לכאורה להארכת המעצר המדומה שעבר על המדובב באותו יום. אין לה נגיעה לדעתנו, לענינו של החשוד.


 

ש. האם לפני שציידתם את המדובב בפרוטוקול המזוייף הראיתם אותו לפרקליטת המחוז.


 

ת. לא הראינו.


 

ש. כלומר היה אישור "בלנקו" ממנה לעשות כזה תרגיל.


 

ת. לא נכון. לאחר שיחת טלפון של רפ"ק גוב לפרקליט ניסים מרום, היתה התייעצות, קבלת אישור מהפרקליטות. לאחר קבלת האישור מהפרקליטות, שהוא פרטני לעצם שינוי הפרטים ההכרחיים. מבקש להדגיש כי הפרקליטות הדגישה את נושא שינוי הפרטים וכך עשינו – שינוי שם השופט וללא חתימה.


 

ש. האם תוכן הפרוטוקול למעט שם השופטת והשינוי הנוסף שאמרת הועבר לעיון הפרקליטות והוחזר אליכם.


 

ת. הפרוטוקול לא הוצג לפרקליטות.


 

ש. אני מניח שאתה יודע שבתאריך הזה – 27.11.02 – אכן השופטת לידסקי היתה כאן תורנית.


 

ת. נכון.


 

ש. הרעיון היה שאותו מדובב יתחפש ויצוייד בפרוטוקול התומך הזה לצורך ההתחפשות לאחד מבחירי עברייני ישראל – יצחק בן-מוחה.


 

ת. לא נכון. השם הוא מקרי לחלוטין. אין לי שום ידיעה על השם הזה. לעניין הפרוטוקול אני מדגיש את העובדה שהוא נמסם ללקוח שלי. מציג אותו לבית המשפט. כשבדקתי את המספר במזכירות גיליתי שמדובר בפרוטוקול שהוא אולי מזוייף. זה של המדובב. האם הפרוטוקול אמיתי או מזוייף. ת. מבקש לא להתייחס לעניין זה בשלב זה. ש. אני מבקש שהחוקר יגיב לכך. האם הפרוטוקול אמיתי?ת. בשלב זה מבקש לא להתייחס למהימנות הפרוטוקול. יש כאן מיזכר שמתייחס לכך. ב"כ המשטרה: אני מגיש לבית המשפט מיזכר. ואומר לבית המשפט שהמיזכר מיום 27.11.02 מתייחס לפרוטוקול שהסניגור, עורך דין נהרי, שאל אותי לגביו. זכ"ד מוגש ומסומן ת/6 מסמך שנראה כמו פרוטוקול של בית משפט מוגש ובב הוצגו גם לכב' השופטת לידסקי?


 

ת. מפנה את בית המשפט לדו"ח החסוי סעיף 3.


 

ש. האם בדו"ח לכב' השופטת לידסקי אמרתם שיש לכם דברים שאמר החשוד 1 למדובב כנגד חשוד 2.


 

ת. נכון.


 

ש. לא חשפת בפני השופטת את הפרוטוקול.


 

ת. הפרוטוקול היה אחרי זה.


 

 


 

ב"כ המשטרה: חוזר על הבקשה.


 

עו"ד נהרי: מבקש לבית המשפט להתייחס לעניין הפרוטוקול המזוייף של כב' השופטת לידסקי, שמו של משה מרוז מתנוסס כמייצג אותו חשוד שלמעשה מדובב. בית המשפט צריך להפנות החלטה נחרצת הן לפרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בדבר זיוף פרוטוקול על שם דמות בשם איציק בר מוחה שהוא נאשם בפרשה אחרת בירושלים, הבנק למסחר. זהו מצג שווא שהוצג לפני החשוד בעת הדיבוב בתא המעצר. כפי ששמענו מפי החשוד למעשה מדובר בהתרברבות כלפי המדובב שהגיע מצוייד בסכין לתא, איים מספר פעמים בדברים מפחידים על החשוד, כולל סיפורים של רציחות והסתרת גופות. על מנת להיות "גבר" ולהרשים את המדובב, המציא החשוד פנטזיות והעליל עלילות שווא על חשודים אחרים בפרשה, כולל על עצמו ועל אנשים נוספים שטרם נעצרו או נחקרו. אני רואה זאת בחומרה. יש להתייחס לכך בכובד ראש. שמעתי מפי החשוד שמשך מספר שעות רב ומשך מספר פעמים חיפשו את אותו פרוטוקול שנלקח מן המדובב על מנת להעלים את תרגיל החקירה הפסול שנעשה פה. אם היו תופסים את הפרוטוקול האם היו מאמינים לחשוד, והאם היו על כך מיזכרים?


 

מבקש שבית המשפט יבדוק בתיק אם יש מיזכרים בתיקי החקירה המתייחסים לעניין אותם חיפושים שנערכו על מנת להעלים אותו פרוטוקול שהוצג בפני בית המשפט והאם יש מיזכרים נוספים שפרוטוקול אחר שהוצג לנאשם על ידי אותו מדובב בעניין זה נתפס בתאו ו"הועלם" על ידי היחידה המרכזית. האם מדובר בחקירה המעלימה דברים מבית המשפט?


 

מדובר בהארכת מעצר חמישית, האם מלבד אותן אמירות שנאמרו על ידי החשוד למדובב, אשר אין להן כל בסיס עובדתי אמיתי יש התפתחות רצינית וממשית בחקירה, כאשר אנחנו בהארכת מעצר חמישית. מבקש לשחרר בחלופה.


 

 


 

עו"ד אודיז: זה תיק לא שגרתי ויום עצוב. זה יום שבו התגלה שכאשר המשטרה הגיעה למצוקה בהשגת ראיות מפלילות, הוא נוהג כך, מפנה להחלטת השופט יצחק יצחק כולל התבטאויות חד משמעיות של השופט. החשוד היה במרחק של כפסע בינו לבין השחרור. מפנה לפרוטוקול בית המשפט. הלכה המשטרה ובמצוקתה כי רבה הצליחה לקבל אישור תמוה ומוזר, אישור שהוא בפני עצמו דורש בדיקה. אישור לפעולה שאני לא זוכר שיש בתולדות מערכת המשפט בישראל מאז קום המדינה עוד מקרה אחד כזה, וטוב שאין.


 

הפכו תעודה ציבורית על פי פקודת הראיות, מסמך של בית משפט, לשווה ערך לנייר טואלט. לקחו החלטה שיפוטית ועשו אותה לתחבולת משטרה תוך שימוש ציני בשם של שופטת מכובדת, כמו כל השופטים שיושבת באותו יום באולם המעצרים. המשטרה יחד איתי הופיעה אצלה כאן. עוד באותו היום תקעו סכין בגבה. יצאו מכאן וציידו מדובב שהתחפש לאחד מבכירי העבריינים בישראל, בתעודה ציבורית מזויפת על מנת שהחשוד 1 ישהה כביכול במחיצת אותו פושע וכל יתר הדברים ידועים.


 

 


 

החשוד 1: היה עוד פרוטוקול לפני זה. את זה הצלחתי להעלים, אבל את הראשון הוא הצליח למצוא. גם אחרי שהעלמתי את זה הם חיפשו את זה אתמול בלילה. הכוונה לבלשים שחיפשו, הם חיפשו את זה בטירוף ולא הצליחו למצוא, החבאתי את הפרוטוקול טוב כי ידעתי מה המשמעות.


 

 


 

ב"כ המשטרה: לא היו דברים מעולם. היום נודע לי לראשונה שאותו פרוטוקול מזוייף הגיע לידי החשוד.


 

 


 

עו"ד אודיז: אין מחלוקת שאם ניקח את הדברים שלכאורה הוציא המדובב, שאני לא יודע אם רואים אותה, אבל דברים שלכאורה הוציא המדובב, אז אם נוציא את הדברים ונסתכל על יתר הראיות בתיק, אני בטוח שמצב הראיות הלכאורי שלפני 2-3 הארכות מעצר נותן בעינו. זה היה מצב ראיות דל מאוד. גם איש המשטרה הנכבד אישר כאן באולם בפרוטוקול שהראיות שונות בעניין החשוד מס' 1 ומס' 2. חשוד 1 בא יחד עם מטען הסמים בטיסה ממקסיקו. החשוד שאני מייצג הגיע לשדה התעופה, אבל דבר הגעתו לא שנוי במחלוקת. החשוד סיפר לחוקרים שהוא הגיע כי חייבים לו כסף, הוא סיפר שהתקשר למשה חנניה, הוא סיפר את כל הדברים ובכך השמיט את גילויה של המשטרה.


 

דבר מעורבותו יכול להיות גם אם לא בא בטיסה. יש לבודד את הדברים. מה שבטוח הוא שהחשוד 1 עומד כאן היום ומתכחש לדבריו, והחשוד 1 נוהג במילים העללתי. נכון שלא בודקים עדיין משקל, אבל בכל זאת צריך לצרף את הדברים. אני לא אבקש לשחרר את החשוד הרגע. אני מבקש מבית המשפט לתת החלטה שביום חמישי הזה, 5.12.02, החשוד ייעצר כאשר ביום חמישי רוצים להביא כתב אישום שיביאו, בלי טריקים והצהרת תובע.


 

היות והפרקליטות מעורבת בתיק לפחות 10 ימים יש פרקליט מלווה בתיק, והיתה אסטרטגיה של שבועיים שלמים, החשוד הזה ישב כשמדברים איתו שטויות.


 


 


 

החלטה


 

 


 

ראשית לעצם הבקשה להארכת מעצר:


 

על פי החומר שבפני, שסימנתי אותו בחתימתי, לשלב הדיוני הזה, יש חשד סביר ויש עילת מעצר נגד שני החשודים. גם הפרוטוקול המזוייף, גם זכרון הדברים שמדבר עליו וגם טענות נגד המדובב בעקבות שני המסמכים הללו, כל אלה, בשלב הזה, לא יכולים להשמיט את הקרקע מתחת לחשד הסביר. זאת לא רק משום שסוגיית הפרוטוקול המזוייף (בא-כוח המשטרה השתמש במילה פרוטוקול מזוייף) לא נבדקה עדיין, במובן של השלכות הדברים על תמונת חומר החקירה כולה, אלא גם משום שיש די חומר חקירה שמלמד על אותו חשד סביר.


 

יש עילת מעצר של מסוכנות לציבור, והדברים ברורים כאשר אלה החשדות.


 

ראיתי פעולות חקירה לביצוע במסמך ת/1 ואני מפנה תשומת לב גם לפעולה מס' 2, אשר התשתית הראשונית שלה מצויה בזכ"ד אשר מסומן על ידי ת/8.


 

המשטרה מבקשת שבעה ימי מעצר. פירושו של דבר הארכת מעצר עד יום א' מעבר לשבת, כאשר ברגיל, בדרך כלל, לא מתבצעת חקירה אינטנסיבית בשישי-שבת, אין מקום לעבור את השבת. מה גם שנמצאתי למד שמדובר בהארכת מעצר חמישית.


 

היה ותהיה התפתחות בחקירה – יוכל שופט תורן לשקול מה לעשות עם בקשה נוספת להארכת מעצר, אם תוגש כזו.


 

על כן, בנסיבות העניין, וכאשר ראיתי את פעולות החקירה לביצוע, אני מורה על הארכת מעצרם של החשודים עד יום 5.12.02 בשעה 12:00.


 

 


 

סוגייה שנייה שבפני היא סוגיית הפרוטוקול שמבא-כוח המשטרה נמצאתי למד שהוא מזוייף כולו וכפי שנאמרו הדברים בזכ"ד ת/6 מדובר בפרוטוקול פיקטיבי. אמרתי קודם בהחלטתי שיש אינטרס ציבורי חשוב ועליון לחשוף הן את הזכ"ד ת/6 והן את מה שטוענים שהוא פרוטוקול ת/7. גם אמרתי קודם שכאשר קיבלתי לידי את הזכ"ד ת/6 הוא נשמט מידי כאילו אני מחזיק גפרור בוער.


 

הדברים של בית משפט זה אינם מחייבים וגם לא מנחים. עם זאת, כפי שאמרתי קודם, לעניות דעתי, אנו עוסקים בקודש הקודשים. אני כשלעצמי, כשופט בבית משפט, תחילה לא האמנתי למראה עיני. קראתי בזכ"ד ת/6 שהפרוטוקול ת/7 הוא פרוטוקול פיקטיבי. קראתי בזכ"ד ת/6  שניתנה הוראה כלשהי שלא תופיע חתימה על הפרוטוקול ושם השופט ישונה לשם "מ' לידסקי". אני כשלעצמי, זזתי בכסא, ולא ידעתי מה לומר. אני לא בדקתי אם פרשנות בית המשפט העליון לגבי תחבולות בחקירה מגיעה עד כדי כך ואני מרכין את ראשי אם אני טועה במה שאני הולך לומר: לדעתי, זוהי חציית קו אדום. אני לא סבור שיש חקירה כלשהי שמצדיקה עריכת פרוטוקול מדומה, כאילו שבית משפט נתן פרוטוקול, פרוטוקול פיקטיבי, של בית משפט מוסמך בישראל. זהו ממש לב לבו של שלטון החוק. היינו – האמון המוחלט שיש לאזרחי המדינה בפרוטוקול של בית משפט, אקט כזה סודק את האמון הזה. אני רואה לומר שליצור מצב של שינוי חלקי של מצד אחד חלק של שם שופט אמיתי, ומצד שני במן יצירה פיקטיבית לנוחות צד אחד, לומר שהשם הראשון של אותו שופט יהיה מ' ולא נ', היינו – לא להתקדם שני צעדים אלא רק צעד אחד, זהו דבר חמור וקשה. זאת משום שנוצר מצג של נכון אבל לא נכון, כלומר שם השופטת הנכבדה כאילו אמיתי, אבל כדי לצאת מזה, נותנים אות של השם הפרטי שהיא קרובה אות אחת לאות האמיתית של השם הפרטי.


 

 


 

אבל אני לא מתייחס רק לעניין שם השופטת הנכבדה. לדידי, השם של השופטת הנכבדה כמוהו כמו כל שופט בישראל, הצגת פרוטוקול של בית משפט כאילו הוא מסמך שהיה, לעניות דעתי, ובלי לבדוק את היקף הפסיקה לגבי תחבולה לגיטימית בחקירה, הצגת פרוטוקול פיקטיבי שכל המסתכל בו חושב שהוא היה באמת, זהו דבר פסול, דבר שצריך להתריע מפניו, וכל חשד וכל חשוד לא מצדיקים אקט כה מרחיק לכת שיוצר תחושה שלמעשה גם קודש הקודשים שהוא בית המשפט, ניתן לעשות בו כלי שרת.


 

 


 

אני רואה להדגיש: במיזכר ת/6, וזה אולי דבר שלי אישית היה קשה גם כן, נאמר שהיתה שיחה עם פרקליט מהפרקליטות, באישור פרקליטת מחוז תל אביב. גם בא כוח המשטרה חזר על כך. אני חושב שהמערכת של שלטון החוק היא אחת. בתי המשפט אומרים את שלהם בהחלטות, אבל יד ימין של בתי המשפט זה ההגנה והתביעה. פרקליט מהפרקליטות ופרקליטת מחוז, לעניות דעתי, ואני מרכין את ראשי בפני עבודתם, לא יכולים לאשר עשייה כזו. אני מדגיש שייתכן ויש הסבר טוב מדוע האקט הזה היה לגיטימי, אני לא שמעתי את הצד השני, אבל לא יכולתי לעבור על הדבר הזה בלי לומר את דעתי. אני לא קובע מסמרות בשום דבר בעניין הזה, למעט העובדה הצועקת שבפני: נאמר לי שאחרי שיחה עם פרקליט מפרקליטות במדינה שלנו, באישור פרקליטת מחוז, במדינתנו, אושר למסור פרוטוקול פיקטיבי של בית משפט. היינו – לפי דברי בא כוח המשטרה, פרוטוקול מזוייף כולו, ועוד דאגו לעשייה מסויימת בשם בית המשפט, בשיקולים שאני לא רוצה להרחיב בהם.


 

 


 

לאור כל מה שאמרתי לעיל, ובלי שאני קובע מסמרות בדבר מבחינת נסיבות, רקע, הצדקה במובן של דין שייתכן ונותן אכסניה למעשה כזה, אני מורה שתצלום הזכ"ד ת/6 וכן תצלום הפרוטוקול ת/7, בצירוף להעתק החלטתי זו ובכלל זה פרוטוקול הדיון מהדיון היום בתיק זה, יועברו להתייחסותו של היועץ המשפטי לממשלה.


 

 


 

ניתנה היום כ"ז בכסלו, תשס"ג (2 בדצמבר 2002) במעמד הצדדים


 

 


 

                                                                               


 

 

 

 

 

 

גלעד נויטל, שופט


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

 


 

ב"כ המשטרה: אבקש שיוחזר לי הזכ"ד המקורי ת/6. חס וחלילה שהוא לא ילך לאיבוד.


 

החלטה


 

 


 

לאור דברי בא כוח המשטרה, אני מורה למזכירות בית המשפט להחזיק את הזכ"ד ת/6 ואת הפרוטוקול ת/7 בצירוף להחלטת בית המשפט והחומר השייך לדיון היום בתיק מעצרים זה בכספת בית המשפט.


 

אני כך מורה כאשר נוכחת באולם המזכירה הראשית של המזכירות הפלילית, הגב' שירן.


 

אשר לבא כוח המשטרה, אני מוסר לו לידו תצלום של הזכ"ד ת/6 ושל הפרוטוקול ת/7.


 

 


 

ניתנה היום כ"ז בכסלו, תשס"ג (2 בדצמבר 2002) במעמד הצדדים


 

 


 

                                                                               


 

 

 

 

 

 

גלעד נויטל, שופט

ה

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.