בית המשפט העליון

 

בקשת עיון בתיק בית משפט:

 

  1. פרטי המבקש:
  שם מלא:    
  מס' ת.ז.:    
  כתובת:    
  מס' טלפון:    

 

  1. פרטי תיק בית משפט:
  מס' תיק:    
  שמות הצדדים    
  המסמכים/מוצגים בהם מבוקש העיון:  
   

 

  1. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
   
   
   

 

  1. הקשר של המבקש לתיק בית המשפט (נא לציין כל קשר ישיר / עקיף):
   
   

 

 

     
תאריך   חתימת המבקש