עורכי דין ! עורך דין ! עו"ד

עורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"ד
עורכי דין ! עורך דין ! עו"ד

תגיות לעמוד: עורך דין עורך דין דיני אינטרנט עורכי דין לשון הרע זכויות יוצרים פיצויי פיטורין עו"ד תקנון גילוי נאות הוצאה לפועל תביעה ייצוגית gurl shi  תקשורת בית משפט גביית חובות פשיטת רגל   

ִ

מאמרי משפט

דיני נזיקין

הגדרת הנזיקין

מקומם של דיני הנזיקין במערכת המשפט

מטרות דיני הנזיקין

הפרת חובה חקוקה – סעיף 63

רשלנות – סעיפים 35 ו- 36

 

עוולת הרשלנות היא עוולה חדשה יחסית. במשפט האנגלי הוכרה העוולה רק בשנת 1932 בפס"ד  STEVENSON V. DONOGHUE  בפס"ד זה נדונה תביעתה של אישה אשר ניזוקה משתיית בקבוק בירה בה היה שבלול. נוסף על תביעתה את מוכר החנות בעילה חוזית, ביקשה לתבוע את היצרן, למרות שלא הייתה קיימת יריבות חוזית בינה לבין היצרן. בית המשפט הכיר בתביעתה הנזיקית, והכיר בעוולת הרשלנות. השופט אטקין (ATKIN) קבע, כי הכלל של "ואהבת לרעך כמוך" מתרגם במשפט לכלל האוסר על פגיעה בשכנך, (סעיף 36 מאמץ את מבחן השכנות שקבע הלורד אטקין. בהמשך נדון בשאלת השכנות בהרחבה רבה יותר, בסוגיית נזק נפשי (למשל במקרים של צפייה בניזוק בתאונת דרכים) דהיינו באדם שניתן לצפות באופן סביר שהוא עלול להיפגע עקב המעשה המזיק שנעשה. היצרן, אדם סביר, היה צריך לצפות שקיומו של שבלול בבקבוק יגרום נזק לרוכשו, מאחר שאין אפשרות לבדיקת ביניים (בגלל סוג הבקבוקים). מאחר שכך, הריהו חייב בעוולה של רשלנות, מאחר שלא נקט אמצעי זהירות למנוע את הנזק.

 סעיפים 35 ו – 36 קובעים את יסודות עוולת הרשלנות. היסוד הראשון הוא קיום חובת זהירות. היסוד השני הוא הפרת חובת הזהירות. והיסוד השלישי הוא גרימת נזק, דהיינו קיומו של נזק וקיום קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק.

קיום חובת זהירות 

פרת חובת הזהירות

בדיקת ביניים

נזק מכוון

אחריותם של גופים שלטוניים בגין רשלנות

חובת זהירות בגין נזק נפשי

רשלנות הגורמת נזק כלכלי טהור

מצג שווא רשלני

חובת הזהירות של בעל מקרקעין או של תופשם- סעיף 37 ו- 37א

סעיף 37 תוקן בשנת תש"ל. עד שנה זאת הבחינה הפסיקה האנגלית, ובעקבותיה גם הפסיקה הישראלית, בין שלושה סוגי ניזוקים, לעניין אחריותם של בעל המקרקעין ותופשם, הסוג הראשון הוא של המוזמנים למקרקעין. הללו נתפסו כאנשים שלבעל המקרקעין היה אינטרס בבואם, וכלפיהם חלה חובת זהירות רגילה. הסוג השני הוא של בני רשות, דהיינו אנשים שאין לבעלים אינטרס בהימצאותם במקרקעין, אך הוא התיר להם את השהייה בהם. לגביהם הוכרה חובת זהירות נמוכה יותר. נקבע, כי בעל המקרקעין צריך להזהיר את ברי הרשות מפני סכנה נסתרת שקיומה ידוע או שצריך להיות ידוע לו. יוצא, כי אם הסכנה גלויה, אין הוא חייב להזהיר את ברי הרשות. הסוג השלישי הוא של מסיגי גבול. לגביהם, לא הוכרה כלל חובת זהירות, אלא למקרה של ילדים אשר נתפתו ונכנסו למקרקעין, שכן הם נחשבו כברי רשות. 

לאחר התיקון, הדין הוא כי קיימת חובת זהירות רגילה של בעל המקרקעין ותופשם כלפי מוזמנים וכלפי בני רשות. נקבע גם הכלל, כי אין אחריות כלפי מסיג גבול.  אלא שתוטל אחריות, כאשר מסיג הגבול יוכיח, כי נכנס למקרקעין בתום לב, וכן שלא הייתה לו כוונה לעבור עבירה או לבצע עוולה. 

סעיף 37 קובע, כי גם הבעלים של המקרקעין וגם תופשם (הגדרה של "תופש" מצויה בסעיף 2 לחוק: "אדם התופש מקרקעי כדין, או הזכאי כלפי בעל המקרקעין לתפוש אותם או להשתמש בהם, ובאין אדם כאמור – בעל המקרקעין") יכולים להיתבע. השופט ברק בפס"ד וענקין נ' המועצה המקומית בית שמש מתייחס לשאלה, מדוע מטילים אחריות גם על בעל המקרקעין, מקום שניתן לתבוע את חופש המקרקעין: "הבעלות במקרקעין יוצרת זיקה בין הבעלים לבין סיכונים שנוצרו במקרקעין, בתקופה שהמקרקעין היו בשליטתו. הבעלות במקרקעין יוצרת לעתים אפשרות למנוע סיכונים, גם לאחר שהשליטה נסתיימה. מכאן, הצידוק בהטלת חובת זהירות מושגית ביחסים שבין בעלים לבין מבקר במקרקעין". השופט ברק מדבר על קיומה של חובת זהירות מושגית. אין זה אומר, כי תהיה תמיד קיימת חובת זהירות קונקרטית. 

סעיף 37 קובע, כי האחריות של בעל המקרקעין ושל תופשם היא בשל "מצבם של המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם". מהסעיף עולה כי האחריות היא בשל מצבם של המקרקעין, ולא בשל הפעילות המתבצעת בהן. בפס"ד צימרמן נ' גבריאלוב נדונה תביעה של ילד בן 4, שנפגע על ידי כלב, שעה שנכנס לחצר כדי לקחת עצים למדורת ל"ג בעומר. הכלב אינו חלק ממצבם של המקרקעין, אך השופטת נתניהו הכירה בחובת זהירות של בעל המקרקעין של כלפי הנתבע. לחזק את עמדתה, הזכירה השופטת נתניהו את פסקי הדין שהזכירה יערי נ' מדינת ישראל ו – גולדשמיט נ' עזקר. אך דומה, כי הפסיקה של השופטת נתניהו היא שגויה שכן מפסקי הדין שהזכירה לא ניתן ללמוד, כי סעיף 37 חל לא רק על מצב המקרקעין, אלא גם על פעילות במקרקעין (לעניין גילו של הילד, קבעה השופטת נתניהו, כי הגיל מהווה ראייה חלוטה כי נכנס בתום לב וללא כוונה לעבור עבירה או לבצע עוולה). ניתן להגיד, כי הפעילות במקרקעין תיבדק לאור העקרונות הכלליים שבסעיפים 35 ו – 36

קיים קושי מסוים בסעיף 37. הסעיף דורש, כי מסיג הגבול יוכיח כי נכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה. למעשה, הסגת גבול היא עוולה בפני עצמה. לכן יש לקרוא את הסעיף כקובע: "… או לעשות עוולה, למעט עוולה של הסגת גבול". אחרת אף מסיג גבול לא יוכל לתבוע על נזקים שנגרמו לו. לכן הכיר בית המשפט בפס"ד עזבון סמארה נ' קיבוץ חרוד, באחריות הקיבוץ למותם של בני משפחתה של התובעת, שטבעו בבריכת בוץ. 

סעיף 37א דן באחריות כלפי מסיג גבול בשטח צבאי. הסעיף קובע תנאי נוסף לאחריות של האחראי לשטח: שהתובע יוכיח כי האחראי לשטח ידע על הימצאו של מסיג הגבול. הפסיקה פרשה תנאי זה בצורה רחבה: אין צורך על ידיעה ספציפית על הימצאו של התובע הקונקרטי, אלא על הימצאות כללית של בני אדם בשטח הצבאי. בפס"ד עקון נעמאנה נ' מדינת ישראל דן בית המשפט בתביעה כנגד המדינה, בגין מותו של ילד מהתפוצצות רימון באזור אימונים צבאי. הילד נפגע שלא ביום אימונים, ובית המשפט קבע שנוכחות ילדים באזור הייתה ידועה לרשויות הצבא, ולכן הכיר בחובת זהירות כלפי הנפגע.

אחריות לדברים מסוכנים – סעיף 38

אחריות לאש – סעיף 39

אחריות לחיות – סעיפים 40, 41א ו – 41ב

הדבר מעיד על עצמו – סעיף 41

תקיפה – סעיף 23

הסגת גבול במקרקעין – סעיף 29

מטרדים – סעיפים 42 – 18

גרם הפרת חוזה – סעיף 62

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק אחריות למוצרים פגומים

חוק איסור לשון הרע

קשר סיבתי - סעיף 64

ריחוק הנזק סעיף 76 (1)

סיבות אחדות לנזק

פיצויים

השפעתן של הטבות על שיעור הפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English| תקנון |עו"ד|עורכי דין |צור קשר|עורך דין| דף הבית | פרופיל | טפסים | פשיטת רגל | הוצאה לפועל | בתי משפט | פסקי דין |עו"ד|עורכי דין |גילוי נאות |עורך דין
מאמרים |
עו"ד|עורכי דין |אינדקס עורכי דין |עורך דין| פלילי | פרופיל | טפסים | פשיטת רגל | הוצאה לפועל | בתי משפט | פסקי דין |עו"ד|עורכי דין |גילוי נאות |
Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.