ִִ

 

בבית משפט השלום                                                                                           ת.א. 08/________

בתל אביב

 

 

התובעת:                       XXXXXXXXXXXXXX

                                                               

על-ידי באי כוחו עו"ד נועם קוריס ו/או עו"ד ליאת לרנר ו/או עו"ד פרח סופר קיסליוק

מרח' פינסקר 21 תל אביב 61061

ת.ד. 6210

                        טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

 

 

                                     - נ  ג  ד  - 

 

 

הנתבעת                        AIG  בע"מ

 

                                    מרח' הסיבים 25, פ"ת

                       

                                               

 

מהות התביעה:              נזקי גוף

 mhcrh        אפי      

סכום התביעה:              בגבול סמכותו של בית המשפט

 

כתב תביעה

 

 

1.       התובע יליד 1968 , עסק כעצמאי בזמנים הרלוונטיים ויהא מיוצג בתביעה זו על ידי עורכי הדין

      הנ"ל .

 

2.       בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו :

                                             א.         התובע היה הנהג של רכב מ.ר. 4246803 (להלן : "הרכב").

                                             ב.         לתובע היה רישיון בר תוקף שמספרו 6043751 ( מצ"ב רישיון נהיגה המסומן באות א' ).

                                              ג.          הנתבעת הייתה המבטחת בביטוח חובה עפ"י פקודת הביטוח של כלי הרכב (נוסח חדש) תש"ל 1970 (להלן : "הפקודה") של הרכב ו/או של השימוש שנעשה בו על פי הפוליסה ו/או תעודת הביטוח מס' 11505424/07 שהוצאה ונמסרה כדין והייתה בתוקף בזמנים הרלבנטיים (להלן : "הפוליסה" ,מצ"ב תעודת הפוליסה  המסומן באות ב' ).

 

 

3.       ביום 05/07/07 עת נהג התובע ברכב המבוטח פגע ברכבו רכב מ.ר. 1872356 שהיה נהוג על ידי האדון ד"ר יואל ליברמן ת.ז. 010316404,(מצ"ב אישור משטרת ישראל המסומן באות ג')  מעוצמת התאונה נגרם לרכב נזק, והתובע נזרק קדימה ואחורה ונגרמה לו בין היתר פגיעה חמורה המכונה  " צליפת שוט", כמו כן לתובע נגרמו נזקים פסיכיאטרים ונוירולוגיים  קשים.

 

האירוע הנ"ל מהווה תאונת דרכים במשמעו של המונח בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה  1975 (להלן : "חוק הפיצויים") ויקרא להלן : " התאונה " .

 

4.     א.      כתוצאה מהתאונה נפגע התובע בחלקי גופו השונים ובעיקר בצווארו , בגבו בצלעותיו ובגפיו

 

ב.      התובע פונה לחדר מיון בביה"ח שיבא שם נבדק ,צולם , טופל ושוחרר לביתו עם הוראות להמשך טיפול אורטופדי , פיזיוטרפי , מנוחה ומעקב רפואי (מצ"ב טופס קבלה במיון המסומן באות ד' ) . 

ג.        במשך ימים ארוכים ואף עד יום זה לא שב התובע לאיתנו, הוא עדיין סובל מכאבים בצווארו ובגבו וככל הנראה תיוותר לו נכות לצמיתות.

 

5.   לפני התאונה היה התובע גבר בריא ,אשר עבד למחייתו ולמחיית בני ביתו כמעצב פנים והתאפיין בעבודתו ובהשבחת שכרו מדי חודש בחודשו .

 

6.       לאחר התאונה סבל התובע ועדיין סובל ואינו מסוגל להתפרנס כבעבר .

 

7.       להלן פירוט הנזקים המיוחדים שסבל מהם התובע בעקבות התאונה וכתוצאה מימנה :

 

                                                א.         אובדן השתכרות בעבר בסך 80,000 ₪ .

 

                                                ב.         עזרת הזולת ו/או שיווה בסך 30,000 ₪ .

 

                                                 ג.          הוצאות רפואיות בסך 15,000 ₪ .

 

                                                ד.         הוצאות נסיעה ושונות בסך 5,000 ₪ .

 

8.       לתובע מגיע פיצוי כללי בגין כאב וסבל , הפסדי השתכרות ו/או כושר השתכרות ,הוצאות רפואיות ועזרת הזולת , ובית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק סכומים הולמים בראשי נזק אלו בהתחשב בכל הגורמים הרלוונטיים.

 

9.       הנתבעת חייבת לפצות את התובע על מלוא הנזקים שנגרמו לו בעקבות וכתוצאה מהתאונה , וזאת מכוח חבותה שעל פי הפקודה ושעל פי חוק הפיצויים ובהתאם לפוליסה .

 

10.   כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה נטענות על דרך ההשלמה ו/או לחליפין וכפי שהדבק הדברים מחייב .

 

11.   לבית המשפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה , בהתחשב בין היתר בכתובתה של הנתבעת , לרבות באמצעות סוכניה וסניפיה .

 

אשר על כן , מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת לשלם לתובע את מלוא סכום נזקיו בצירוף הוצאות משפט ,שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק , ריבית חוקית מרבית והפרשי הצמדה בגין כל סכום שיפסק כאמור.

 

 

בקשה למינוי מומחה רפואי

 

התובע מבקש למנות מומחה רפואי לחוות דעתו אודות נכותו הרפואית כתוצאה מן התאונה , בתחום האורטופדיה  הנוירולוגיה והפסיכיאטריה.

התובע מודיע כי טופל בביה"ח ע"ש חיים שיבא, תל השומר .

תצהיר בריאות , כתב ויתור על סודיות ומסמכים רפואיים מצורפים לתביעה כחלק בלתי נפרד הימנה .

 

 

 

 

 

                                                                                                           נועם קוריס ,עו"ד

                                                                                                           בא כוח התובע

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.