יוגש בארבעה עותקים

בבית הדין האזורי לעבודה          /                       /
ב..................................

מס' תיק

 

התובע/המערער* - .......................................................................................................

- נגד -

הנתבע/המשיב* -  .......................................................................................................

 

כתב תביעה

 

 פרטי התובע :

שם המשפחה השם הפרטי מספר זהות
     
המען מיקוד מס' טלפון מס' פקס'
       

נימוקי התביעה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...................................                                                                            ...................................

                    תאריך                                                                                                   חתימת המערער / ב"כ