פסקי דין בנושא חוק איסור לשון הרע

לשון הרע הגנת הפרטיות זכויות יוצרים עורכי דין עו"ד משרד עורך דין משרדים פרקליטים פרקליט

בבית המשפט העליון

בש"א 3638/07

בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש

המבקשים: 1. מיכאל גרוס
2. יוסף קצב
3. איילת רון גוזגל
4. החברה המרכזית לשקילה בע"מ
5. סי.דבליו סי החברה המרכזית בע"מ

נגד

המשיבים: 1. צח אורני
2. צח אורני שירות מכירה וייצור מאזניים בע"מ

בקשה להעברת מקום דיון

בשם המבקשים: עו"ד מיכאל אוסטרובסקי
בשם המשיבים: עו"ד אברהם לוי

החלטה

בפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון בשתי תביעות שהגישו המשיבים נגד המבקשים, שבהן נטען כי המבקשים ביצעו כלפי המשיבים עוולות שונות, ובהן עוולה של לשון הרע וכן עוולות מסחריות שונות.
התביעה הראשונה שאיחוד הדיון בה מבוקש הוגשה על ידי המשיבים ביום 24.4.03 לבית משפט השלום בנתניה, והיא מצויה כיום בשלב קדם המשפט. התביעה האחרת שאיחוד הדיון בה מבוקש הוגשה על ידי המשיבים ביום 19.3.07 לבית משפט השלום באשדוד והדיון בה טרם החל. בשתי התובענות נטען, בין היתר, כי המבקשים השמיצו את המשיבים בפני גורמים שונים והגישו נגדם תלונות שווא במשטרה. לטענת המבקשים יש לאחד את הדיון בשתי התביעות משום שהן עוסקות באירועים דומים ומבוססות על אותו רקע עובדתי ומשפטי. איחוד הדיון ימנע, על-פי הנטען, את קיומם של הליכים חופפים ויחסוך בזמן שיפוטי יקר. המשיבים מתנגדים לאיחוד הדיון, שכן לטענתם התביעה שהוגשה לבית משפט השלום באשדוד מבוססת על אירועים שאירעו לאחר מועד הגשת התביעה הראשונה, ועל כן יביא איחוד הדיון לסרבול ההליכים והארכתם.
דין הבקשה לאיחוד דיון להתקבל. שתי התביעות שאיחוד הדיון נוגעות אמנם לאירועים שונים מבחינה עובדתית, אולם מעיון בכתבי התביעה עולה כי הטענות שמעלים המשיבים בדבר העוולות שבוצעו כלפיהם על ידי המבקשים הן דומות באופיין ומבוססות על מערכת היחסים העכורה שבין הצדדים. בנסיבות אלה יביא איחוד הדיון בשתי התביעות לייעול ההליכים, למניעת הכרעות שיפוטיות סותרות באותן סוגיות ולחסכון בזמן שיפוטי. יצוין, עם זאת, כי אין ניתן לאחד את הדיון בשני התיקים עם הדיון בתיק נוסף המתברר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, כפי שמבקשים המבקשים, שכן מדובר בתיקים הנדונים בפני ערכאות שיפוטיות שאינן בעלות אותן סמכויות (ראו למשל: בש"א 6854/06 קר שרותי רפואה בע"מ נ' אורן (לא פורסם); בש"א 996/07 יגודייב נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם)).
אשר על כן הבקשה מתקבלת. הדיון בת.א. 550/07 (שלום - אשדוד) יעבור מבית משפט השלום באשדוד לבית משפט השלום בנתניה ויאוחד שם עם הדיון בת.א. 3554/03 (שלום - נתניה). המשיבים ישאו בשכר טרחת עורך דין לטובת המבקשים בסך של 5,000 ש"ח.
ניתנה היום, כ"ד בסיון התשס"ז (10.6.2007).בשא 07 / 3638 מיכאל גרוס נ' צח אורני [פדאור (לא פורסם) 07 (24) 832], עמוד 11

 


פסיקה נוספת בלשון הרע : 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990

 

עורך דין - אינדקס חוקים - לשירות עורכי דין ולשירות הציבור


חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

שאלות הבהרה למומחה

 

שון

עורך דין הוצאה לפועל עורך דין זכויות יוצרים עורך דין קניין רוחני עורך דין מקרקעין עורך דין נדל"ן עורכי דין הוצאה לפועל עורך דין גבייה עורך דין מיסים עורך דין מסים עורך דין דיני

 עבודה עורך דין ליטיגציה עורך דין פטנטים עורך דין סימני מסחר עורך דין מסחרי עורך דין חוזים עורך דין עתירות עורך דין מנהלי עורך דין ציבורי עו"ד עורך דין פלילי עורך דין בינלאומי עורך דין יוזמות עורך דין כלכלי עורך דין השקעות עורך דין תקשורת עורך דין בית משפט עורכי דין בתי משפט עורך דין נזיקיןעו"ד עורך דין רשלנות עורך דין תאונות דרכים עורך דין צווארן לבן עורך דין עסקאות עורך דין ארנונה עורך דין שיקים עורך דין ימאות עורך דין מושבים עורך דין חקלאות עורך דין תיירות עורך דין עובדים זרים עורך עו"עו"ד עו"ד ד דין היי טק עורכי דין אינטרנט עורך דין צווים זמניים עורכי דין צו זמני עורך דין עוולות מסחריות עורך דין לשון הרע עורך דין בג"צ עו"ד עורכי דין תכנון ובניה עורך דין הנפקות עורך דין משפחה עורכי דין גירושין עורך דין מזונות בתי משפט התנגדות חקירת יכולת איחוד תיקים עו"ד חובות גבייה גביה ערעור מחוזי ספר חוק סעיף סעיפים תקנה תקנות מדינה חבר כנסת שר ממשלה ראש שיער שרים עיתון עיתונות עיתוניםעו"ד מחר מכר עורך דין גירושין עורך דין עובדים זרים עורך דין הסכמים טפסים הוספת אתר רישום אתר עורך דין ליקויי בניה עורך דין קבלן אינדקס אתרים מחשבונים עו"ד משכנתא ביטוח לאומי תביעה בלעדיות עורך דין זכויות האדם עורך דין ביטוח

עובדות:
התובעת נקטה בהליכי תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בתוכנות מתוצרתה כאשר הנתבעים, ללא הרשאה, העתיקו והפיצו עותקים של תוכנות התובעת MS-DOS בגרסאות שונות, ו- WINDOWS בגרסאות שונות. כמו כן התובעת טענה כי הנתבעים סיפקו לרוכשי התוכנה רשיון מזויף של התוכנות ולא צורפו דיסקטים מקוריים של התוכנות וספרות עזר מקורית של התובעת.
הנתבעים טענו כי שיווקו את התוכנות של התובעת על פי רשיון שנרכש בתמורה מלאה ממפיצים מורשים של התובעת, והכחישו כי הרשיונות היו מזויפים. לחלופין טענו הנתבעים כי הרשיונות נחזים להיות מקוריים, בהיותם דומים לרשיונות שמפיצה התובעת, והם נקנו על ידי הנתבעים מחברת מ.צ.מ. (כ- 200 רשיונות) בתום לב, ובתנאי תקנת השוק.

בית המשפט מצא כי:
1. העדויות והראיות מעידות כי הרשיונות נרכשו על ידי הנתבעת בדרך מפוקפקת, שהיתה ברורה לכל הצדדים, וכי כל הצדדים לעיסקה היו ערים להיותם של הרשיונות פיקטיביים ובכל זאת בחרו ``לעצום עיניים``.

2. הרשיונות שנתפסו אצל הנתבעת היו מסוגים שאינם מופצים כלל על ידי התובעת והם שונים בצורתם ובתוכנם מן הרשיונות המקוריים.

3. ללא כל קשר לכך שהרשיונות מזויפים, עצם הפעולה של העתקת תוכנות התובעת בידי הנתבעת, ושיווק התוכנות המועתקות ללקוחות הנתבעת, מהווה הפרת זכות היוצרים של התובעת בתוכנות.
 
4. ``תקנת השוק`` אינה חלה על נכס המפר זכות יוצרים. לו היתה תקנת השוק חלה המשמעות כי אדם שרכש מוצרים המפרים פטנט, מדגם או זכות יוצרים, יוכל להמשיך ולהפיצם לאחרים, מכח ``תקנת השוק``. אך זה בפירוש אינו מצב דברים מבחינה משפטית.

5. אדם שרכש מוצר המפר זכות יוצרים, איננו יכול להמשיך ולהחזיק בו מכח ``תקנת השוק``, כיוון שבעל זכות היוצרים רשאי ליטול ממנו את הנכס המפר, אשר נחשב על פי הדין כרכושו של בעל זכות היוצרים
.
בית-המשפט העליון פסק -א. (1) בשותפות המתייחסת למכלול נכסים, זכויות וחובות, אין שותף רשאי לדרוש חלוקת נכס אחד בלבד, אלא הוא רשאי לדרוש לפרק את השותפות ולקבל חלקו ביתרת הרכוש ארי תשלום חובות השותפות.(2) אין לחלק נכס אחד מתוך מכלול השותפות.(3) בחשבון הרכוש המשותף של בני-זוג, יובאו גם חובות כלליים ולאו דוקא הקשורים לנכס מסויים.(4) במקרה של שותפות כללית בנכסים אין לדרוש מאת אחד מבני-הזוג יותר מאשר להוכיח כי הוא חייב כספים ומהו סכום החוב, ואין לדרוש ממנו הוכחה מה מקור החוב.ב. (1) כפועל יוצא מהחזקה בדבר שותפות כללית בנכסים, קיימת חזקה בדבר אחריות משותפת לחובות שנעשו בדרך הרגילה על-ידי אחד מבני-הזוג בתקופת קיומה של השותפות.(2) כשנוצר קרע בין בני-הזוג, וכתוצאה מזה חדל להתקיים המצב של שיתוף והחזקה על רכוש משותף נסתרת, משתנה המצב גם לגבי החובות הנעשים מאז ואילך על-ידי כל אחד מבני-הזוג

 

הפוך לעמוד הבית

הוסף למועדפים

אינדקס טפסים ופסקי דין

פנייה במייל

מעורבות חברתית

שכר טירחה מינימלי

                              

גיורא מאור עפולה אלכס כהן תל אביב איתן עורכי דין תאונות דרכים פיצוי נזיקין נזקי גוף פיצויים

עורך דין הוצאה לפועל עורך דין זכויות יוצרים עורך דין קניין רוחני עורך דין מקרקעין עורך דין נדל"ן עורכי דין הוצאה לפועל עורך דין גבייה עורך דין מיסים עורך דין מסים עורך דין דיני

כמות מבקרים באתר :

Hit Counter

kurislaw עורך דין

עורך דין זכויות יוצרים עורך דין הוצאה לפועל עורך דין עורך דין לוחמני

 

ין ביעורך דין מיסים עורך דין זכויות יוצרים עורכי דין גבייה עורכי דין הוצאה לפועל עורכי דין מזונות עורכי דין תאונות דרכים עורכי דין משרד עריכת די

דף הבית| קישורים | קריירה| מפת האתר
עורכי דין נוספים | English | עורכי הדין | צור קשר
קישורים שימושיים-    | ChefMoz | MusicMoz  | Open-Site |  אינדקס חוקים
Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.