עורכי דין ! עורך דין ! עו"ד

עורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"ד
עורכי דין ! עורך דין ! עו"ד

תגיות לעמוד: עורך דין עורך דין דיני אינטרנט עורכי דין לשון הרע זכויות יוצרים פיצויי פיטורין עו"ד תקנון גילוי נאות הוצאה לפועל תביעה ייצוגית gurl shi  תקשורת בית משפט גביית חובות פשיטת רגל

 

צור קשר

 

ייעוץ משפטי

 

הפוך לעמוד הבית

 

הוסף למועדפים

 

תקנון אינטרנט

 

 

 

בתי המשפט

 

חוקים

 

מאמרים

 

אינדקס עורכי דין

 

פנייה במייל

 

כותבים עלינו

 

מעורבות חברתית

 

שכר טירחה מינימלי

 

השקעות ויזמות

 

   

ִ

יעקב נצח ויסברג נ' הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ

תביעה ייצוגית א 3111/09 יעקב נצח ויסברג נ' הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ

בקשה לייצוגית בש"א 6909/09 יעקב נצח ויסברג נ' הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ

בבית      בבית המשפט המחוזי בירושלים                                                                                            

 

              התובע:       מר יעקב נצח ויסברג

 

                     באמצעות באי כוחו, עוה"ד ממשרד נ. קוריס ושות'

                     נועם קוריס ו/או שביט עמרם ו/או דלית ברנר-אוליצקי ו/או

                     גיא תותי ו/או אלכסנדר כהן ו/או אח'.

            מרח' פינסקר 21 תל אביב

            ת.ד. 6210, תל אביב 61061      

            טל': 077-7060058, פקס': 077-77060059

              www.kuriislaw.com

 

- נגד -

    

             הנתבעים:      1.         הלמן – אלדובי קופות גמל בע"מ ח.פ. 512227265

 

                                      מדרך בן גוריון 2, רמת גן  52573

 

                                   2.         בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ח.צ. 52-0020421

 

                                    מרח' ירמיהו 80, ת"ד 36333, ירושלים

         

כתב תביעה ייצוגית

                                לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006

 

הנתבעים הפרו את הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 (להלן:"חוק קופות הגמל"), גבו מהתובע כספים שלא כדין בגין השתתפות בהפסדיהם, וכן נמנעו מלשלם לתובע כספים המגיעים לו לפי כל דין, בגין ריבית קופה לתקופות שבין מועד כל הפקדה ועד לסיום החודש בו בוצעה כל הפקדה, עוולות אלו התבצעו בניגוד להוראות מפורשות בתקנונים.

התובענה מלמדת על זכותו של התובע לקבלת סכום התביעה מהנתבעים, תוך שההכרעה בתביעתו תהא לטובת כלל חברי הקבוצות המוגדרות בבקשה המצורפת, שהנם כולם עמיתים בקופות הגמל שבניהול הנתבעים.

עילות התביעה קמות לאור ובקשר לתקנוני קופות הגמל, להוראות התקנונים בדבר זכויות עמיתים מפורשות, לניהול הקופות שלא על פי התקנונים, ולהפרת חובת הנאמנות וההטעיה בקשר עם התקנונים ודרך פרסומם.

 

תוכן עניינים

 

פתח דבר

 

פרק א' :      אודות הנתבעת 1

 

פרק ב' :      אודות הנתבע 2

 

פרק ג' :      חובת הנאמנות

 

פרק ד' :      מנהלי הקופות

 

פרק ה' :      חובת ניהול הקופה על פי תקנון

 

פרק ו' :       הוראות תקנוני הנתבעת

 

פרק ז' :       אודות התובע

 

פרק ח':       חיוב שלא כדין

 

פרק ט':      זכות התובע לקבלת הריבית

 

פרק י':        מחדל אי תשלום ריבית

 

פרק יא':     הפרת חובת הנאמנות והטעיה

 

פרק יב':      התרשלות הנתבעים

 

פרק יג' :     שאלות נוספות

 

פרק יד':      הסעדים

 

פרק טו':     סוף דבר

 

פרק ט'ז : נספחים ת'2 – ת'21 (מצורפים כחלק בלתי נפרד מהתובענה).

 

פתח דבר

 

הנתבעים הפרו הוראות מפורשות שבתקנוני קופות הגמל, תוך שבהפרת ההוראות שלחו יד לכיסו של התובע, גבו כספים ושלשלו כספים לכיסם, במקום לשלמם לתובע.

 

בתובענה זו מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים להשיב לתובע את הכספים שגבו הנתבעים ממנו שלא כדין, ותוך הפרת חובת הנאמנות כלפיו, בהיותו עמית בקופות גמל בניהולם.

 

בתובענה זו מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים גם, לשלם לתובע ריבית, כפי שהיו מחוייבים לשלם לו, ולאור שנמנעו מלשלם לתובע את הריבית, שלא כדין, תוך הפרת חובת הנאמנות וחובות נוספים כלפיו, בהיותו עמית הקופות.

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי הנתבעים הפרו את הוראות תקנוני הקופות שפרסמו, פעלו לכל הפחות ברשלנות חמורה, תוך כדי מחדלים שיש בהם בכדי להטעות ולהפר את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע.

 

לחליפין ולשם הזהירות בלבד יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע, כי הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות כלפי עמיתי הקופות, עת במשך כחמש שנים (עד כה) פעלו בניגוד לתקנונים ולא עשו כחובתם לשינוי התקנונים בהתאם לחקיקה, תוך שפרסמו פרסומים מטעים והטעו את עמיתי הקופות ואת הציבור הרחב.

 

המסמכים המונחים לפתחו של בית המשפט הנכבד מלמדים לדעתנו, גם על התנהלותם הפסולה של הנתבעים בכדי לגרוף כספים לכיסם, תוך הפרת חובותיהם והטעייה חמורה כנגד הציבור וכנגד הרשויות, והכל כפי שמפורט בתובענה זו. 

 

לשם הזהירות, ועל אף שלדעתנו במעשיהם של הנתבעים כפי שיתוארו להלן יש משום הפרה חמורה של חובת הנאמנות – עד כדי גוון פלילי לכאורה, הרי שלשם הזהירות בלבד יאמר, כי הנתבעים בכל מקרה פעלו ברשלנות ונמנעו כפי שיתואר, מלפעול כמנהלי קופות גמל סבירים.

 

בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית לאור הסבירות, כי ההכרעה בה תהא לטובת קבוצת עמיתים, כאמור בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

 

העתק הבקשה לאישור תובענה כייצוגית והעתק תצהיר התובע מהווים כחלק בלתי נפרד מהתובענה.

 

התובע יהיה מיוצג בתביעה ובבקשה המצורפת ע"י ב"כ המייצג, ממשרד עוה"ד נ. קוריס ושות' נועם קוריס ו/או שביט עמרם ו/או דלית ברנר-אוליצקי ו/או גיא תותי ו/או אלכסנדר כהן, שמשרדם נמצא ברח' פינסקר 21, תל אביב וישמש מען למסירת כתבי בי-דין.

פרק א' אודות הנתבעת 1

 

1.         פעילות קופות הגמל בישראל ובינהן הקופות הרלוונטית מוסדרת כיום בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 (להלן:"חוק קופות הגמל").

 

2.         הנתבעת 1 (להלן:"הנתבעת ו/או "החברה המנהלת"") הנה חברה המנהלת את קופות הגמל הרלוונטיות, שמנוהלות על ידיה מיום 31.03.08 על פי הרישיון שניתן לה, והיא בהתאם לס' 1 לחוק "חברה מנהלת" – חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת;

 

3.         הנתבעת מנהלת, את קופת הגמל "הלמן אלדובי חריש", כפי שהיא מפרסמת באתר האינטרנט שהיא מפעילה, בעמוד www.harish.co.il/about.html.

 

            מצ"ב צילום המסך מאתר האינטרנט של הקופה, בדבר החברה המנהלת, מסומן ת'14

 

4.         הנתבעת מנהלת גם, את קופת הגמל "הלמן אלדובי יהבית", כפי שהיא מפרסמת באתר האינטרנט שהיא מפעילה, בעמוד:  http://www.yahavit.co.il/about.html

 

            מצ"ב צילום המסך מאתר האינטרנט של הקופה, בדבר החברה המנהלת, מסומן ת'15

 

5.         הנתבעת מעידה אודות עצמה באתר האינטרנט אותו היא מפעילה תחת שם המתחם www.gemel.co.il, כי:

הלמן - אלדובי קופות גמל בע"מ

החברה הפרטית המובילה בישראל לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות.
בשנות 1996-2008 השגנו לאורך השנים תשואות עודפות לעמיתינו ברמת סיכון מהנמוכות בשוק. החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ- 9 מיליארד ש"ח עבור מעל 250,000 לקוחותיה ואינה שייכת לבנק, לחברת ביטוח או ברוקר, ובכך היא שומרת על עצמאות מוחלטת."

 

            מצ"ב צילום המסך מאתר האינטרנט של החברה המנהלת, מסומן ת'16

 

6.         על הנתבעת להתנהל לפי חוק קופות הגמל, על פי תקנון שאישר לה הממונה.

 

"16.

(א)

קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה."

 

 

7.         הנתבעת משמשת כנאמן בניהול קופות הגמל, לטובת התובע, בהתאם לס' 3 לחוק קופות הגמל שכותרתו 'נאמנות וטובת העמיתים'.

 

 

"3.

(א)

חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה, לטובת העמיתים."

 

 

8.         הנתבעת קיבלה מהתובע כספים, בהפקדה  שהפקיד לידיה אצל קופות הגמל הלמן אלדובי חריש ויהבית, אך הפרה את הוראות התקנונים על פיהם היא מורשה לפועל, גבתה מהתובע כספים שלא על פי התקנונים, ונמנעה מלשלם לתובע ריבית, כפי שהיא הייתה חייבת על פי התקנונים.

 

9.         הנתבעת פעלה באופן דומה כנגד קבוצת עמיתים רחבה, תוך שהיא מפרה את הוראות התקנונים על פיהם עליה להתנהל ותוך שהיא מפרה את חובת הנאמנות שלה כלפי התובע ויתר העמיתים חברי הקבוצה.

 

10.        הנתבעת הודיעה לתובע באמצעות נציגיה, כי פעלה בעניינו בדיוק כפי שהיא פועלת כנגד יתר העמיתים, שכן אלו הוראות מנהליה.

 

 

פרק ב' אודות הנתבע 2

 

11.        הנתבע 2 (להלן:"הנתבע 2 ו/או "בנק יהב"") הנו בנק אשר ניהל באמצעות חב' הניהול "חן יהב קופות גמל בע"מ" את קופות הגמל על פי הרישיון שניתן לו, עד ליום 31.03.08, אז העביר לכאורה את ניהול הקופות לידי הנתבעת, ופירק את חב' הניהול חן יהב קופות גמל בע"מ.

 

            לפחות אחת מההפקדות שהפקיד התובע ולגביהן הוגשה התובענה כאן, הופקדה בזמנים בהם הנתבע ניהל את קופות הגמל הרלוונטיות, באמצעות החב' שפירק מאז.

 

12.        בנק יהב ממשיך לספק את המידע בגין הקופות לעמיתיה השונים של הקופות והתובע בינהם, תוך שיתוף פעולה עם יתר הנתבעים.

 

13.        בנק יהב ממשיך גם, לקרוא לציבור הרחב להפקיד כספים בקופות הגמל, כפי שמפורסם באתר האינטרנט של הנתבע 2,כותרתם של עמודי הבית של קופות הגמל, באינטרנט הנו "בנק יהב – שם הקופה- קופות גמל"

 

14.        שמו של הנתבע 2 גם, מופיע ומפורסם באתר קופת הגמל, תוך ניסיון לפתות את העמיתים וכלל הציבור לשים את כספם דווקא בקופת הגמל, לאור האמון והמוניטין של הנתבע 2, כבנק של עובדי המדינה.

 

15.        הנתבע 2 פעל בדיוק, כפי שפעלה הנתבעת 1 מאז שהניהול עבר לידיה, תוך שהפר את חובת הנאמנות שלו כלפי התובע וכלפי יתר העמיתים ופעל בניגוד לתקנוני הקופות.

 

16.        הנתבע 2 הפר את חובת האמון שלו כלפי כלל הציבור, גם עת נמנע מלעדכן את תקנוני הקופות על פי החוק ובמשך שנים, תוך הטעיית כלל הציבור המתעניין בקופות הגמל.

 

17.        ניתן ללמוד מטענת הנתבעת 1, כי בנק יהב הוא זה אשר כשל והפר מלכתחילה את חובת הנאמנות כלפי התובע, עת במשך שנים לא עדכן את תקנוני הקופות, לפי תיקון מס' 3 בתקנות מס ההכנסה (כללים לאישור ניהול קופות גמל), התשס"ד 2004, משנת 2004.

 

  1. בכל מקרה, הפעולות שביצע התובע ואשר רלוונטיות לתובענה זו, נעשו באמצעות בנק יהב, תוך יצירת זהות לכאורה כלפי העמיתים, בינו לבין הנתבעת 1.

 

  1. מנהלי הקופות מטעם בנק יהב, כמו גם מנהלי הקופות מטעם חב' הלמן אלדובי, לא פעלו כמנהלי קופות סבירים.

 

 

פרק ג' חובת הנאמנות

 

19.        סעיף 1 לחוק הנאמנות מגדיר נאמנות :

 

"נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת".

 

20.        סעיף 2 לחוק הנאמנות קובע  כי "נאמנות נוצרת על פי חוק, על פי חוזה עם נאמן או על פי כתב הקדש"

 

21.       שלמה כרם בספרו נאמנות (מהדורה שלישית), מציין בעמ' 129 כי חוק הנאמנות "אינו מתיימר לכלול הסדר מפורט של תנאי נאמנות... תוך שהוא מתיר לצדדים חופש רב לקבוע ביניהם את תנאי הנאמנות".

 

בעמ' 91 מציין המחבר כי "מה שקובע אם עסקה מסוימת היא עסקת נאמנות הוא תוכנה, לאמור: אם נתמלאו בעסקה זו התנאים לתחולתה של הגדרת הנאמנות".

 

22.               עד כמה מידת חובת הנאמנות של הנתבעים הנה מוגברת כלפי התובע, ניתן ללמוד מקביעת המחוקק, שיש לבסס ולעגן את חובת הנאמנות של הנתבעים בחוק ראשי.

 

23.               חוק קופות הגמל מלמד עד כמה גבוה רף הנאמנות הנדרש מהנתבעים, כדלקמן:

 

"3.

(א)

חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה, לטובת העמיתים.

 

(ב)

בניהול נכסי קופות הגמל, במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי יתר תפקידיה לפי הוראות חוק זה,  תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם. 

 

(ג)

חברה מנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג בהן בנסיבות דומות, ותנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על נכסי קופות הגמל שבניהולה ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה. "

 

24.               חובת הנאמנות המוגברת של הנתבעת 1 ושל בנק יהב, כמו גם חובת הנאמנות המוגברת המוטלת על מנהליהם בזמנים הרלוונטיים, הנה חובת נאמנות רחבה.

 

25.              חובת הנאמנות המוגברת החלה על הנתבעים, כוללת גם חובת נאמנות בעת מתן השירות לעמיתים, וכן מחייבת שקידה לטובת העמיתים.

 

26.              חובת הנאמנות המוגברת המוטלת על הנתבעים, כוללת גם חובת זהירות וחובה לנהוג במיומנות ובאמצעים סבירים.

 

27.              חובת הנאמנות המוגברת המוטלת על פי חוק קופת הגמל, מוטלת על כל הנתבעים, ולרבות על מנהלי הנתבעים העוסקים ושעסקו מטעם הנתבעים בניהול נכסי קופת הגמל, וכפי הוראת חוק קופות הגמל, בס' 3(ד)(2) כדלקמן:

 

"(2)

על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל."

 

28.              מרכיב בסיסי בכל חובת נאמנות הנו חובת הגילוי הנאות וההימנעות מהסתרה ומהטעיה:

 

 

"בפעולות אלה נטלו על עצמם המנהלים אחריות וחובות אימון כלפי בעלי המניות לנהוג בהגינות ובתום לב ולשרת בעת ובעונה אחת את עניינה וטובתה של החברה ואת עניינם הלגיטימי של בעלי המניות. בעלי המניות הסתמכו על המצגים שהונחו בפניהם ושאבו מהם את מלוא הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטתם... "

 

 

ר' תא 04 / 474 רות ירדן נ' משה ליפשיץ [פדאור (לא פורסם) 07 (28) 527], עמוד 23

 

29.              הנתבעים, הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע וכלפי עמיתים נוספים והפרו את תקנוני קופות הגמל, על פיהם הם חייבים לפעול בשקידה, בזהירות ובמיומנות.

 

30.              הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע, עת נתנו לתובע שירות לקוי וכושל, תוך שחייבו את התובע בחיובים שלא כדין, ומיאנו לשלם לתובע את הריביות שהיו חייבים לשלם בהתאם לתקנוני הקופות.

 

31.              חובת הנאמנות המוגברת החלה על הנתבעים הוכרה גם בפסיקות בית המשפט, ובעיקר תוך התייחסות לעובדה שהעמיתים כבמקרה דנן, אינם בקיאים בנושאים הפיננסים:

 

"בית המשפט הדגיש בהחלטתו כי נוכח היות המשיב תאגיד המספק שירות לציבור חלה עליו חובת נאמנות מוגברת ובייחוד מקום שבו כמו במקרה דנן מדובר בלקוחות שאינם בקיאים בתחום הפיננסי. "

 

 

ר' עא 04 / 8409 מזל יעקובי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ - סניף יהודה המכבי [פדאור (לא פורסם) 07 (28) 672], עמוד 2

 

32.              הנתבעים כשלו והפרו את חובת הנאמנות כלפי התובע, גם לאור שהפרו הוראות תקנונים נוספות ונמנעו מלתקן את הוראות התקנונים ולכל הפחות להימנע מהטעיית התובע, בדבר כוונתם שלא לפעול לפי התקנונים שהציגו לו לפי סעיף 18ב לחוק קופות הגמל:

 

"(ב)

החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, ללא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה."

 

33.              הנתבעים הפרו את חובותיהם כלפי התובע, גם לאור שנמנעו מלהפריד את ניהול קופות הגמל השונות אותן הן מנהלים, תוך הפרת חובת הנאמנות כלפי התובע, שהיה עמית בקופת הגמל חריש וגם בקופת יהבית, כאמור בסעיף 3(ד) לחוק קופות הגמל:

 

             "(1)  לגבי כל קופת גמל שבניהול החברה המנהלת, בנפרד, ולגבי העמיתים בכל                  קופת גמל כאמור ;"

 

34.              להדגיש, כי מלבד תקנה 41י לכללי ניהול קופות הגמל שהנה תקנה ספציפית, הרי שגם סעיף 27(ב) לחוק קופות הגמל עצמו לא מותיר ספק לעניין זה:

 

"27(ב)

חברה מנהלת תנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל שבניהולה, ותחזיק את נכסי קופת הגמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות."

 

35.              חובת הנאמנות כמובן, אוסרת על הנתבעים לפרסם פרסום שיש בו בכדי להטעות, כאמור גם בסעיף 36 לחוק קופות הגמל:

 

"פרסום  ואיסור תיאור מטעה

36.

(א)

הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר פרסום קופות גמל, לרבות פרסום נתוני תשואות ודמי ניהול והשוואתם לקופות גמל אחרות.

 

(ב)

חברה מנהלת או מי מטעמה, אדם השולט בחברה מנהלת או תאגיד בשליטה של אדם כאמור, לא יתארו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולה של החברה המנהלת, ולא יפרסמו או יגרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 55 ו- 56 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; לענין זה, יראו כפרסום שיש בו תיאור מטעה גם פרסום של תשואה שהשיגה קופת גמל, אלא אם כן הפרסום נעשה בהתאם להוראות הממונה כאמור בסעיף קטן (א) והתשואה חושבה באופן שנקבע בתקנות לפי סעיף 34(א), ולתקופה שקבע השר."

 

36.              ראוי להדגיש, כי הפסיקה בישראל ממשיכה ומרחיבה את חובת הנאמנות, מתוך הבנה שבידי הנתבעים קיימים כל הכלים על מנת לפעול בזהירות ובבהירות כלפי העמיתים, בעוד העמיתים אינם בקיאים בנושאים הפיננסים, ואין להם מידע אחר להסתמך עליו, פרט למידע המסופק להם מידי הנאמן.

 

פרק ד' אודות מנהלי הקופות

 

37.              עמדנו על כך, שחובת הנאמנות על פי חוק קופת הגמל, מוטלת גם על מנהלי הנתבעים שעסקו מטעם הנתבעים בניהול נכסי קופת הגמל, וכפי הוראת חוק קופות הגמל, בס' 3(ד)(2) "על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל."

 

38.              חברי מועצת המנהלים של הנתבעת 1, כמו גם מר יאיר אהרוני מנכ"ל חברת הלמן אלדובי קופות גמל הפרו את  חובות הנאמנות, הזהירות ואת יתר החובות כלפי העמיתים.

 

39.              תקנוני קופות הגמל, מגדירים גם הם בסעיף 1, כי:

 

"מנהלים – בכל מקום בתוכנית בו נאמר מנהלים משמע מנהלים בחברה המנהלת את הקופה או מי שהוסמך על ידיהם"

 

40.              הדמויות הרלוונטיות מעידות על עצמן באתר החברה המנהלת, כדלקמן:

 

"רוני הלמן  |  יו"ר

 

מייסד ושותף, לשעבר מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון. מייסד ויו"ר הדירקטוריון ב"הלמן – אלדובי קרנות פנסיה בע"מ". שירת כקצין בקבע ביחידת 8200. בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון וחשבונאות (בהצטיינות), ותואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטיינות) מאוניברסיטת ת"א. בעל רשיון יועץ השקעות של רשות ניירות ערך.

 

אורי אלדובי  |  דירקטור

 

מייסד ושותף, דירקטור בחברה. מייסד ומנכ"ל "הלמן - אלדובי קרנות פנסיה בע"מ". בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון, ותואר ראשון בניהול וכלכלה מאוניברסיטת ת"א. בעל רשיון יועץ השקעות של רשות ניירות ערך.

 

 

 

חיים רוזן  |  דירקטור חיצוני

 

יליד 1935. בוגר הטכניון בהנדסת חשמל. בין השנים 1981-1962 שימש כמנהל בתפקידים מגוונים של הנדסה, פיתוח, העברת ידע וTQM בתדיראן. בשנת 1981 מונה למנכ"ל קבוצת התקשורת של תדיראן ובשנת 1995, כאשר תדיראן תקשורת הפכה לחברה בע"מ מונה למנכ"ל תדיראן תקשורת בע"מ. במהלך השנים שימש כדירקטור או יו"ר בחברות רבות, ביניהן: תדיראן מוצרי צריכה, קונתהל, טכם, יורוקום, ווריקום, ספירהד, מרתון, חברת הכבלים ועוד. כיום, בעל חברת הד. קום לחיים בע"מ, ומשמש כדירקטוריון מטעמה בחברות רב בריח מוצרי ביטחון בע"מ, רב בריח איתור לוויני בע"מ ורב בריח הגנה לרכב בע"מ. כמו כן, עוסק ביזמות וייעוץ. מכהן בהלמן-אלדובי קופ"ג בע"מ כדירקטור חיצוני, יו"ר וועדת ביקורת וחבר וועדת השקעות.

 

משה קופרברג  |  דירקטור חיצוני

 

יליד 1952. שימש בין השנים 1999 - 1979 בתפקידים שונים בתדיראן בע"מ, ביניהם מנהל אגף בקרה כלכלית, מנהל מימון והשקעות ומנכ"ל קופות הגמל, מנהל מח' הגזברות ועוד. החל משנת 1999 משמש כסמנכ"ל כספים במכתשים מפעלים כימיים בע"מ. כמו כן, משמש כדירקטור בכור תדיראן גמל. שימש בעבר כדירקטור במס' חברות ביניהם החברה לניהול קרנות נאמנות של בנק כללי. בעל תואר BA בחשבונאות וכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA).

מכהן בחברה כדירקטור חיצוני, יו"ר וועדת השקעות וחבר וועדת ביקורת.

 

מלכיאל רחמים  |  דירקטור

 

ניהל את מחלקת פנסיה ופיצויים באגף השכר בחטיבת הכספים בחברת בזק מאז שנת 1992 ועד 2008 דירקטור במועצת המנהלים בחברה לפיתוח גוש עציון, חבר בהנהלת החברה וחבר בוועדת כספים והשקעות בחברה משנת 1995. דירקטור במועצת המנהלים בחברה לפיתוח אזור תעשיה גוש עציון משנת 1998. בין השנים 2004 - 1999 שימש כסגן ראש המועצה האזורית גוש עציון. בין השנים 2002 - 1995 שימש כדירקטור במועצת המנהלים בקרן מקפת הוותיקה וחבר בוועדת כספים והשקעות בקרן. בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב.

 

גב' סיגל ס. כהן  |  דירקטורית

 

עורכת דין המתמחה בדיני חברות ושוק ההון. שותפה משנת 2001 ועד ל-2008 במשרד מישל אוחיון ושות'. מרצה בקורסים להכשרת דירקטורים במוסדות וקונצרנים שונים.

 

 

 

 

איריס אבנר  |  דירקטורית חיצונית

 

בין השנים 1996-2004 שימשה כעוזר מנכ"ל וממונה על האשראי העסקי במערך הסניפים של בנק מזרחי וחברה בועדת האשראי העליונה של הבנק. מכהנת כיום כמנכ"ל מזרחי שוקי הון בע"מ. כמו כן, משמשת כשותפה בקרן המזאנין בשם מוסטאנג. בעלת תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת ירושלים. שימשה כמרצה בקורסים במימון ואסטרטגיה עיסקית באוניברסיטת תל אביב במסגרת לימודי EXEUTIVE MBA.

 

41.              מטעם הנתבע 1, הפרו את חובת הנאמנות, הזהירות ואת יתר החובות כלפי העמיתים, מר ברוך שגיא, וגב' אילנה אבידב מור שהיו מנכ"לי הקופות בזמנים הרלוונטיים וכן מר משה אולניק, שכיהן כיו"ר דירקטוריון הקופות בזמנים הרלוונטיים.

 

 

פרק ה' חובת ניהול הקופה על פי תקנון

 

42.              תקנון קופת הגמל הנו ההסכם שבין קופת הגמל לבין העמיתים ובתקנון צריכים להופיע כל התנאים, שעל פיהם יוכלו העמיתים לקבל החלטה, האם ברצונם להפקיד כספים בידי הקופה, או להימנע מהפקדת כספים בידי הקופה.

 

43.              התנאים לפיהם מנוהלים הכספים המופקדים בנאמנות אצל קופת הגמל, ותנאי השירות של קופת הגמל חייבים על פי ס' 16 לחוק קופות הגמל להתבצע על פי תקנון קופת הגמל שאישר לה הממונה:

 

"סימן ב' : תקנון קופת גמל

16(א) קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה"

 

 

44.              ס' 16 לחוק קופות הגמל קובע גם, כי:

 

 

 

"(ב)

הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה, ולהוראות כל דין אחר החלות על ניהול קופת גמל."

 

45.              ממשיך הסעיף וקובע, כי אין להטיל חובות נוספות על העמיתים, פרט לאלו הרשומות בתקנוני הקופות:

 

 

"(ג)

בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה. "

 

46.              פירוט נוסף בסעיף מלמד, כי דמי הניהול ועניינים נוספים, יקבעו אך ורק בתקנון:

 

 

"(ד)

בתקנון קופת גמל ייקבעו, בין השאר, ענינים אלה:

....

 

 

 

(5)

שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול, כמשמעותם בסעיף 32(א), שתגבה החברה המנהלת ובקופת גמל ענפית – ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון;

 

....

 

 

 

(7)

ענינים נוספים שהממונה הורה לכלול בתקנון קופת גמל."

 

47.              סעיף 17 לחוק קופות הגמל עוסק בשינויים בתקנון ובדרך ההודעה על שינויים בתקנון, כדלקמן:

 

"17.

(א)

לא ייעשה כל שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה; שינוי בתקנון שלא ניתן לו אישור כאמור – בטל.

 

(ב)

על שינוי בתקנון תימסר הודעה לעמיתים או תפורסם הודעה בציבור,  הכל בדרך שיורה הממונה."

 

48.              סעיף 18(ב) לחוק קופות הגמל מחייב את החברה המנהלת להמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת הגמל עותק מעודכן של תקנוני הקופות:

 

 

"(ב)

החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, ללא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה."

 

49.              על כן עולה, כי הנתבעים היו חייבים לפעול בהתאם לתקנוני הקופות שפורסמו על ידיהם ואסור היה להם לחרוג מהוראותיהם, ככל שאינן סותרות דבר חקיקה או דין אחר.

 

50.              עוד עולה, כי אסור לנתבעים לגבות מהעמיתים כספים, שלא על פי הוראות התקנון וכן אסור לנתבעים להימנע מתשלומים המגיעים לעמיתים, ככל שאלו מופיעים בתקנון.

 

51.              בסעיף 4.1. לתקנוני הקופות, מתחייבת החברה המנהלת לשנות את התקנון ככל שהחוק ידרוש זאת ולפרסם את הוראותיו המעודכנות לעיני העמיתים, כחלק מחובת הנאמנות החלה עליה:

 

"כל האמור בתוכנית זו כפוף לחוק כפי שיהיה בתוקף, מעת לעת, וישתנה בהתאם לכל שינוי שיכול בחוק".

 

להזכיר שוב את הוראות סעיף 36(ב) לחוק קופות הגמל על פיו נקבעו התקנונים לאמור :"...אדם השולט בחברה מנהלת או תאגיד בשליטה של אדם כאמור, לא יתארו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולה של החברה המנהלת, ולא יפרסמו או יגרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה" כמו גם את החובה להעדיף את טובת העמיתים כאמור ס' 3ב לחוק קופות הגמל.

 

 

פרק ו' הוראות תקנוני הנתבעים

 

52.              תקנוני הקופות מפורסמים באמצעות אתרי האינטרנט של הקופות, ולטענת הנתבעים בפרסומם באתרי האינטרנט יש בכדי לענות על דרך הפרסום של התקנונים ושל תנאי הקופה, על פי הדין.

 

                        תקנוני הקופות הרלוונטיים, המפורסמים באתרי האינטרנט של הקופות צורפו ת'3-                         ת'6

 

53.              ההוראות הרלוונטיות לעניינו מופיעות בכל התקנונים, למרות שבחלק מהתקנונים שונו מספרי הסעיפים מבלי לשנות את ניסוח הסעיפים כלל.

 

54.              על פי הוראות ס' 4.1 בתקנונים ועל פי הוראות החוק כאמור, מתחייבת הקופה לשנות את התקנון ולפרסם את השינויים לעיני העמיתים בכדי שלא להטעותם, ככל שמבוצעים שינויים בכללי התוכנית של הקופה "... וישתנה בהתאם לכל שינוי שיחול בחוק"

 

55.              סעיף 8.1. לתקנוני הקופות מלמד את העמית הסביר השוקל להפקיד כספו בידי אחת הקופות שבניהול הנתבעים, כי:

 

"8.1. המנהלים ידאגו לניהול תקין של חשבונות נפרדים לכל עמית ועמית בהתאם למעמדו בקופה וירשמו בהם מידי חודש הכספים העומדים לזכותו של כל עמית, לרבות חלקו ברווחים בקופה מידי חודש. ניכוי הוצאות ניהול, הוצאות       ביטוח וניכוי תשלומים לעמית או לפקודתו יעשו במהלך השנה או בסוף השנה על פי שיקול דעת הקופה."

 

56.              בסעיף 8.2. לתקנוני הקופות מתחייבים הנתבעים, בכדי לשכנע את הציבור להפקיד בידיהם כספים, כי העמית יזוכה בריבית קופה גם בתקופה המתחילה ביום שלאחר יום ההפקדה ומסתיימת בסוף החודש.

 

"כל הפקדה של עמית בקופה או הפקדה לזכותו תזוכה בריבית קופה לתקופה המתחילה ביום שלאחר יום ההפקדה ומסתיימת בסוף החודש"

 

57.               את ריבית הקופה בה הם מתחייבים, מגדירים הנתבעים בס' 1 לתקנון כדלקמן:

 

"ריבית קופה – הריבית הממוצעת על הפקדות קצרות מועד שקיבלה הקופה בעד תקופה כולשהי, ואם לא קיבלה, הריבית הממוצעת כאמור שיכולה הייתה הקופה לקבל עבור אותה תקופה"

 

58.              הנתבעים, בכדי לפתות את הציבור הרחב ובינהם התובע להפקיד בידיהם כספים התחייבו בסעיף 8.3. לתקנונים, גם כדלקמן:

 

"8.3 כל סכום העומד לזכות עמית בחשבונות מתחילת החודש שלאחר התקופה כאמור בסעיף 8.2. דלעיל ישא ברווח הקופה המחולק עבור אותו החודש"

 

59.              את הוראות תקנוני הקופות כאמור, הפרו הנתבעים ברגל גסה, תוך הפרת חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע וכלפי עמיתים נוספים.

 

60.              לציין שוב, כי טרם שינוי תקונונים שנעשה בקופות ב - 31.03.08 הופיעו גם כן ההוראות הרלוונטיות. בתקנון חריש הוחלף ס' 26 לשעבר על תתי סעיפיו, לס' 8 לעיל, על תתי סעיפיו, אומנם גם שינוי זה נעשה בניגוד לחוק קופות הגמל וללא אישור הממונה, אך אין בהפרה אחרונה זו בכדי להוריד או להוסיף לעניינו.

 

 

פרק ז' אודות התובע

 

61.              התובע,נולד בישראל, יליד 1945, אב לארבעה ילדים וסב ל -7 נכדות.

 

62.              התובע הנו מהנדס חשמל בהשכלתו, עבד במשך 25 שנים בתפקידים שונים במשרד התקשורת ובמשרד ראש הממשלה.

 

63.              לאחר 25 שנות עבודה בשירות המדינה, פרש התובע לגמלאות.

 

64.              התובע פנה אל הנתבעים וביקש לקבל עותק מתנאי תוכנית קופת הגמל, הנתבעים הפנו את התובע לתקנוני קופות הגמל המפורסמים באתר האינטרנט של הקופות.

 

65.              התובע בחן את מגוון קופות הגמל המציעות לציבור להפקיד בהן כספים, ולאחר שעיין בפרסומים השונים של הנתבעים, החליט בהסתמך על תקנוני הקופות להפקיד בקופות שבניהולם כספים, תוך העדפתן על קופות גמל אחרות.

 

66.              ביום 12.03.07, הפקיד התובע סך של 100 ₪ בקופת הגמל יהבית.

 

67.              ביום 09.12.2008, הפקיד התובע סך של 8,000 ₪ נוספים בקופת הגמל יהבית.

 

68.              ביום 22.12.08, הפקיד התובע סך של 8,200 ₪, לראשונה, בקופת הגמל חריש.

 

69.              הפקדת התובע בקופה נעשתה על ידי העברה של 8,100 ₪  מקופה יהבית, בה הפקיד סך של 8,000 ₪ ביום 09.12.08, וסך נוסף של 100 ₪ שהופקד ביום 12.03.07.

 

70.              סך נוסף של 100 ₪ הופקד עוד באותו היום (22.12.08) ישירות לקופת הגמל חריש.

 

71.              על פי דו"ח קופת יהבית נותרה יתרת הזכות של התובע אצלה בגובה של 0.00 ₪, בעוד על פי דו"ח קופת חריש, אכן הופקדו לידיה ביום זה סך של 8,200 ₪ (באמצעות הפקדות של 8,000 ₪, 100 ₪ ו- 100 ₪ נוספים).

 

72.              זמן קצר לאחר מכן, נדהם התובע לגלות שבו ביום ההפקדה ה- 22.12.08, הופחתו מהחשבון שנוהל עבורו על ידי הנתבעים כספים, ללא פירוט או הסבר מדוע הופחתו כספים אלו מחשבונו.

 

73.              מחשבון התובע אצל הנתבעים הופחתו שני סכומים, האחד בסך של 115.85 ₪ והשני בסך של 17.53 ₪ (ללא הסבר).

 

      מצ"ב דף החשבון שהנפיקו הנתבעים לתובע ביום 14.01.09 והמתייחס לחודש 12/08         

      אצל קופת חריש מסומן ת'17

 

74.              עתה ידוע, שהסך של 133.38 ₪ (17.53 ₪ + 115.85 ₪) נגבה על ידי הנתבעים באמצעות קופת חריש, לגבי השתתפות בהפסדי קופת יהבית.

 

75.              מדף החשבון שנמסר לתובע עולה גם, כי סכום נוסף בסך של 113.50 ש"ח שנגבה מחשבונו תחת הגדרת "רווחים", נגבה בגין הפסדי קופת חריש, תוך הפרה של הוראת תקנון מפורשת.

 

76.              בחוסר התאמה לדפי החשבון בחריש, על פי דפי החשבון שהנתבעים הנפיקו לתובע לגבי קופת יהבית, נותר חשבונו ביהבית עם יתרה של סה"כ 0 ₪, לאחר שהועברו לחריש 7,966.62 ₪ בלבד. (גם מכך ניתן ללמוד על הטעיה ועירוב החשבונות והחיובים).

 

77.              דף החשבון ופירוט המשיכות נמסרו לתובע על ידי הנתבעים ביום 14.01.09, לגבי שנת 2008 במלואה.

                 

      מצ"ב דף החשבון ופירוט המשיכות מקופת יהבית מסומנים ת'18 ו- ת'19

 

 

78.              מדפי החשבון עולה גם, כי הנתבעים הפרו את חובות הנאמנות שלהם ואת הוראות התקנונים, ולא זיכו את התובע בריבית הקופה לה התחייבו, לא באופן מיידי כפי שדורש עתה החוק לדבריהם, ואף לא עם סיום השנה כפי שלכאורה הרשו להם התקנונים.

 

79.              מהנתונים עולה גם, כי הנתבעים לא שילמו לתובע ריבית בגין קרן של 8,000 ₪ לגבי התקופה שבין 03.12.08 ועד ה- 22.12.08, בה החזיקו הנתבעים את הסך של 8,000 ₪ בקופת הגמל יהבית, וכן לא שילמו לתובע ריבית בגין התקופה שבין ה12.03.07 ועד ה- 31.03.07 בגין הכספים שהחזיקו באמצעות יהבית בתקופה זו.

 

80.              מייד עם היוודע דבר החיובים העודפים והעדר הזיכויים שהיו מגיעים לו, פנה התובע אל הנתבעים וביקש שיתוקנו העוולות כנגדו.

 

81.              הוסיף התובע ובתום ליבו, פנה שוב ושוב אל הנתבעים אך אלו התעלמו מפניותיו.

 

82.              הנתבעים, גם לאחר שנודע להם שדרך הפרסום של תוכניות הקופה מטעות עמית סביר, מיאנו לתקן את הליקויים ולשנות את הפרסומים כך שלא יטעו את העמיתים והעמיתים הפוטנציאליים.

 

פרק ח' חיוב שלא כדין

 

83.              הנתבעים טענו, כי הסכומים שהופחתו מחשבון התובע הופחתו בגין השתתפות התובע ברווחים של הקופות.

 

84.              התובע הלין בפני הנתבעים שבהתאם לס' 8.3. לתקנון הקופה עליו הסתמך, נאסר עליהם לשתפו ברווחים (ובמקרה שלנו הפסדים), שכן ההפקדות שביצע נעשו לאחר תחילת החודש.

 

85.              התובע פנה בתום לב לנתבעים והסביר לנתבעים, שלאור הנחיותיהם הסתמך כמו יתר העמיתים על התקנונים שפרסמו באתרי האינטרנט, ובכלל לא מצא בפרסומיהם כל מידע על כוונה או אפשרות שייגבו ממנו הכספים שנגבו.

 

86.              לטענת הנתבעים בדיעבד, התקנונים שפרסמו היו שגויים, ועל אף שלא פרסמו הודעה או אזהרה בדבר גבייה שיבצעו מהעמיתים שלא על פי התקנונים, אין בכוונתם להשיב את הכספים.

 

87.              הנתבעים הפנו בדיעבד את התובע בעניין זה לתיקון מס' 3  לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קופות גמל) התשס"ד 2004, וטענו שהוראות חוק זה יכולות להכשיר את הגבייה בניגוד לתקנון שנעשתה ממנו.

 

88.              הנתבעים טענו, כי טרם הספיקו (במשך כחמש שנים) לערוך את השינויים בתקנונים, שיאפשרו להם לבצע את הגבייה כאמור, אך יחד עם זאת טענו שזו היא דרך פעולתם כלפי כלל העמיתים, לאור תיקון מס' 3 לעיל.

 

89.              הנתבעים לא מצאו הסבר, מדוע הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע עת לא פרסמו אזהרה מפורשת או הודעה בולטת בסמוך לתקנונים ובכלל, על כך שהם אינם ממלאים אחר הוראות התקנונים בעניין זה, אך מיאנו גם עתה לפרסם אזהרה שכזו.

 

90.              הנתבעים אף לא מצאו כל הסבר, מדוע הם ביודעין מטעים את הציבור הרחב ובכללו התובע לחשוב, שהוראות התקנונים הנן ההוראות על פיהן הם פועלים בניהול הקופות.

 

91.              הנתבעים נמנעו מלהשיב לתובע את הכספים שנגבו ממנו שלא כדין, בניגוד לתקנוני הקופות, ותוך הפרת חובת הנאמנות המוגברת שלהם כלפיו, והטעייתו בניגוד לחוק קופות הגמל.

 

92.              לאור האמור, מסתבר שהנתבעים באמצעות קופת חריש, גבו מהתובע סך של 133.38 ₪ שלא כדין לגבי התקופה שהחזיקו בכספו באמצעות יהבית, ועליהם להשיב לתובע סכום זה.

 

93.              אומנם הנתבעים גם ערבבו את ניהול הכספים בניגוד לתקנה 41י המפורשת, על פי השינוי התחיקתי כאמור בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קופות גמל) התשס"ד 2004, אך בכל מקרה עליהם להשיב את הכספים שגבו, שלא כדין לעניינה של תביעה זו, גם על פי הוראות התקנונים עצמם.

 

94.              סכום נוסף, של 113.50 ₪ נגבה מהתובע שלא כדין, בגין 9 הימים במהלך חודש דצמבר, כאשר כספו הוחזק על ידי הנתבעים בקופת הגמל חריש.

 

95.              בינינו לבין עצמנו, ראינו לציין גם את העובדה שבהתאם לדו"ח נכסי הקופה שפורסם שבמהלך חודש 12/08 גדלו דווקא נכסי קופת חריש בסכום של 1,157,399 ₪, שכן סה"כ כל הנכסים עמדו על סך של 459,727,160 בסיום חודש 11/08 ועל סך של 460,884,559 ₪ בסיום חודש 12/2008.

 

 

פרק ט' זכות התובע לקבלת הריבית

 

96.              זכותו של התובע לקבלת הריבית מבוססת בהוראות ס'1 וסעיף 8.2. בתקנוני הקופות.

                   (בחריש לפני תיקון 31.03.08 הופיע בס' 26)

 

97.              בהתאם לתקנוני הקופות, על הנתבעים היה לשלם לתובע את ריבית הקופה מיום ההפקדה ועד לסיום החודש (להבדיל מהחלוקה ברווחים ובהפסדים).

 

98.              על פי סעיף 1 לתקנון הקופה כאמור, היה על הקופה לשלם לתובע ריבית קופה על פי "הריבית הממוצעת על הפקדות קצרות מועד שקיבלה הקופה בעד התקופה."

 

99.              הנתבעים אינם מפרסמים לציבור את נתוני הריבית הממוצעות על הפקדות קצרות מועד שקיבלו בעד התקופה הרלוונטית.

 

100.           הקופות קיבלו ריבית בעד התקופה, והנתבעים נדרשים לגלות ולמסור פרטים לגבי שיעורי הריביות המדוייקים שקיבלו, כך שהתובע שומר על זכותו לעדכן את הסכום הנתבע על פי כתב תביעתו ככל שיידרש.

 

לצורך התחשיב כאן וככל שלא ימסרו פרטים אחרים על ידי הנתבעים, נותרת התביעה על פי האפשרות שהקופות לא קיבלו ריבית בגין הפקדות קצרות מועד בתקופה הרלוונטית כלל, ועל כן, על הקופות היה לשלם לתובע על פי ס'1 לתקנון הקופה את: "הריבית הממוצעת כאמור שיכולה הייתה הקופה לקבל עבור אותה תקופה".

 

101.           בדיקה קצרה מלמדת אם כן, שבאותה העת יכלו קופות הגמל לקבל ריביות שנתית לפחות בסך של 4.50 % ו-  3.00 % לשנה, בפיקדון קצר מועד (פק"מ) ובהתאמה למועדים הרלוונטיים על פי 'טבלת ריביות הפק"מ', שסומנה ת'10

 

102.           מקבץ פרסומים מהעיתונות הכלכלית מלמד, כי הנתבעים יכלו לקבל ריביות קופה גבוהות יותר, אך עד למסירת הנתונים מהנתבעים, אין ספק שהנתבעים היו צריכים לשלם סך של 4.50 % בגין התקופה שבחודש 03/07 ו – 3.00% בגין התקופה שבחודש 12/08.

 

      מצ"ב נתונים שנאספו על ידי העיתונות הכלכלית בישראל ופרסומי הבנקים, מסומנים        

      ת'9

 

103.           הנתבעים נהגו במשך השנים הרלוונטיות לתובענה להתעלם מההוראות שקובעים תקנוני הקופות ביחס לתשלום ריבית הקופה לעמיתים, ולא שילמו את ריבית הקופה, כפי שמורים התקנונים.

 

104.           על פי הודאתו של מר יאיר אהרוני בתיק מס' 74202, שנפתח נגד הנתבעת באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הנתבעת הודתה, כי אינה נוהגת לשלם לעמיתיה ריבית כלל, בגין הפקדות שנעשו שלא בתחילת חודש, לאור ביטול תקנה 41ו(ה).

 

"2. ...בנוסף, בוטלה תקנה 41(ה) לתקנות מס הכנסה, לפיה הפקדות שבוצעו על ידי העמית במהלך החודש יזכוהו בריבית קופה לתקופה שמתחילה ביום שלאחר יום ההפקדה ומסתיימת בסוף החודש".

 

                  מצ"ב הודעת הנתבעים מיום 17.02.09 מסומן ת'20

 

105.           מהודעת הנתבעים,  יש משום הטעייה חמורה והפרת אמונים, שכן נוסח סייפת סעיף מס' 2 כאמור, נועד לכאורה בכדי להטעות.

 

106.           תקנה 41(ו)(ה) חייבה את הנתבעים לשלם ריביות לעמיתים עבור כל יום שהכספים ברשותם, ביטולה בכל הכבוד, אינו יכול כשלעצמו לבטל את הוראות תקנוני הקופה בנושא, בעיקר כאשר התיקון האמור כלל לא אושר על ידי משרד האוצר.

 

107.           הוראות התקנונים חייבו את הנתבעים כשלעצמן, והסרת החובה התחיקתית לכלול את סעיף הריביות לעיל בתקנונים, אינה יכולה לרפא את העובדה שהנתבעים נמנעו מלתקן את התקנונים, והפסיקו לפועל על פיהם, ללא בסיס חוקי.

 

108.           כל עוד קיימת ההוראה בתקנונים, ואין חוק מפורש האוסר על קיומה, היו מחוייבים הנתבעים לפועל על פי הוראת התקנונים בקשר עם תשלום ריבית הקופה.

 

109.           נכון אומנם, שהסדר תחיקתי יגבר על הוראת תקנונים, כאשר תמצא סתירה פוזיטיבית בינהם, אך במקרה שלנו ההסדר התחיקתי תואם או לפחות אינו סותר את הוראות התקנון.

 

110.           להבדיל מאיסור על תשלום ריבית קופה שהיה יכול למצוא מקומו בשינוי, הרי שהשינוי שמצא לבסוף את מקומו בדברי החקיקה משנת 2004, קרי ביטול החובה לכלול הוראה בתקנון לגבי תשלום ריבית הקופה, אינו יכול בשום מקרה ליצור שום "סתירה" עם קיומן הוולנטרי של הוראת התקנונים המפורשות, לגבי תשלום ריבית קופה.

 

111.           בכל הכבוד, מלבד הוראות רגולטוריות ספציפיות, הנתבעים היו ועדיין מחוייבים כלפי העמיתים בחובת נאמנות והיה עליהם לפעול, כפי שפרסמו שיפעלו וכפי שמחייבם החוק, על פי הוראות התקנונים.

 

112.           הנתבעים, הוסיפו חטא על פשע ובמסגרת מכתבם מיום 17.02.09 בנושא, עוד הוסיפו, כי:

 

"במקרים בהם ישנה סתירה בין ההסדר התחיקתי, לבין התקנון, הרי שההסדר התחיקתי הינו הגובר לפיכך, על אף האמור בתקנון הקופה, על החברה היה לפעול על פי ההסדר התחיקתי"

 

113.           לדעתנו, ניסוח ההודעה, כפי שנוסחה, תוך ניסיון להטעות את היחידה לפניות הציבור, יש בה גם משום גרימת עוול לכל עמיתי הקופות הרלוונטיות, עליהם מנסה היחידה לפניות הציבור לגונן.

 

114.           גם בהטעיית הרשות, כפי שנעשתה  על ידי הנתבעים, יש משום גרימת עוול לתובע, תוך שהנתבעים גרפו לכיסיהם מיליוני שקלים, שהיו צריכים להיות משולמים כריבית קופה לעמיתים.

 

פרק י' מחדל אי תשלום ריבית

 

115.           הוראות התקנון לעניין תשלום הריבית מיום ההפקדה ועד לסיום החודש הנן ברורות והנתבעים הפרו את ההוראות ולא שילמו לתובע ריבית כלל.

 

116.           הנתבעים כשלו בעמידה בחובת הנאמנות המוטלת עליהם ולא שילמו לתובע באופן מיידי, או אף לא שילמו לתובע גם בסיום השנה וכעולה מת'17 - ת'19 לעיל.

 

117.           הנתבעים ניסו להסתיר את מחדלם החמור ואת העובדה שלא שילמו לתובע ולעמיתים נוספים כספים המגיעים להם על ידי טיעון מקומם למדי, שיש בו בפני עצמו הטעיה חמורה והפרת אמונים.

 

118.           הנתבעים הודו שלא שילמו ריבית קופה מאז שנת 2004 (ת'20), הנתבעים הסבירו, שעד לתיקון מס' 3 חלה עליהם חובה לשלם ריבית מיום ההפקדה ועד לסיום החודש ועל כן, כך נכתב בתקנוני הקופות.

 

119.           לטענת הנתבעים בוטלה החובה בתקנות מס ההכנסה לתשלום הריבית מיום ההפקדה הראשון, גם כאשר זה נעשה שלא בתחילת החודש, ועל כן לטענתם הם אינם מחוייבים בתשלום הריבית בגין הכספים שהופקדו במהלך החודש.

 

120.           טענת הנתבעים מקוממת, שכן בעבר חלה עליהם חובה על פי תקנות מס ההכנסה לכלול בתקנון את ההוראה בדבר תשלום ריבית מיום ההפקדה הראשון, אך לאחר שחדלה לעמוד כנגדם החובה בתקנות לכלול הוראה זו, פשוט חדלו מלשלם את הריביות בהן הם מחוייבים, בהתעלם מטובת העמיתים ומהפרסומים המטעים.

 

121.           הנתבעים לא טרחו לשנות את התקנונים טרם הפסיקו לשלם לעמיתים את הרביות כהוראת התקנונים ואף לא פרסמו אזהרה או הודעה שבכוונתם לעשות כן.

 

122.           נזכיר שוב, השינוי התחיקתי שנערך במסגרת תיקון 3 אינו מחייב את הנתבעים להימנע מתשלום הריביות, אלא רק מאפשר להם להימנע מתשלום הריביות, בכפוף לשינוי התקנוני מראש ולקבלת אישור על השינוי, מראש.

 

123.           מעשיהם אלו של הנתבעים חמורים יותר מהפרת חובת נאמנות כפשוטה ויש בהם לדעתנו אפילו משום, גווני זדון והטעייה במתכוון.

 

124.           יוזכר, כי על ידי ההימנעות המתחמקת מתשלומי הריביות במשך השנים, שילשלו הנתבעים לכיסם מיליוני שקלים, טיפין –טיפין, מאת  אלפי עמיתים.

 

125.           עת נשאלו על הטעיית הריבית כאמור על ידי היחידה לפניות הציבור, העידו הנתבעים דבר שקר בנושא, תוך שהפריעו לרשות להגן על עמיתי הקופות שבניהולם, והכל כאמור בתיק מס' 74202, בפני משרד האוצר.

 

126.           לאור שהתובע הפקיד בידי הנתבעים סך של 8,200 ₪ למשך 9 ימים במהלך חודש דצמבר, הרי שבגין תקופה זו היה על הנתבעים לשלם לתובע ריבית בסך של 6.15 ש"ח.

 

127.           לאור שהנתבעים החזיקו ביהבית סך של 8,000 ₪ עבור התובע מיום 09.12.08 למשך 21 ימים, היה עליהם לשלם לתובע ריבית בסך נוסף של 13.99 ₪.

 

128.           לאור שהנתבעים החזיקו ביהבית סך של 100 ₪ עבור התובע מיום 12.03.07 למשך 18 ימים, היה עליהם לשלם לתובע (לפי 4.50% שנתי שהיה נהוג אז), ריבית בסך של 0.23 ₪

 

129.           לאור נורמות הפרת האמון אצל הנתבעים, נראה כי ההתנהלות הרשלנית של הנתבעים, כיסתה למעשה על גריפת סכומים במיליוני שקלים בכוונה, על חשבון עמיתי הקופות.

 

פרק יא' הפרת חובת הנאמנות והטעיה

 

130.           הנתבעים מחוייבים להשיב ולפצות את התובע לאור שפעלו בניגוד לחוק קופות הגמל, בניגוד להוראות התקנונים המפורשות, ועשו זאת תוך הפרת חובת הנאמנות והטעיה.

 

131.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע בכך שגבו ממנו כספים שלא כדין ובניגוד לאמור בתקנון הקופה.

 

132.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות לתובע בכך שלא פעלו בשקידה ובזהירות סבירה, תוך שנמנעו מלפרסם הודעה בדבר כוונתם הספציפית שלא למלא אחר ההוראות בדבר אי השתתפות בהפסדים בחודש ההפקדה.

 

133.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות עת הטעו ונקטו בפעולות שיש בהן הטעייה עת לא פרסמו את התנאים האמיתיים על פיהם הם פועלים, לצד תקנוני הקופות המפורסמים על ידם.

 

134.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם, עת במשך כחמש שנים לא תיקנו את תקנוני הקופות בהתאם לצורה שבה ניהלו את הקופות בפועל והמשיכו לחייב את העמיתים בצורה הסותרת את הוראות התקנונים.

 

135.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם ונקטו בפעולות של הטעייה, עת ערכו שינויי תקנונים אחרים בתוך אותה התקופה ופרסמו אותם באתר האינטרנט שלהם, תוך שנמנעו במחדליהם לשנות את התקנונים ולפרסם דבר השינויים, הרלוונטיים לתביעה זו.

 

136.       הנתבעים ערכו שינויים מסויימים בתקנונים ופרסמו אותם באתרי האינטרנט, תוך ציון כותרת תקנון הקופה בתוקף מ-  01.04.08, ובמעשים אלו בפני עצמם יש בכדי להטעות עמית סביר, כאילו התנאים בתקנונים נכונים, מדוייקים ומעודכנים, לגבי כל תנאי הקופה במועד זה.

 

                  מצ"ב פרסומי הנתבעים בדבר שינויים אחרים שנערכו בתקנונים מסומנים ת'9

 

137.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות ונקטו בפעולות הטעיה, עת פרסמו שינויים מסוימים בתקנונים, כך שהוצג בפני הציבור הרחב כאילו ההוראות מעודכנות, אך נמנעו מלפרסם דבר שינויים בהתנהלותם בצורה מפורשת, תוך ביצוע פעולות כנגד העמיתים, ללא מתן הודעה מפורשת על כך.

 

138.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע, עת הציגו בפניו מצגי שווא, כאילו האמור בתקנונים משקף את דרך פעולתם האמיתית ואת סך כל החיובים הכספיים שבכוונתם לחייב את התובע.

 

139.           הנתבעים הפרו את הוראות סעיף 36 לחוק קופות הגמל, תיאורו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולם ופרסמו או גרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה, בכך שפרסמו פרסומים מטעים בתקנוני הקופה, כאילו התובע לא יחוייב בגין ההפסדים של הקופה לאור שהפקיד כספים שלא בתחילת החודש.

 

140.           הנתבעים הפרו את הוראות סעיף 36 לחוק קופות הגמל, תיאורו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולם ופרסמו או גרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה, בכך שלא פרסמו אזהרה בולטת או אזהרה כלל בדבר כוונתם לגבות מהתובע כספים בניגוד לאמור בסעיף 8.3., על אף שבעת שהפקיד את הכספים לידיהם ידעו או היו צריכים לדעת שיעשו כן.

 

141.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע, עת לא פרסמו בצורה בולטת ו/או לא פרסמו כלל את דבר קיומו של תיקון מס' 3 ואת משמעותו המפורשת, בכך שיגבו מהתובע ומיתר העמיתים כספים בניגוד לאמור בתקנון הקופה.

 

142.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות כלפי התובע, עת לא גילו בגילוי נאות את כוונתם לגבות מהתובע כספים בניגוד לאמור בתקנון הקופה.

 

143.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם, עת הפרו את הוראות תקנון הקופה ולא שילמו לתובע ריבית קופה מיום שהפקיד את הכספים לידיהם ועד לסיום החודש.

 

144.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע, עת לא גילו בצורה נאותה את כוונתם שלא לשלם לתובע ריבית קופה, בניגוד לאשר פרסמו בתקנוני הקופות.

 

145.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם, עת לא גילו לתובע ואפילו בדיעבד על כך שלא שילמו לו את הריבית בה היו מחוייבים בהתאם להוראות התקנונים.

 

146.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע, תוך הטעיית התובע והרשות המפקחת עליהם בהודעה שנמסרה לתיק מס' 74202 ביום 17.02.09, (ת'20) כאילו ביטול תקנה 41ו(ה) בשנת 2004 מחייב אותם שלא לשלם לו את הריבית אותה הם מחוייבים לשלם לפי התקנונים.

 

147.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות, עת על אף שמשרד האוצר לא אישר את השינויים בס8.2. לתקנוני הקופות, נמנעו מלשלם ריביות קופה לעמיתים, והטעו את יח' פניות הציבור בעת שנבדקו תלונות בנושא.

 

148.           ריישת סעיף 2 להודעת הנתבעים (ת'20), אינה נכונה ומטעה גם היא, ומלמדת בפני עצמה על כך שהנתבעים פעלו בצורה בלתי סבירה, שכן תקנה 41י (כללים לאישור וניהול קופות גמל), היא התקנה הנכונה לדון בענייני מועד חלוקת הרווחים, כדלקמן:

 

"הרווחים הנצברים בקופה מדי יום עסקים, כפי שהתקבלו מחישוב ערכם של נכסי קופה כאמור בתקנה 41ו ולאחר דמי הניהול, ייזקפו לזכות העמיתים ליום העסקים אחרון של כל חודש, ולגבי עמית המושך או מעביר כספים מהקופה – במועד החישוב קדם למועד שבו התקבלו הכספים בידי העמית או למועד שבו הועברו; לענין זה, יראו כל       מסלול השקעה בקופת הגמל מסלולית כאילו היא קופה נפרדת."

 

149.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם, עת גבו מהתובע השתתפות בהפסדים מייד ביום 22.12.08, זמן רב לפני יום העסקים האחרון של חודש דצמבר 2008, ובניגוד גם לתקנה 41י לעיל.

 

150.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם גם, עת הטעו בהודעתם ליח' לפניות הציבור, כאילו הגבייה בניגוד לדין נעשתה בהתאם לתקנות הכללים לאישור ולניהול קופות גמל, שכן כמנהלי קופת גמל סבירים, היה עליהם לדעת שהחיוב שחייבו נעשה גם, בניגוד לתקנות.

 

151.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם, עת לא אמרו אמת והתעלמו מהעובדה שאין הוראה חוקית האוסרת עליהם לשלם ריבית מיום ההפקדה ועד לסיום החודש.

 

152.           הנתבעים הפרו את הוראות סעיף 36 לחוק קופות הגמל, תיאורו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולם ופרסמו או גרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה, בכך שפרסמו פרסומים מטעים בתקנוני הקופות וכללו בהם תיאורים מטעים, כאילו התובע יקבל ריבית מיום ההפקדה ועד לסיום החודש.

 

153.           הנתבעים הפרו את הוראות סעיף 36 לחוק קופות הגמל, תיאורו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולם ופרסמו או גרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה, בכך שלא פרסמו אזהרה בולטת או אזהרה כלל בדבר כוונתם לפעול בניגוד לאמור בתקנוני הקופות ולא לשלם לתובע ריבית קופה מיום ההפקדה ועד לסיום החודש.

 

154.           הנתבעים הפרו את הוראות סעיף 36 לחוק קופות הגמל, עת טענו בפני התובע שביטול תקנה 41ו(ה) לתקנות מס הכנסה יש בה בכדי לאסור עליהם לשלם לו ריבית קופה כפי שהתחייבו.

 

155.           לציין, גביית הכספים בניגוד לתקנונים וליתר הפרסומים, מחדל אי תשלום הריבית ומחדל אי פרסום אזהרה בולטת ומפורשת מהווים מחדלים בלתי סבירים אשר נאמן סביר ו/או מנהל סביר ומיומן לא היה נוקט בהם.

 

156.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי כלל הציבור, גם עת נמנעו מלעדכן את תקנוני הקופות על פי החוק ובמשך שנים, תוך הטעיית כלל הציבור בישראל, המתעניין בקופות הגמל.

 

157.           הנתבעת 1 ומנהליה הוסיפו בחומרה רבה יותר על הפרת חובת הנאמנות שלהם כלפי העמיתים, עת אף לאחר שנערכה פניה עליהם בנוגע להפרות החמורות בהן הן נוקטים, המשיכו והפרו את הוראות התקנונים, ועדיין לא טרחו לתקן את הליקויים הקשים בהתנהלותם.

 

158.           לציין גם, כי הסתרת הפרטים, הטעיית התובע ומסירת הפרטים השגויים גם לאחר שהתובע גילה על הפרת התקנון מהווים בפני עצמם את הפרת חובת הנאמנות, בצורה חמורה למדי.

 

159.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובע וכלפי יתר עמיתי הקופות שניהולו, גם לאור העובדה שפעלו ו/או נמנעו מלפעול ברשלנות.

 

160.           הנתבעים הפרו את חובת הנאמנות שלהם גם, עת לא תיקנו את נוסח הפרסומים שלהם, לאחר שיידעו שהדרך בה פרסמו את התקנונים הטעתה ומטעה את עמיתיהם.

 

פרק יב' התרשלות הנתבעים

 

161.           הנתבעים חייבים בפיצוי גם לאור שפעלו בניגוד לחוק קופות הגמל, לא כפי שהיה מצופה ממנהלי קופות סבירים, כך שבמחדליהם נמנעו מלבצע גם את הפעולות הבאות כולן או מקצתן:

 

162.           נמנעו מלשלם ריבית קופה בהתאם לתקנוני הקופות

 

163.           נמנעו מלשקוד בצורה סבירה על חובתם לתשלום ריבית קופה.

 

164.           נמנעו מלמלא את תפקידם כנאמן, בצורה סבירה.

 

165.           לא הזהירו את כלל הציבור במודעה בעיתונות או בפרסום באתר האינטרנט שהוראות ס' 8.2. בתקנוני הקופות שבניהולם, בדבר תשלום ריבית מיום ההפקדה הראשון בקופה ועד לסיום החודש הראשון, הנה סותרת את אופן ניהול הקופה על ידיהם בפועל.

 

166.           לא הזהירו את העמיתים במכתב אישי או הודעה שהוראות התקנון בדבר תשלום ריבית מיום ההפקדה הראשון בקופה ועד לסיום החודש הראשון, הנה סותרת את אופן ניהול הקופה על ידיהם בפועל.

 

167.           לא הזהירו את כלל הציבור במודעה בעיתונות או בפרסום באתר האינטרנט שהוראות ס' 8.3. בתקנוני הקופות שבניהולם, בדבר השתתפות בהפסדים, הנה סותרת את אופן ניהול הקופה על ידיהם בפועל.

 

168.           לא הזהירו את העמיתים במכתב אישי או הודעה שהוראות התקנון בדבר השתתפות בהפסדים, הנה סותרת את אופן ניהול הקופה על ידיהם בפועל.

 

169.           לא הנחו, את נציגי שירות הלקוחות מטעמם ליידע את העמיתים בדבר ניהול הקופה שלא על פי ההוראות שפורסמו בתקנונים.

 

170.           לא הנחו, את מנכ"ל הנתבעת לעשות את כל הפעולות ו/או מקצתן, כפי שהנתבעת הייתה חייבת לבצע.

 

171.           לא אישרו את שינויי התקנון, טרם החלו לגבות כספים מעמיתי הקופה בגין השתתפות בהפסדים, בגין ימי החודש הראשון לכל הפקדה.

.

172.           לא אישרו את שינויי התקנון, טרם הפסיקו לשלם  ריבית קופה לעמיתי הקופות בגין ימי החודש הראשון לכל הפקדה.

 

173.           לא פרסמו את נוסח שינויי התקנונים שביקשו לאשר לעניין ס' 8.2. לצד התקנונים הקיימים, למרות שהחלו לפעול על פי השינויים שביקשו.

 

174.           לא פרסמו את נוסח שינויי התקנונים שביקשו לאשר לעניין ס' 8.3. לצד התקנונים הקיימים, למרות שהחלו לפעול על פי השינויים שביקשו.

 

175.           לא פיקחו בצורה סבירה על המנהלים שמונו על ידיהם.

 

176.           לא מינו מנהלים בצורה סבירים.

 

177.           לא פעלו בדרך קבלת ההחלטות שקיבלו, כפי שהיה מצופה ממנהלי קופה סבירים.

 

178.           לא המציאו עותק מעודכן מהתקנונים, לכל עמית חדש, בהתאם לחוק.

 

179.           לא הפרידו בין קופות הגמל בניהולן, לפי הוראת תקנה 41י.

 

180.           לא אמרו אמת והטעו בהודעתם ליח' תלונות הציבור.

 

181.            לא פרסמו את תנאי התוכנית הנכונים והמדוייקים של קופות הגמל.

 

182.           לא פעלו באמונה לטובת העמיתים.

183.           לא פעלו בצורה מיומנת, כמצופה ממנהלי קופה.

 

184.           לא פעלו בזהירות סבירה, בכדי להימנע מהטעיית כלל הציבור, בדרך בה פרסמו את תנאי התקנונים.

 

185.           לא פעלו בזהירות סבירה, בכדי להימנע מהטעיית עמיתי הקופות, בדרך בה פרסמו את תנאי התקנונים.

 

186.           לא ביצעו את החובות המוטלות עליהם, על פי דין.

 

187.           לא סיפקו דפי חשבון מעודכנים וברורים לעמיתי הקופות.

 

188.           נמנעו מלקבל עבור עמיתי הקופה ריבית מקסימאלית, שהיו יכולים לקבל עבור פיקדונות קצרי מועד, כאמור בסעיף 1 לתקנוני הקופות.

 

189.           לא פרסמו תקנוני קופה, המתאימים להוראות חקיקה.

 

190.           לא הורו על תיקון הליקויים מייד עם היוודע להם דבר הליקויים.

 

191.           לא פעלו באמונה לטובת העמיתים, תוך שהעדיפו את טובתם עצמם.

 

192.           לא קיבלו ייעוץ משפטי נכון וסביר בנסיבות העניין.

 

193.           הנתבעת ומנהליה התרשלו גם בכך, שנמנעו מלדרוש מהנתבע 2 את הכספים שגבה שלא כדין מעמיתי הקופות וכן נמנעו מלדרוש מהנתבע 2 את ריביות הקופה שלא שילם לעמיתים, בכדי להשיבם לעמיתים.

 

194.           הנתבעים חייבים בפיצוי גם לאור שפעלו בניגוד לחוק קופות הגמל, לא כפי שהיה מצופה ממנהלי קופות סבירים, כך שבין מעשיהם הרשלניים ביצעו גם את הפעולות הבאות כולן או מקצתן:

 

195.           גבו כספים מעמיתי הקופות, שלא על פי תקנוני הקופות.

 

196.           פרסמו תקנוני קופות שההוראות בהם סותרות את הוראות החוק.

 

197.           אישרו את הדו"חות הכספיים של הנתבעים, מבלי לבדוק ולגלות בדבר העוולות והנזקים שנגרמו כנגד העמיתים.

 

198.           קבלו החלטות בלתי סבירות.

 

199.           גבו כספים בניגוד לפרסומיהם.

 

200.           פרסמו תקנונים שאינם משקפים את פרטי התוכניות או הורו לעשות כן.

 

201.           פרסמו מידע שיש בו בכדי להטעות משקיע ו/או עמית סביר.

 

202.           פרסמו תכנים באתר האינטרנט של הקופות, שיש בהם בכדי להטעות את העמיתים כאילו תקנוני הקופות נכונות ומלמדים על תנאי ניהול הקופות במלואם ובצורה מדוייקת, או הורו לפרסם כן.

 

203.           הסתירו את העובדה שהקופות מנוהלות שלא על פי האמור בתקנונים שפרסמו לציבור, מעיני העמיתים בקופות שבניהולם.

 

204.           מנעו, את המידע הרלוונטי בקשר עם תנאי הניהול של קופות הגמל שבניהולם מעיני הציבור הרחב ובכללו העמיתים של הקופות שבניהולם.

 

205.           פעלו, שלא כפי שמנהל קופת גמל סביר היה פועל בנסיבות העניין.

 

206.           העדיפו בפעילותיהם מניעים זרים על פני טובת העמיתים.

 

פרק יג' שאלות נוספות

207. עיקרי השאלות הנוספות שיש לשאול לדעתנו בתובענה דנן, הנן:

208. האם הנתבעים לא שילמו ריביות קופה, בניגוד להוראות התקנונים שפרסמו ?

209. האם היה על הנתבעים לפרסם את התנאים הנכונים על פיהם ניהלו את הקופות ביחס לאי תשלום ריבית קופה, לצד תקנוני הקופות שפרסמו?

210. האם הימנעות במשך כחמש שנים מתיקון ואישור תקנוני הקופות, יוכלו להיחשב  כמחדל שהביא להטעיית העמיתים ?

211. האם ביטול תקנה 41(ו)ה יכול להצדיק אי תשלום ריבית קופה, על אף שההוראות שהיו ונותרו בתקנונים מחייבות את הנתבעים לשלם לעמיתים ריבית קופה?

212. האם בעריכת שינויים מסויימים בתקנונים ופרסומם באתר האינטרנט, תוך ציון כותרת בתוקף מ-  01.04.08, יש בכדי להטעות עמית סביר, כאילו התנאים בתקנונים נכונים, מדוייקים ומעודכנים, לגבי כל תנאי הקופה במועד זה ?

213. האם בהודעת הנתבעים מיום 17.02.09, לתיק מס' 74202, כאילו ביטול תקנה 41ו(ה) בשנת 2004 חייב אותם להימנע מתשלום ריבית קופה מהווה הפרת חובותיהם, כלפי כלל העמיתים? (לאור שהטעו את הרשות שאמורה לפקח עליהם עבור העמיתים).

214. האם הפסקת תשלום ריבית הקופה לאור ביטול תקנה 41ו(ה), מבלי לתקן תחילה את התקנון או להודיע על השינוי לעמיתים הנה סבירה בנסיבות העניין ?

215. האם נאמן סביר היה משלשל לכיסו כספים שחדל לשלם בגין ריבית קופה לעמיתים מבלי שהממונה ו/או הנהנה אישרו שינוי זה בתקנון?

216. האם הנתבעים פרסומו תקנונים שאינם משקפים את פרטי התוכניות הנכונים והמדוייקים לפיהם ניהולו את הקופות, והאם פרסום שכזה הנו סביר ?

217. האם יש לראות במעשי ומחדלי הנתבעים בניהול הקופות, כניהול  'לטובת העמיתים'?

218. האם הנתבעים הפרו חובה כולשהי כלפי העמיתים, תוך שנמנעו מלשלם את ריבית הקופה הנקובה בתקנונים ?

219. האם בנסיבות העניין צודק ונכון להורות לנתבעים לשלם לעמיתים את ריבית הקופה, כאמור בתקנונים עליהם הסתמכו עת מסרו לנתבעים כספים ?

220. האם יש לחייב את הנתבעים לשלם את ריבית הקופה, לאור מעשיהם ומחדליהם בקשר לתקנוני הקופות ?

221. האם היה על המשיבים לפרסם את התנאים הנכונים על פיהם ניהלו את הקופות ביחס להשתתפות בהפסדים, לצד תקנוני הקופות שפרסמו?

222. האם נאמן סביר היה משלשל לכיסו כספים בגין השתתפות בהפסדים מבלי שהממונה ו/או הנהנה אישרו שינוי זה בתקנון?

223. האם המשיבים העדיפו שיקולים אחרים על פני טובת העמיתים, בניגוד לס' 3(ב) לחוק קופות הגמל ?

224. האם המשיבים הפרו חובה כולשהי כלפי חברי הקבוצה, תוך שחייבו את חברי הקבוצה בחיובים הסותרים את הוראות התקנונים ?

225. האם המשיבים היו רשאים לגבות מחברי הקבוצה כספים בגין השתתפות בהפסדים, בניגוד לאמור בתקנוני הקופות ומבלי לפרסם ולהתריע על גביית הכספים מראש ?

226. האם היה על המשיבים לפרסם אזהרה או הודעה ברורה לצד התקנונים, לגבי העובדה שלמרות ההוראות הכתובות בתקנונים בנוגע להשתתפות בהפסדים הם מנהלים את הקופה בצורה שונה וגובים כספים בגין השתתפות בהפסדים, כבר בחודש הראשון ?

227. האם בנסיבות העניין צודק ונכון להורות למשיבים להשיב לחברי הקבוצה את הסכומים שנגבו מהם עקב הפסדי הקופה בניגוד לאמור בתקנונים, לאור הסתמכות חברי הקבוצה על הוראות התקנונים ?

228. האם בעובדה שאף עד ליום הגשת התובענה, מיאנו הנתבעים להסיר ולשנות את הפרסומים המטעים, יש בכדי ללמד על היסוד הנפשי שיש לייחס להם, במעשיהם ובמחדליהם כפי שפורטו בתביעת התובע ?

פרק יד' סעדים

229.     לאור האמור לעיל, על הנתבעים ביחד ולחוד להשיב לתובע את הסך של 246.88 ₪, בגין כספים בהם חויב ביתר, ובניגוד להוראה מפורשת בתקנוני הקופה.

230.     עוד ולאור האמור לעיל, על הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 20.37 ₪, בגין ריבית הקופה שלא שילמו, בניגוד להוראה מפורשת ותקיפה בתקנון הקופה. (ככל שיוצגו על ידי הנתבעים שיעורי ריבית שקיבלו שהנם שונים מהממוצעים, שומר לעצמו התובע את הזכות לעדכן את סכומי הריבית המדויקים שעל הנתבעים לשלם לו).

231.     בית המשפט הנכבד יתבקש להורות לנתבעים לשלם לתובע פיצוי בגין הפרת התקנונים (בנוסף על ההשבה ואכיפה), בסך של 99.75 ₪.

232.     בסך הכל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעים לשלם לתובע בתביעה כאן סך של 367 ₪, ובתוספת ריבית והצמדה כדין, מיום ביצוע ההפרות ועד לתשלום בפועל.

233.     בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבעים לחדול מלחייב בחיובים המנוגדים לתקנוני הקופות.

234.      בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבעים לשלם את ריבית הקופה המופיעה בתקנוני הקופות, כל עוד ההוראות בנוגע לתשלום הריבית תקופות ולא שונו ואושרו על ידי הממונה.

235.     בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבעים להימנע מהפרסום המטעה שבאתרי האינטרנט של הקופות, כפי שפרסמו ועדיין מפרסמים הנתבעים.

פרק טו' סוף דבר

 

236.     תביעת התובע מוגשת יחד עם בקשה לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, לאור שהכרעה בתובענה דנן תהא לטובת כלל העמיתים אשר הפקידו כספים בקופות הגמל המנוהלות על ידי הנתבעים, במהלך החודש ולא קיבלו ריבית קופה עד לסיום בחודש בו הופקדו על ידיהם כספים.

 

237.      התובע פנה ליח' לפניות הציבור, אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון, והעלה מקצת מטענותיו בנושא, עד יום זה טרם הוכרעה פנייתו כאמור.

             מצ"ב פניית התובע מסומנת ת'21

238.     ההכרעה בתביעת התובע, תכריע גם לטובת כלל העמיתים אשר הפקידו כספים בקופות הגמל המנוהלות על ידי הנתבעים, במהלך חודש בו הפסידה הקופה כספים, לאחר שהפקידו בה את כספיהם וחוייבו בנסיבות אלו בהשתתפות בהפסדי הקופה, שלא כדין.

 

239.    בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד בסכום התביעה, להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית ולחייב את הנתבעים בתשלום שכר הטרחה והוצאות התביעה והבקשה.

 

____________________

דלית ברנר – אוליצקי, עו"ד

  ______________

     נועם קוריס, עו"ד

_____________

שביט עמרם, עו"ד

  

- ב"כ התובע-

 

  כתבה קשורה בתביעה ייצוגית : כלכליסט

  כתבה קשורה בתביעה ייצוגית : ynet  

  צור קשר לבחינת סיכויים והגשת תביעה ייצוגית

  חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | מפת האתר| תקנון |צור קשר | עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטיI  תקשורת I  קבלה I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה  | קישוריםI מאמרים | קריירה  | Home | About us | Services | Hebrew | Links | Contact Us | English| תקנון | עו"ד | עורכי דין |צור קשר |עורך דין
Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.