עורכי דין ! עורך דין ! עו"ד

עורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"דעורכי דין ! עורך דין ! עו"ד
עורכי דין ! עורך דין ! עו"ד

תגיות לעמוד: עורך דין עורך דין דיני אינטרנט עורכי דין לשון הרע זכויות יוצרים פיצויי פיטורין עו"ד תקנון גילוי נאות הוצאה לפועל תביעה ייצוגית gurl shi  תקשורת בית משפט גביית חובות פשיטת רגל

צור קשר

ייעוץ משפטי

הפוך לעמוד הבית

הוסף למועדפים

תקנון אינטרנט

 

בתי המשפט

חוקים

מאמרים

אינדקס עורכי דין

פנייה במייל

כותבים עלינו

מעורבות חברתית

שכר טירחה מינימלי

השקעות ויזמות

   

ִ

מאמרי משפט

       חוות דעת משפטית

חוקיות הליך הבחירות ליושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת דרבי בישראל והמל"א ע.ר.580431773

נתבקשנו לחוות דעתנו לעניין חוקיות בחירת יושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת דרבי בישראל שנערכו בין התאריכים 23-26/11.2008, לאור פנייתם של מספר גורמים.

טרם ניתנה חוות דעתנו כאן, אפשרנו לכל הגורמים להביא עמדותיהם בפנינו, אפשרנו לגורמים העלולים להיפגע לעיין בטענות אשר עלולות לפגוע בהם ולהעביר לידינו גם התייחסות בכתב בכל עניין קשור.

 לאחר שהתאספו על שולחננו מגוון רחב של פניות בנושא ונפרשו לעיננו מגוון העמדות ניתחנו את המצב המשפטי העולה מתהליך הבחירות שנערך ומתוצאותיו.

בסיום חוות דעתנו הבאנו את התוצאות המשפטיות והמלצותינו לעמותה, לאור האירועים נשוא הפניות.

1.    מסמכי העמותה הרלוונטיים:

בחוות דעתנו הסתמכנו על מסמכי העמותה המצורפים כדלקמן:

תקנון העמותה

תכתובות עם רשם העמותות מיום 21 ליוני 2005

תכתובות עם רשם העמותות מיום 04 לאפריל 2007

פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית מיום 25.06.2008

פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית מיום 07.07.2008

            הודעה על דחיית מועד הבחירות מיום 14.09.2008

פרוטוקול וועדת הבחירות מיום 27.11.2008

סדר יום לאסיפה כללית מיום 28.11.2008

דוגמא לטופס הצבעה

מסמכים נוספים

הפניות והתגובות אותן קיבלנו בכתב בקשר עם הבחירות והמצורפות גם כן, הנן כדלקמן:

פנייה מאת מר אופיר סמואל מיום 24.12.2008

תגובה מאת מר אורן הנר מיום 30.12.2008

תוספת לתגובה מאת מר אורן הנר מיום 30.12.2008

תשובה לתגובה מאת מר אופיר סמואל מיום 30.12.2008

פניית יועמ"ש התאחדות הסטודנטים בישראל מיום 16.12.2008

פניית יו"ר וועדת הביקורת של התאחדות הסטודנטים בישראל מיום 16.12.2008

פניית יו"ר דירקטוריון ש.א.א רשת מיכללות בע"מ מיום 14.12.2008

פניית כיתת מנע"ס התמחות חשבונאות מיום 14.12.2008

פניית כיתת תואר ראשון בחינוך מיום 16.12.08

פניית קבוצת M.A  בחינוך 10/08 מיום 17.12.08

פרוטוקול פנייה מאת 10 סטודנטים מיום 19.12.2008

תגובת מר אורן הנר מיום 21.12.2008

הודעת יו"ר הדירקטוריון ש.א.א רשת מכללות בע"מ  מיום 01.01.09

הודעת מנכ"ל המרכז ללימודים אקדמיים מיום 01.01.09

פניית מר חיים קרבר מיום 06.01.09

פניית מר עמוס דדוש מיום 07.01.09

פניית גב' אוריטל סרלין מיום 07.01.09

פניית גב' מאיה פלדמן מיום 07.01.09

פניית גב' חני קבסה מיום 07.01.09

פניית גב' גלית אפרת מיום 07.01.09

פניית גב' סיוון פיירשטיין מיום 07.01.09

פניית מר אלעד אוחנה מיום 07.01.09

פניית גב' שרית נמרוד מיום 07.01.09

פניית מר עמוס בוכובזה מיום 07.01.09

פניית מר אסף דרוויש מיום 07.01.09

פניית מר יובל מתן קישק מיום 07.01.09

פניית מר אילן יעקב מיום 07.01.09

פניית מר מור מנוס מיום 07.01.09

פניית  גב' לירון מאירי מיום 07.01.09

פניית כיתת פסיכולוגיה 02/07 (ללא תאריך)

פניית כיתת פסיכולוגיה ג, ה 10/08 (ללא תאריך)

פניית קבוצת M.A  בחינוך מיוחד (ללא תאריך)

פניית כיתת מימון M.B.A התמחות במימון מל"א 10/08 (ללא תאריך)

פניית כיתת מנהל עסקים 06/07 (ללא תאריך)

פניית כיתת מנהל עסקים 10/07 (ללא תאריך)

פניית כיתת מנהל עסקים 02/07 (ללא תאריך)

פניית כיתת מנהל עסקים- שיווק 02/08 (ללא תאריך)

2.             מוסדות העמותה

2.1          עמותת אגודת הסטודנטים מורכבת על פי תקנונה מאסיפה כללית, ומוועד מנהל שהנו 'נשיאות אגודת הסטודנטים'.

2.2          האסיפה הכללית מתאספת ומהווה קוורום חוקי, על ידי כינוס נציגים, שהנם הנציגים שנבחרים בבחירות למועצת אגודת הסטודנטים, כאמור בסעיף 74 לתקנון העמותה:

"74.א. בהתאם לאמור בסעיף 24 לחוק העמותות – 1980, נקבע בזה כי האסיפה הכללית של אגודת הסטודנטים תהא בדרך של כינוס נציגים.

ב. הנציגים הם חברי המועצה אשר נבחרו בבחירות למועצת אגודת הסטודנטים."

2.3          הבחירות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים מתקיים בבחירות אישיות וישירות, על ידי כלל חברי העמותה, ומשמעותו הנה יו"ר האסיפה הכללית של העמותה, יו"ר מועצת העמותה ויו"ר וועד העמותה. (ראה סעיפים 78, 88, 92א)

2.4     על פי החלטת העמותה כעולה מהתכתובות עם רשם העמותות מיום 21 ליוני 2005 ותכתובות עם רשם העמותות מיום 04 לאפריל 2007 וועד העמותה מהווה בעמותה גם את האסיפה הכללית של העמותה, היינו מועצת אגודת הסטודנטים. 

"וועד העמותה מהווה גם את האסיפה הכללית של העמותה" 

2.5       במוסדות העמותה כולם, יש לקיים בחירות אחת לשנה, בהתאם לתקנון העמותה.

3.      חוקיות ההליכים שנערכו לקראת הבחירות ליו"ר אגודת הסטודנטים

3.1 בדיון האסיפה הכללית, כאמור בפרוטוקול מיום 25.06.2008, קיבלה מועצת האסיפה הכללית החלטה פה אחד לערוך בחירות על פי סעיף 30א לתקנון העמותה.

3.2 בהחלטה הוחלט פה אחד לערוך את הבחירות בהתאם לסעיף 30 א לעיל, תוך קביעה כי:

"הגענו ליום בו ניתן לקבוע בהתאם לכללי תקנון העמותה, מועד לעריכת בחירות כלליות למוסדות העמותה בהן יבחרו נציגים על ידי קהל הסטודנטים אשר ישקפו את רוחם, ורצונותיהם ויפעלו להשגת מטרותיהם..."

3.3 סעיף 30 לתקנון העמותה קובע, כי:

"30.

 א. הבחירות למוסדות האגודה יתקיימו מידי שנה, במהלך תקופת ארבעים וחמישה הימים שלאחר סמסטר קיץ (שתחילתו ביוני).

ב. בכפוף לאמור בסעיף 30 א' המועד המדוייק בו יתקיימו הבחירות למועצה יקבע על ידי יו"ר וועדת הבחירות לאחר היוועצות במועצת האגודה.

ג. במקרים חריגים יוכל יו"ר וועדת הבחירות בהסכמת מועצת האגודה לקבוע מועד אחר לקיום הבחירות החורג מפרק הזמן הנקוב בס"ק (א)"

3.4 בהמשך להחלטה התקיימה ביום 07.07.2008 ישיבה נוספת של האסיפה הכללית ממנה נלמד, כי מאז שנת 2006 לא נערכו בחירות למוסדות העמותה ונקבע, כי עד לבחירות 2008 תמשיך לכהן מועצת האגודה שנבחרה בשנת 2006:

  "מסיבות אלו ואחרות לא נרשמו כלל מועמדים לבחירות מוסדות האגודה לשנת 2007, ועל כן  בלית ברירה, ובהעדר מועמדים נאלצה האגודה להישאר בהרכב שנבחר בבחירות 2006.

אין בתקנון העמותה פתרון מתאים לכך, ועל כן מוצע לדחות את הבחירות בדיעבד.

מועלה להצבעה: אושר פה אחד"

3.5 בהתאם להחלטות מוסדות האגודה נקבע מועד בחירות ליום 14.09.08.

3.6 לבחירות שנקבעו למועד 14.09.2008 הוגשו מועמדויות על ידי מועמדים בודדים להיות חברי מועצה ומתמודד אחד בלבד לתפקיד יושב הראש.

3.7 על פי שנמסר לנו, בוטלו הבחירות שנקבעו למועד 14.09.2008 למורת רוחו של מר אורן הנר, כאמור בתגובה הנוספת שהגיש לידינו, מיום 30.12.2008.

3.8 תחת הבחירות שבוטלו נקבעו בחירות חדשות למועדים חדשים, בין התאריכים 23-26 לנובמבר 2008.

3.9 לאחר ביטול הבחירות, נרשמו למועד הבחירות החדשות המתמודדים כדלקמן:

3.10      לתפקיד יו"ר האגודה הגיש מועמדות שוב, מועמד אחד בלבד.

3.11      לתפקיד חבר וועד העמותה הוגשו 8 (שמונה) מועמדויות בלבד.

4       הבחירות למוסדות אגודת הסטודנטים

4.1 הבחירות לאגודת הסטודנטים לשנת 2008-2009, כפי שעולה מהודעת יו"ר וועדת הבחירות מיום 27.11.2008 נערכו בארבעת ימי הצבעה:

" שנערכו בימים א'-ד' 23-26 לנובמבר 2008 כ- 4 שעות שונות בכל יום על מנת לאפשר לסטודנטים להצביע בהתאם לשעות הלימוד השונות של החוגים וקורסי הלימוד השונים"

4.2 בהתאם להודעת יו"ר וועדת הבחירות לעיל עולה, כי:

"הבחירות נוהלו ע"י יו"ר וועדת הבחירות עו"ד זאב סמואל כאשר כל מעטפה ופתק בחירות נחתם בחתימת יד היו"ר וכן בחותמת, כמו"כ נרשם כל בוחר בשמו ומספר ת.ז. במחשב הנישא וזאת לאחר שנבדקה זכאותו להצביע בהתאם לתעודת הסטודנט בתוקף ואימות עם ספר הבוחרים של אגודת הסטודנטים."

4.3 קולות המצביעים בבחירות נספרו על פי הודעת וועדת הבחירות על ידי יו"ר וועדת הבחירות ובנוכחות משקיפים:

"בספירת הקולות נכחו כמשקיפים אורן הנר, עמוס בוקובזה, אופיר סמואל, אופיר אטיאס.

את הספירה ביצע יו"ר וועדת הבחירות."

5       תוצאות הבחירות

5.1 על פי הודעת יו"ר וועדת הבחירות במהלך ארבעת ימי ההצבעה:

"סה"כ הצביעו 33 סטודנטים מתוכם 32 קולות כשרים קול אחד נפסל עקב חוסר סימון בפתק"

5.2 בתום ספירת הקולות פרסם יו"ר וועדת הבחירות את הודעתו על פיה:

"ליו"ר אגודת הסטודנטים נבחר המועמד היחיד מר אורן הנר שקיבל 32 קולות מתוך 32. 

לבחירת חברי הוועד היה צורך לסמן עד 4 שמות מתוך רשימת המועמדים כאשר אם סומנו פחות מ- 4 זה נחשב כהצבעה כשרה.

חברי הוועד המנהל של האגודה שנבחרו הם:

ברק יוחאי 22 קולות

נמרוד שרית 22 קולות

אהרון ליאת 17 קולות

שמש אסף 16 קולות

בוקובזה עמוס 15 קולות

טיבין מיכאל 11 קולות

ווהן מייקל 8 קולות

זית יוסף 1 קולות"

 5.3 בהתאם להודעת יו"ר וועדת הבחירות שפורסמה זומנה אסיפה כללית ליום 12.12.2008, כפי שפורסם ביום 28.11.2008 על ידי יו"ר אגודת הסטודנטים היוצא, כאשר על סדר היום, בין היתר, עדכון החלפת תפקידים.

5.4 ההודעה נחתמה בזו הלשון:

"בברכה,

יו"ר אגודת הסטודנטים היוצא: ..."

5.5 על תוצאות הבחירות לא הוגש ערעור ליו"ר וועדת הבחירות למרות הוראות סעיף 67 לתקנון העמותה כדלקמן:

"א. כל סטודנט יהיה רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות למועצה או לוועד באזור הבחירה שעם בוחריו ו/או מועמדיו הוא נמנה. 

ב. כל סטודנט ו/או מועמד לתפקיד יו"ר האגודה רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות לתפקיד יו"ר האגודה"

5.6 ראוי לציין, כי אילו היו מוגשים ערעורים על הבחירות היה על יו"ר וועדת הבחירות להכריע בערעורים בתוך 3 ימים מתום המועד להגשתם, כאמור בסעיף 68, ולאפשר בתוך אותו המועד לכל מי שעלול להיפגע מערעור להגיב על הטענות שבערעור.

5.7 במקרה של פסילת הבחירות ו/או חלק מהן היה על יושב ראש וועדת הבחירות לפרסם את נימוקי החלטתו בתוך המועד על לוחות המודעות בקמפוס, בהתאם לתקנון העמותה:

"66ב. כל מקרה של פסילה על יו"ר הוועדה לפרסם נימוקי הפסילה על לוחות המודעות" 

5.8 לאחר שתם המועד לערער על תוצאות הבחירות נערכה פניה ביום 18.12.2008 בבקשה "לפתיחת הליך לפסילת הבחירות באמצעות היועץ המשפטי".

5.9 במקביל נערכו פניות אל גורמים חיצוניים, לגבי ההתנהלות הפנימית של העמותה וביניהם הנהלת המוסד האקדמי, התאחדות הסטודנטים בישראל ורשם העמותות.

5.10      לאחר שגם גורמים חיצוניים ביקשו כי הטענות יובאו להכרעה משפטית אצל היועץ המשפטי של

העמותה הרלוונטית, הועלו הטענות והפניות על הכתב וביום 24.12.2008 הוגשה לידינו פנייה בכתב, מאת מבקשי פסילת הבחירות:

"באמצעות היועץ המשפטי של אגודת הסטודנטים מנהלים היום מספר סטודנטים הליך לפסילת אורן מלשמש כיו"ר אגודה. ומעלים על נס את פעילותיו הלא חוקיות אצל רשם העמותות היועץ המשפטי של התאחדות הסטודנטים וועדת הביקורת"  (טעויות במקור)

6       טענות הצדדים

6.1 מסתבר שבפי הצדדים טענות הדדיות מרובות, אשר נסבות על נושאים שאינם רלוונטיים לחוקיות הליך הבחירות ולחוקיות התוצאות.

6.2 מכיוון שנתבקשנו לחוות דעתנו כאן בנושא חוקיות הליך הבחירות בלבד, לא התייחסנו בחוות דעתנו לעניינים שאינם רלוונטיים לחוקיות הליך הבחירות ולחוקיות התוצאות וכבר עתה נמליץ, כי טענות הצדדים שאינן רלוונטיות לנושא חוקיות הבחירות יועברו אל  יו"ר וועדת הביקורת שייבחר לעמותה, על מנת שיבחן ויבדוק את טענות הצדדים ויעביר לעיון האסיפה הכללית את דו"ח וועדת הביקורת.

6.3 בטענות הצדדים הרלוונטיות לעניין חוקיות הבחירות והמחלוקת כאן מצאנו כרלוונטיות את הטענות כדלקמן:

טענות מבקשי הפסילה

6.4 המועצה היא זו שמוסמכת לבחור את יו"ר האגודה, ולכן הבחירות הכלליות שנערכו אינן כדין.

6.5 פרסום הבחירות הזמין מועמדים להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה ולוועד המנהל בלבד ולא פורסם שהבחירות הנן גם לבחירת נציגים למועצת האגודה.

6.6 בכיתות מעטות בלבד נרשמו מועמדים לבחירות לנציגי המועצה.

6.7 סטודנטים נוספים, שלא התמודדו בבחירות, מעוניינים לייצג את חבריהם במועצת האגודה.

עמדת היו"ר הנבחר

6.8 בהתאם לתקנון העמותה ולפרסומי יו"ר וועדת הבחירות נבחר יו"ר האגודה כדין, דהיינו בבחירות כלליות ולא על ידי המועצה.

6.9 הפרסום של יו"ר וועדת הבחירות לבחירת וועד מנהל ולא לבחירת מועצה אינו יותר משוני סמנטי, בעיקר לאור הוראות התקנון בקשר לוועד המנהל ולמועצה וכן לאור אישורי האסיפה הכללית על קיום הבחירות לכל מוסדות האגודה.

6.10    הליקוי הנטען בקשר עם בחירת המועצה אינו מעלה ואינו מוריד לעניין בחירתו כיו"ר האגודה שכן  

            אין חולק שהבחירות לתפקיד יו"ר האגודה נעשו ללא ליקויים.

6.11    כל המועמדים שהגישו מועמדות לתפקידים בעמותה נבחרו עקב מיעוט המתמודדים ואין בעובדה

          שלא נרשמו מתמודדים נוספים בכדי לגרוע מכשירות הנציגים, שהציגו מועמדותם ונבחרו כדין.

6.12    לאור ההיענות הנמוכה של הסטודנטים להגיש מועמדות במהלך הליכי הבחירות שהתנהלו בשנים האחרונות, מוזמנים נציגים נוספים מכל הכיתות להצטרף למועצה, כפי שמורה תקנון העמותה.

6.13    התכנסות 10 סטודנטים ביום 19.12.2008 אינה מהווה הליך בעל נפקות פורמאלית- חוקית ואין התכנסות שכזו יכולה לחייב את העמותה.

 6.14    מאחר ומשנת 2006 לא נערכו בחירת למוסדות אגודת הסטודנטים כלל עקב מיעוט מתמודדים, ומאחר והבחירות מספטמבר 2008 בוטלו מסיבה זו, האינטרס הציבורי הינו לאפשר לסטודנטים שנבחרו בבחירות החדשות לפעול לרווחתם של יתר הסטודנטים, כבר בהרכב המוסדות כפי שנבחר.

6.15    הימנעות העמותה מעריכת בחירות מאז שנת 2006 הינה בניגוד לתקנון העמותה ועתה, משנערכו בחירות על פי החלטת העמותה, יש לכבד את התוצאות שפורסמו, בהתאם לתקנון העמותה.

6.16    הפנייה לביטול הבחירות שנערכו הינה ממניעים זרים, שכן מטרתה האמיתית הינה כפיית דרך ניהולה הכספי של העמותה בהמשך.

7       עמדות נוספות

עמדת הנהלת המוסד האקדמי

7.1 עמדת הנהלת המוסד האקדמי הינה, כי יש לנהל את אגודת הסטודנטים בהתאם לדין, תוך שימת דגש גם על ייצוג הולם לכלל הסטודנטים הלומדים במוסד האקדמאי.

 7.2 בכדי לעודד ייצוג של כיתות וקבוצות מרובות ככל הניתן, מתנה הנהלת המוסד מתן סיוע לאגודת הסטודנטים בכך שלפחות 10% מהסטודנטים הלומדים במוסד האקדמי, יהיו מיוצגים במוסדות הנבחרים של העמותה.

עמדת התאחדות הסטודנטים בישראל

7.3 סעיף 6ה לתקנון העמותה קובע, כי אחת ממטרות העמותה הינה ייצוג הסטודנטים כלפי התאחדות הסטודנטים הארצית ו/או כל גורם שייצג מעת לעת את ציבור הסטודנטים בישראל.

7.4 יו"ר העמותה הנבחר הנו חבר בנשיאות התאחדות הסטודנטים בישראל ועל כן מבקשת התאחדות הסטודנטים בישראל לוודא שנציג הסטודנטים מהמוסד האקדמי נבחר כדין, בכדי שיהא כשיר לייצג את הסטודנטים חברי העמותה, גם במסגרת וועידת הנשיאות של התאחדות הסטודנטים בישראל.

7.5 התאחדות הסטודנטים בישראל מבקשת לקדם את האינטרס הציבורי של כלל הסטודנטים, בייצוגם בפניה בהתאם לכללי המנהל התקין.

עיקרי עמדות נוספות של סטודנטים, שהובאו בפנינו

7.6 לאחר הודעת המוסד האקדמי, התקבלו במשרדינו פניות מאת מאות סטודנטים  חברי העמותה, אשר עיקר הפניות מתבטא בבקשה למינוי נציגים (שאת שמם ציינו באופן ספציפי) למועצת האגודה, מהכיתות בהן לא הוגשה בבחירות האחרונות כל מועמדות במהלך המועדים, שהוקצבו לכך.

7.7 עיקר הפניות נוסחו כעצומות של עשרות סטודנטים מכיתות שונות, בהן הם מודיעים בדיעבד על

        בחירת נציג מכיתתם למועצת האגודה.

7.8 סטודנטים מסוימים הלומדים בכיתות בהן לא הוגש אף טופס מועמדות במהלך הבחירות שהתקיימו, ביקשו לערוך בחירות למועצה בין מספר מועמדים המבקשים להיות נציגי הכיתות במועצה.

7.9 הסטודנטים מבקשים, כי לאור ההענות הרבה עתה והשלמת הייצוג במועצה וההשתתפות ללמעלה מ- 10%, יאות המוסד האקדמי להשיב עתה את הסיוע לאגודת הסטודנטים.

8       דיון 

8.1 האם בחירת יושב ראש האגודה בבחירות כלליות ולא על ידי המועצה נערכו על פי התקנון ובהתאם לכל דין ?

8.2 סעיף 25ב לתקנון העמותה קובע, כי:

"25.ב. יו"ר האגודה ייבחר בבחירות כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות ע"י כלל חברי האגודה"

8.3 חברי האגודה משמעו- כלל הסטודנטים חברי העמותה. לאור האמור, אין לדעתנו ממש בטענות מבקשי פסילת הבחירות, שמועצת האגודה היא שצריכה לבחור את יו"ר האגודה וכי הבחירות ליושב ראש האגודה נעשו שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון העמותה.

8.4 הטענה, כי על המועצה לבחור את יו"ר האגודה איננה נכונה ואינה תואמת את הוראות תקנון העמותה הקובע מפורשות, כי כלל חברי האגודה יבחרו את יו"ר אגודת הסטודנטים.

8.5 האם בטענה שבכיתות רבות אף סטודנט לא הגיש את מועמדותו להיות נציג במועצה יש בכדי לאיין את תוצאות הבחירות ?

8.6 הצדדים אינם חלוקים, כי תשעה מועמדים בלבד הגישו את מועמדותם למוסדות העמותה וכי כל

         תשעה המועמדים נבחרו עם סיום ספירת הקולות לתפקידים להם התמודדו.

8.7 סעיפים 72 ו- 73 בתקנון העמותה פותרים לדעתנו את המחלוקת כאמור:

"72. לא נמצאו מועמדים למועצה או לוועד בחלק מאזורי הבחירה – יתפקדו המועצה ו/או הועד בהרכב מצומצם עפ"י תוצאות הבחירות ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקף החלטותיהם או פעולתם.

73. לא נמצאו מועמדים לאזורי הבחירה למועצה יוכלו נציגים מאזורים כאמור להצטרף לאחר הבחירות, למועצת האגודה כנציגים אקדמיים שיעסקו בפעילות של אזור הבחירה שלהם וישתתפו בפעילות המועצה ..."

8.8             אין בסיס חוקי על פיו ניתן לחייב סטודנט לעשות שימוש בזכותו לבחור ולהיבחר. לאור הפיתרון, שנותן סעיף 73 הנ"ל לתקנון העמותה בדבר ההוראות המתאימות לנסיבות של מיעוט משתתפים, הרי שאין במיעוט המתמודדים (או הנבחרים) בכדי לגרוע מחוקיות הבחירות שנעשו למוסדות.

8.9             הפתרון שנותן תקנון העמותה בא לענות על האינטרס הציבורי  של ייצוג רחב לסטודנטים במוסדות העמותה, במקרים בהם מילוי דווקני אחר יתר הוראות התקנון מביא לתוצאה של מיעוט נציגים במוסדות העמותה 

8.10        דאגת המוסד האקדמי לייצוג רחב של סטודנטים במוסדות העמותה, שבא לידי ביטוי בהתניית

 הסיוע לעמותה במעורבות של לפחות 10% מהסטודנטים, הביא מאות סטודנטים להביע את רצונם   

 ולהציע את בחירתם של נציגי כיתות נוספים, מכיתות נוספות, אשר לא הגישו במקור את מועמדותם במועד הגשת המועמדויות,  אך הצטרפו על פי הודעתם למועצה לאחר הבחירות.

8.11    מה משמעות השימוש במינוח "וועד האגודה" במקום במינוח "מועצת האגודה" בפרסום מטעם יו"ר וועדת הבחירות לקראת הבחירות , שנערכו?

8.12      אכן, לכאורה קיים בתקנון העמותה שוני בין הגדרת "וועד העמותה" לבין הגדרת "מועצת      העמותה" (סעיף 4 לתקנון). מר הנר טען בפנינו, כי מדובר בשוני סמנטי בלבד.

8.13      בעיון בתיק רשם העמותות נמצאו תכתובות העמותה עם רשם העמותות מיום 21 ליוני 2005 ומיום   

04 לאפריל 2007 על פיהן וועד העמותה מהווה בעמותה גם את האסיפה הכללית של העמותה, היינו מועצת אגודת הסטודנטים.

8.14      כפי העולה מתיק רשם העמותות, הרי שהתנהלות העמותה בשנים מאז הקמתה ועד היום מלמדת, כי    

וועד העמותה מהווה בעמותה גם את האסיפה הכללית של העמותה, היינו מועצת אגודת הסטודנטים.

8.15   האם יש ברצונם של נציגים נוספים, מכיתות נוספות, להיבחר למועצת האגודה בכדי לגרוע מחוקיות הבחירות שנערכו ?

8.16      מאות סטודנטים פנו בהודעות על בחירת נציגים מכיתות נוספות, שבהן לא התמודד נציג

בבחירות.עמדתו של מר אורן הנר הינה, שיש לצרף את כל הנציגים למועצת העמותה

(בכפוף לסעיף 73 לעיל).

8.17      אינטרס הציבורי, כפי שהביעו אותו בפנינו כלל הגורמים, הינו מתן ייצוג הולם בכל מוסדות אגודת  הסטודנטים למרב הסטודנטים  והכיתות בקמפוס.

8.18      פנייתם של מאות סטודנטים מכיתות שונות מלמדת, כי נכון למועד כתיבת חוות דעתנו כאן מיוצגים     למעלה מ 10% מהסטודנטים במוסד האקדמי במוסדות האגודה.

 8.19      אין בהוראות תקנון העמותה דרך לפסילת הבחירות, שהתקיימו כדין, והמנגנון של הוספת הנציגים    מהווה את ההסדר החוקי עבור העמותה, להוספת נציגים למועצה, בכפוף לסעיף 73 לעיל.

9.      תוצאות 

9.1 מלבד מענה סופי לשאלה, האם הבחירות שנערכו למוסדות אגודת הסטודנטים נערכו בהתאם להוראות תקנון העמותה, מתיישבת המסקנה גם עם הערכים על פיהם דנו בתי המשפט בישראל עת קבעו, כי:

"סופיות הבחירות, יציבות השלטון, והגשמת רצון הבוחרים בהליך דמוקרטי, הם כולם ערכים חשובים המובילים למסקנה כי לא בנקל ייעתר בית המשפט לבקשה לבטל תוצאותיהן של בחירות . עם זאת, אין ערך להגשמת 'רצון הבוחרים' בהליך דמוקרטי אם תוצאות הבחירות אינן משקפות רצון זה. לפיכך, טוהר הבחירות אף הוא ערך בעל חשיבות עליונה. האיזון הראוי בין ערכים אלה מוצא את ביטויו, בין השאר, בנטל המוטל על המבקש את ביטולן של תוצאות בחירות ."

ראה עתמ 07 / 1506 בוזי עופר נ' מנהל הבחירות המיוחדות לראשות עיריית [פדאור      

(לא פורסם) 07 (17) 820], עמוד 3

9.2 לעניין נטל ההוכחה בבקשה לביטול תוצאות בחירות הוסיף בית המשפט והסביר, כי:

"נטל זה מצוי בטווח שבין הכלל בדבר מאזן ההסתברויות הנהוג במשפט האזרחי לבין דרישת ההוכחה מעבר לכל ספק סביר הנהוגה במשפט הפלילי."

9.3 תוצאות הדיון בטענות הצדדים, כפי שנפרשו בפנינו, מלמד, כי אין בתקנון הוראה היכולה להביא עתה לפסילת הבחירות, שנערכו, או לפסילת תוצאות הבחירות, כפי שפורסמו על ידי יו"ר וועדת הבחירות.

9.4   ניתוח הטענות לאורו של תקנון העמותה ותיק העמותה אצל רשם העמותות מלמד גם, כי הבחירות שנערכו בתאריכים 23-26/11/08 נערכו כדין.

9.5 קיבלנו גם את העמדה, כי הצטרפותם המאוחרת של נציגי כיתות נוספים על פי סעיף 73 לתקנון העמותה ומעורבותם של מאות סטודנטים בגיבוש מועצת אגודת הסטודנטים החדשה, מביא לייצוג מרבי ובכל מקרה לייצוג של למעלה מ 10% מהסטודנטים במוסד האקדמי.

9.6 על אף שלמדנו, כי הליך הבחירות למוסדות העמותה כאן נעשה בצורה תקינה בהתאם לתקנון העמותה, בחרנו להביא גם מעמדותיו של בית המשפט לנפקות הטענות בדבר העדר קיום דווקני אחר הוראות תקנון העמותה בהקשר לעמותה לספורט במקומות עבודה:

"יש רגליים לטענה שהעמותה לא עמדה בדקדקנות על מילוי הוראות התקנון במהלך התנהלותה, אך גם המבקשים, ובעיקר המבקשים 2 ו-3, ששימשו פרק זמן ניכר כחברים בהנהלה, לא עשו דבר לשינוי נוהג כלשהו שהשתרש בעמותה"

הפ 01 / 832 דרור טובי נ' העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב ירושלים [פדאור (לא פורסם) 03 (14) 66], עמוד 5

10.    המלצות

10.1         הבחירות למוסדות אגודת הסטודנטים במוסד האקדמי נערכו כדין, ואין מניעה חוקית מהמוסדות        הנבחרים מלמלא את ייעודם ולפעול בהתאם לסמכויותיהם המוקנות להם בתקנון העמותה.

10.2         אנו מברכים על מעורבותם של הנהלת המוסד האקדמי, התאחדות הסטודנטים בישראל ומאות

הסטודנטים חברי העמותה ודאגתם לתקינות הליך הבחירות ולמיקסום אחוזי הסטודנטים המיוצגים עתה במוסדות העמותה. 

10.3         הובאה בפנינו נכונות מוסדות העמותה לערוך בחירות חדשות ככל שהדבר יסייע לייצוג מקסימאלי של הסטודנטים במוסדות העמותה, וככל שיהא בעריכת בחירות חדשות בכדי לפתור בעיות שטרם נפתרו, עם הצטרפות נציגים נוספים מכיתות נוספות למועצת האגודה, ועליית מעורבות וייצוג הסטודנטים במועצה בעשרות אחוזים.

10.4         על אף שמצאנו, כי הליך הבחירות למוסדות השונים נערך כדין, ואף צירוף הנציגים הנוספים נעשה בהתאם להוראות תקנון העמותה, בחרנו להמליץ למועצת אגודת הסטודנטים הנבחרת לערוך דיון ולקבל החלטות בדבר נחיצות קיום בחירות חדשות.

10.5         בדיון שייערך במועצת האגודה מומלץ להתייחס ולקבל החלטות, שימנעו הישנות מקרים כפי שקרו      בשנים האחרונות, בהם העמותה נמנעה מלערוך בחירות שנתיות למוסדותיה, עקב מיעוט מתמודדים.

10.6         על אף שלא קיים טעם לפסול את הבחירות שנערכו, נבקש להדגיש לסיום, כי הוראות תקנון

העמותה בסעיף69.ב. קובע בכל מקרה לעניין בחירות חוזרות, כי:

"ב. במידה ויש מועמד יחיד באזור בחירה לא יתקיימו בחירות באותו אזור ובמידה ומס' המועמדים נמוך ממספר המקומות, לא יתקיימו בחירות באותו איזור הבחירה."

10.7         נציגים נוספים יהיו רשאים בכפוף להוראות התקנון ובכל עת, גם לאחר הבחירות, להצטרף ולעסוק בפעילות מועצת אגודת הסטודנטים.

10.8         כל עוד לא ייערכו בחירות חדשות, יכהנו כל מוסדות העמותה שנבחרו, והנציגים המאוחרים יצורפו למועצת האגודה בהתאם לסעיף 73.

11.           סוף דבר

11.1         אנו תקווה, כי נציגי הסטודנטים ישכילו להתגבר על המחלוקות ויפעלו יחדיו להצלחה בפעילות

פורייה למען רווחתם וטובתם של כלל ציבור הסטודנטים באוניברסיטה ובמל"א.  

 

בכבוד    רב,

נועם קוריס, עו"ד 

יועמ"ש - אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת דרבי בישראל והמל"א

 

 

תמצית פסק הדין ברשות ערעור פלילי 

משלוח דואר זבל והטרדה באמצעות המייל

חוק התקשורת לטובת הציבור

הפייסבוק כפלטפורמה להפצת ספאם

דיני אינטרנט

עורך דין לעסקים

דיני אינטרנט

עורך דין לעסקים

הוצאה לפועל

דיני חוזים א'

דיני חוזים ב'

דיני נזיקין

דיני עונשין

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה| מפת האתר|תקנון |צור קשר| עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטי I  תקשורת I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה לפועל | קישורים | קריירה | English | תקנון | עו"ד | עורכי דין | צור קשר פורטל משפטי I חוקים I מאמרים I בתי משפט I קבלה | עורך דין
Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.