ִִנועם קוריס ניר בר

עו"ד - עמוד הבית 

אינדקס חוקים - לשירות עורכי דין ולשירות הציבור

בבית משפט השלום    

                          תא 08/

 

בתל אביב

                           

 

התובעת  :                                     במרום הפקות 2004 בע"מ

 

                                       מרח' קרליבך 18, תל אביב, ת.ד. 20506, מיקוד 61204

 

                 על-ידי באי כוחם עו"ד נועם קוריס ו/או  

                                            עו"ד גיא תותי ו/או ליאת לרנר ו/או עו"ד

                                            נועה מנור ו/או אח'    

                                           

                                            מרח' פינסקר 21, תל אביב

                                         ת.ד. 6210, תל אביב 61061      

                 טל': 077-7060058, פקס': 077-77060059

                                            אתר : www.kurislaw.com  

 

-        נ ג ד –

 

הנתבעים:                   1. אביב הפקות – ייצוג ושיווק טאלנתים בע"מ ח.פ. 513906396

 

             מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן.

 

                                  2. אורן כהן, ת.ז.062890272

 

            מרח' הפסנתר 7 ראשל"צ.

 

מהות התביעה: הפרת זכויות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות מסחריות, הפרת חוזה

סכום התביעה: 2,500,000 ₪ (לצורכי גבייה, סמכות ואגרה בלבד)

כתב תביעה

הנתבעים ביחד ולחוד גנבו והעתיקו עשרות מהיצירות והתכנים המוגנים של התובעת תוך הפרת זכויות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חוזה וגרימת עוולות מסחריות כנגד התובעת, בה ניסו להתחרות.

בית המשפט יתבקש להורות לנתבעים ביחד ולחוד לפצות את התובעת על נזקיה וכן להורות על תשלום פיצוי ללא הוכחת נזק, כפי הקבוע בחוקים הרלוונטיים,  והכל כדלקמן

הצדדים

1.         התובעת, חברת במרום הפקות בע"מ (להלן:"התובעת") הינה חברת הפקות, המובילה בארץ בנושא ייצוג אומנים וקידומם, בתחום האודישנים ובתחום תעשיית הקולנוע והטלוויזיה. 

2.             התובעת ייצגה ומייצגת בהצלחה מטובי הכישרונות והאמנים המוכרים בארץ ומשקיעה

הון ומשאבים אנושיים ליצירת תכנים מקוריים לתעשיית הבידור בישראל, לנבחני אודישנים, ולאתר האינטרנט שבבעלותה

3.       הנתבעת 1, נרשמה רק לאחרונה ברשם החברות, לאחר שהוקמה על ידי הנתבע 2, מתוך הריסות חברות קודמות שהיו בבעלותו ואשר קרסו ורוקנו מנכסים.

4.        מר אורן כהן, הנתבע מס' 2, הנו בעל המניות היחיד בנתבעת, אשר העתיק את התכנים שבבעלות התובעת, תוך גריפת רווחים לכיסו, באמצעות הנתבעת מס' 2, (ולהלן שניהם יחדיו: "הנתבעים")

מצ"ב תדפיס רשם החברות של הנתבעת 1 מסומן באות א'

מצ"ב תדפיס בעלי המניות והדירקטורים בנתבעת 1 מסומן באות ב'

סיפור המעשה

5.       התובעת ייצרה מונולוגים שונים, עבור סדרות טלוויזיה והפקות שונות.

6.       התובעת הכינה מונולגים שונים, בהם שינויים ושיפורים, השונים מהמונולוגים בהם נעשה שימוש בהפקות, לצורך הכנת לקוחותיה לאודישנים, לצורך השגת לקוחות חדשים, ולצורך משיכת גולשים לאתר האינטרנט שבבעלותה (להלן: "המונולוגים המשופרים")

7.       את המונולוגים המשופרים  הציגה התובעת באתר האינטרנט שבבעלותה, תחת שם המתחם (דומיין) www.bamarom.co.il.

8.       בתקנון אתר האינטרנט, הזהירה התובעת מראש, כי כל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים וכי חל איסור להעתיקם כדלקמן:

"זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר במרום ובשירותים הינם של במרום הפקות, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבמרום הפקות הרשאה להשתמש בהם. במרום הפקות הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע". אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת במרום הפקות .במידה וניתן ההיתר, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. "

 

            מצ"ב העתק תנאי השימוש המפורסמים באתר התובעת מסומנים באות ג'

 

9.       תנאי יסודי בגלישה באתר האינטרנט של התובעת הנו הסכמה לאמור בתקנון האתר, שהנו הלכה למעשה גם הסכם בין התובעת לבין גולשי האתר ובינהם הנתבעים.

 

10.   הגלישה באתר התובעת, החשיפה לתכנים שבו וקבלת השירותים מהימנו מהווה הסכמה להצעת התובעת, וכפי שמפורסם בתקנון האתר:

 

"הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין במרום הפקות. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. תקנון זה מסדיר את היחסים בין במרום הפקות לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתתף לרכוש מוצרים ו/או שירותי המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להעלות תמונות, וסרטוני וידאו ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד. (להלן ביחד – "השירותים"). תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר במרום ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. במרום הפקות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר."

 

11.   על אף האמור, הפרו הנתבעים את זכויות היוצרים של התובעת, את התחייבותם החוזית, ואת הוראות חוק העוולות המסחריות, תוך שעשו עושר ולא במשפט, והעתיקו במדוייק עשרות תכנים וטקסטים מאתר התובעת אל האתר שבבעלותם.

 

12.   התובעת פנתה אל הנתבעים במכתב מיום 23.05.08 ובו דרישה :

 

"להסיר את התכנים באופן מיידי ולפצות אותנו על הפרת הזכויות במלואן"

 

            מצ"ב מכתבה של התובעת מיום 23.05.08 מסומן באות ד'

 

13.   על אף מכתבה של התובעת, הנתבעים לא הסירו את התכנים.

 

14.   הנתבעים אף לא השיבו למכתבה של התובעת.

 

ההפרות

15.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות אלכס בסדרה "ראש גדול".

 

מצ"ב מונולוג לדמות אלכס, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות ה'1

 

16.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות אלכס, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות ה'2

 

17.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות רוי בסדרה "ראש גדול".

 

מצ"ב מונולוג לדמות רוי, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות ו'1

 

18.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות רוי, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות ו'2

 

19.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות דניאל בסדרה "ראש גדול".

 

מצ"ב מונולוג לדמות דניאל, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות ז'1

 

20.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות דניאל, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות ז'2

 

21.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות יעל בסדרה "ראש גדול".

 

מצ"ב מונולוג לדמות יעל, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות ח'1

 

22.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות יעל, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות ח'2

 

23.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות אדם בסדרה "השמיניה".

 

מצ"ב מונולוג לדמות אדם, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות ט'1

 

24.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות אדם, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות ט'2

 

25.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות ניני בסדרה "השמיניה".

 

מצ"ב מונולוג לדמות ניני, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות י'1

 

26.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות ניני, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות י'2

 

27.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות רוני בסדרה "השמיניה".

 

מצ"ב מונולוג לדמות רוני, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות יא'1

 

28.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות רוני, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות יא'2

 

29.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות מיקה בסדרה "השמיניה".

 

מצ"ב מונולוג לדמות מיקה, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות יב'1

 

30.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות מיקה, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות יב'2

 

31.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות בוב בסדרה "שקרים".

 

מצ"ב מונולוג לדמות בוב, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות יג'1

 

32.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות בוב, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות יג'2

33.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות סקאפינו בהפקה "סקאפינו".

 

מצ"ב מונולוג לדמות סקאפינו, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות יד'1

 

34.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות סקאפינו, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות יד'2

 

35.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות הלן בהפקה "רחוב".

 

מצ"ב מונולוג לדמות הלן, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות טו'1

 

36.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות הלן, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות טו'2

 

37.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות יוליה בהפקה "רומיאו ויוליה".

 

מצ"ב מונולוג לדמות יוליה, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות טז'1

 

38.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות יוליה, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות טז'2

 

39.   התובעת פרסמה באתר האינטרנט שלה מונולוג שהכינה לדמות נירה בסדרה "הבורר".

 

מצ"ב מונולוג לדמות נירה, כפי שפורסם באתר התובעת מסומן באות יז'1

 

40.   הנתבעים העתיקו את המונולוג במדוייק ופרסמו אותו באתר האינטרנט שלהם.

 

מצ"ב מונולוג לדמות נירה, כפי שפורסם באתר הנתבעים מסומן באות יז'2

 

העוולות

41.   התכנים שהוצגו היו בבעלות התובעת, ולתובעת יש זכויות יוצרים וזכויות מוסריות על התכנים, העתקת התכנים ובעיקר לנוכח השימוש המסחרי, תוך עשיית תחרות בתובעת באמצעות תכניה שלה מהווים הפרת זכויות יוצרים.

 

42.   הנתבעים הפיקו ריווחים באמצעות התכנים שגנבו, גולשים רבים גלשו באתרם וכך הפכו להיות לקוחות הנתבעים.

 

43.   הנתבעים אף הפיקו רווחים נוספים עת מפרסמים שונים פרסמו באתר האינטרנט שלהם, בעקבות תנועת הגולשים וביחס ישיר למספר הגולשים ולמשך שהותם באתר האינטרנט.

 

44.   בכך עשו הנתבעים עושר ולא במשפט, על חשבון התובעת.

 

45.   הנתבעים גלשו באתר האינטרנט של התובעת ועל כן חזקה היא שהסכימו לאמור בתקנון האתר וכרתו חוזה עם התובעת.

 

46.   הנתבעים הפרו את החוזה שכרתו עם התובעת עת העתיקו את התכנים שבבעלות התובעת אל אתר האינטרנט שלהם ועשו בתכנים של התובעת שימושים מסחריים שונים.

 

47.   התובעת ידועה כחברת ההפקות אשר ייצרה את התכנים שפורטו לעיל, בפרסום התכנים באתר הנתבעים הפרו הנתבעים את חובתיהם בהתאם לחוק עוולות מסחריות, עת הטעו את הגולשים לחשוב, כי המדובר בתכנים שלהם וכי המדובר בחברה רצינית היוצרת תכנים להפקות המרכזיות בישראל.

 

48.   במעשיהם אלו, הפרו הנתבעים את סעיף 1 לחוק העוולות המסחריות בגניבת עין ובהטעיית לקוחות התובעת.

 

49.   בכדי להחריף עוד את חומרת מעשי הנתבעים, הוסיפו הנתבעים כיתוב מטעה נוסף, תחת התכנים אשר גנבו מאת התובעת, וטענו כאמור בנספחי 2 השונים כי "כל הזכויות שמורות לאביב הפקות בע"מ".

 

 50.  במעשיהם אלו, הפרו גם את הוראות סעיף 2 לחוק העוולות המסחריות, עת תיארו בתיאור כוזב 

        את עצמם כחברה היוצרת התכנים האיכותיים, ואת התובעת, כמי שלא יצרה את התכנים 

        האמורים 

הסעדים המבוקשים

3.                  אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להזמין לדין את הנתבעות ולצוות עליהן הסעדים הבאים:

 

א. צו מניעה קבוע + צו מניעה זמני

        

4.                  לאסור על הנתבעים לפרסם ו/או להציג ו/או לעשות שימוש כולשהו בתכנים המוגנים של התובעת, באתר האינטרנט שלהם, ובכל מקום אחר.

 

            ב. צו לתשלום פיצויים

5.                  לצוות על הנתבעים, לשלם לתובעת פיצויים בגין הפרת חוק זכויות יוצרים, כדלקמן:

 

6.                  בגין כל אחת מ- 13 ההפרות השונות, פיצוי בסך 100,000 ₪, ללא הוכחת נזק, ובסך הכל סך של 1,300,000 ₪, פיצוי ללא הוכחת נזק, על פי חוק זכויות יוצרים.

7.                  לצוות על הנתבעים, לשלם לתובעת פיצויים בגין הפרת חוק עוולות מסחריות, כדלקמן:

8.                  בגין כל אחת מ- 13 ההפרות השונות, פיצוי בסך 100,000 ₪, ללא הוכחת נזק, ובסך הכל סך של 1,300,000 ₪, פיצוי ללא הוכחת נזק, על פי חוק העוולות המסחריות.

9.                  לצוות על הנתבעים, להשיב לתובעת, את כל הריווחים שגרפו לכיסם על ידי עשיית עושר ולא במשפט בסך של 300,000 ₪ 

10.               לצוות על הנתבעים, לפצות את התובעת בגין הפרת ההסכם עימה, בסך של 300,000 ₪.

11.               ובסך הכל, להורות לנתבעים לשלם ביחד ולחוד לתובעת סך של 3,200,000 ₪

 

כללי

12.               טרם פניית התובעת לבית משפט נכבד זה, שלחה התובעת מכתב נוסף באמצעות בא כוחה, מיום 04.06.2008.

 

מצ"ב מכתב ב"כ התובעת מיום 04.06.2008 מסומן באות יח'

13.               על אף מכתב ב"כ התובעת לא הסירו הנתבעים את התכנים ואף עד להגשת תובענה זו, לא השיבו כלל למכתב.

 

14.               משכך, לא נותר בידי התובעת, אלא לפנות אל בית המשפט הנכבד בתובענה זו.

15.               לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית ולאחר קציבת הפיצוי הנתבע גם הסמכות העניינית לדון בתובענת התובעים.

סוף דבר

 

16.               אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל בכתב התביעה ובנספחיו, מתבקש בית המשפט הנכבד

 להורות לנתבעים כולם ביחד וכל אחד לחוד, לשלם לתובעת סכום של 3,200,000 ₪, בצירוף

 הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים כולם ביחד ולחוד בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין של התובעת, בצירוף מע"מ.

______________                                                                                           ______________

נועם קוריס, עו"ד                                                                                                 גיא תותי, עו"ד

ב"כ      התובעת                                                                                                    ב"כ  התובעת

 

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

חוק זכות יוצרים, התשס"ח– 2007

חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995

חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב-2001

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב-2001

פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב - 1972

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

משרד עורכי דין נועם קוריס ושות'

 

עורך דין נועם קוריס

פסיקה נוספת בלשון הרע : 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990

 

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | | צור קשר | חוקים | גילוי נאות | תקנון | עורך דין | טפסים

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.