מדינת ישראל
   
בית משפט ה_____________ ב______________

תאריך ______________

פתיחת הליך - אזרחי

(לפי תקנה 7 א' (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984)

הליך:

ٱ תובענה1 _____________ ٱ ערעור _______________ ٱ הודעה לצד ג' בתיק ________________
ٱ תביעה שכנגד בתיק _______________________ ٱ בקשה בכתב בתיק ________________________

סוג התיק:

ٱ א (אזרחי) ٱ  הפ (המרצת פתיחה) ٱ  עז (עזבונות) ٱ  ענ (ערעור נכים)
ٱ ברע (בקשות רשות ערעור) ٱ  מא (מעמד אישי) ٱ  עמה (ערעור מס הכנסה) ٱ  עש (ערעור שונה)
ٱ ב (בקשה בכתב) ٱ עא (ערעור אזרחי) ٱ  עמח (ערעור משפחות חיילים) ٱ פשר (פירוקי חברות ופשיטות רגל)

סדר דין:           ٱ  ר (רגיל)               ٱ  מ (מקוצר)            ٱ  ד (מהיר)             

נושא התובענה2:     קוד: ___________   תאור: __________________________   סכום התובענה:                     ש"ח

פרטי מגיש  שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) מ"ז/ח"פ מס' טלפון כתובת
התובענה        

נ ג ד3

פרטי בעל שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד)      מ"ז/ח"פ מס' טלפון כתובת
דין שכנגד      

בעניין עזבון המנוח4 ______________________  מ"ז ___________________  תאריך פטירה _____________

סעדים

קוד סעד5

תאור הסעד

עקרי    
סעדים    
נוספים    
     
ٱ הוגשה בקשה לפטור מאגרה. ٱ כל מגישי התובענה פטורים מאגרה
ٱ מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים6 ٱ כל מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך של גישור
ٱ חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך של גישור, ציין שמותיהם: ___________________________

פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

מס' תיק שם התיק

תאור

     
     
     

פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (במידה שמגיש התובענה מיוצג)

  שם עו"ד מס' רשיון מס' פקס מס' טלפון
בכת 1        
בכת 2        
בכת 3        
1. לרבות בקשה בכתב שהוגשה לפני פתיחת התיק העיקרי.
לידיעתך, אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעלי הדין, ללא הסבר מניח את הדעת  - עלולה התובענה להימחק.
2. לפי רשימה של נושאי תובענה המצורפת (במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא מחייב).
3. נא לרשום את פרטי כל בעלי הדין שכנגד, ככל הידוע.   
4. בתיקי עזבונות בלבד.
5. לפי רשימת סעדים שפרסם מנהל בתי המשפט.(במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא מחייב).
6. אם מתבקשת מסירה אישית לחלק מהנתבעים, יש לצרף רשימה.

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה| מפת האתר|תקנון |צור קשר| עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטי I  פורטל משפטי I חוקים I מאמרים I בתי משפט I קבלה | עורך דין
 תקשורת I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה לפועל | קישורים | קריירה | English | תקנון | עו"ד | עורכי דין | צור קשר