בית המשפט לתביעות קטנות ב ...............................

 

       /                       /

מס' תיק

התובע/ת:
שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 

 

 
המען מיקוד מס' טלפון מס' פקס'

- נגד -

הנתבע:
שם משפחה שם פרטי מקום ביצוע העבודה
     
המען מיקוד מס' טלפון מס' פקס'
       

כתב תביעה

פרטי התביעה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אני מצהיר כי בשנה האחרונה הגשתי / לא הגשתי* בבית משפט זה יותר מחמש תביעות.

 

         

תאריך

   

חתימת התובע / ב"כ

 

* מחק את המיותר


לשימוש בית המשפט

נקבע לדיון בתאריך_______________     שעה: __________    בפני השופט/ת: ___________________________